Office
Logga in

Återställa en databas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För att kunna återställa en databas måste du ha en säkerhetskopia av databasen.

Med säkerhetskopia avses en kopia av en databasfil som du vet innehåller rätt data och design. Du bör skapa säkerhetskopior med kommandot Säkerhetskopiera databas i Microsoft Office Access, men du kan även använda en annan kopia av databasen. Du kan t.ex. återställa en databas från en kopia som finns på en extern USB-enhet för säkerhetskopiering.

Du kan återställa en hel databas eller vissa objekt i en databas.

Om du inte har en säkerhetskopia riskera dataförlust och oönskade ändringar eller skadas databasdesignen. Därför bör du kontrollera säkerhetskopior regelbundet. Mer information om planering och skapa säkerhetskopiering av databaser finns i artikeln Säkerhetskopiera en databas.

Artikelinnehåll

Återställa en hel databas

Återställa en del av en databas

Återställa en hel databas

När du återställer en hel databas ersätter du den skadade, felaktiga eller saknade databasfilen med en säkerhetskopia av hela databasen.

 • Om databasfilen saknas kopierar du säkerhetskopian till den plats där databasen ska vara.

  Viktigt!: Om du har länkar i andra program till objekt i databasen du ska återställa är det viktigt att du återställer databasen på rätt plats. Om du inte gör det fungerar inte länkarna till databasobjekten, och du blir tvungen att skapa dem på nytt, t.ex. med Länkhanteraren.

 • Om databasfilen är skadad eller innehåller felaktiga data kan du ersätta den skadade filen med säkerhetskopian.

Överst på sidan

Återställa en del av en databas

Om du vill återställa ett databasobjekt importerar du objektet från säkerhetskopian till databasen som innehåller (eller saknar) objektet du vill återställa. Du kan återställa flera objekt samtidigt.

 1. Öppna databasen du vill återställa ett objekt i.

 2. Om du vill återställa ett saknat objekt, t.ex. en tabell som du har tagit bort av misstag, går du vidare till steg 3. Gör något av följande om du vill ersätta ett objekt som innehåller felaktiga eller saknade data eller som inte fungerar korrekt:

  • Om du vill behålla det aktuella objektet, t.ex. för att jämföra det med den återställda versionen efter återställningen, måste du byta namn på objektet innan du återställer det. Om du t.ex. vill återställa ett skadat formulär som heter Utcheckning kan du ändra namnet till Utcheckning_felaktig.

  • Ta bort objektet du vill ersätta.

   Obs!: Var alltid försiktig när du tar bort databasobjekt.

 3. Gå till fliken Externa data och gruppen Importera. Klicka på Access.

 4. Klicka på Bläddra i dialogrutan Hämta externa data och leta reda på säkerhetskopian av databasen.

 5. Klicka på Importera tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler till den aktuella databasen och klicka på OK.

 6. I dialogrutan Importera objekt klickar du på fliken som motsvarar den typ av objekt du vill återställa. Om du t.ex. vill återställa en tabell klickar du på fliken Tabeller.

 7. Klicka på objektet så att det markeras.

 8. Om du vill återställa ytterligare objekt upprepar du steg 6 och 7 tills du har valt alla objekt du vill återställa.

 9. Ändra importalternativen om det behövs. Klicka på Alternativ i dialogrutan Importera objekt om du vill granska alternativen innan du importerar objekten.

 10. När du har valt önskade objekt och inställningsalternativ klickar du på OK för att återställa objekten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×