Återställa en användare i Office 365

Deltagare: Diane Faigel
Senast uppdaterad: 10 januari 2018

Om du återställer ett användarkonto inom 30 dagar från det att det togs bort, återställs kontot och alla associerade data. Användaren kan logga in med samma arbets- eller skolkonto. Postlådan återställs i sin helhet. Om du vill ta reda på hur mycket tid som återstår innan ett visst användarkonto inte längre kan återställas kontaktar du oss.

Här är några tips:

 • Se till att det finns tillgängliga Office 365-licenser som du kan tilldela kontot.

 • Om ditt företag använder Active Directory, se Felsökning av borttagna konton i Office 365 för instruktioner om återställning av användarkonton.

Återställa ett eller flera användarkonton

Du måste ha administratörsbehörigheter i Office 365 för att göra detta.

 1. Gå till Klicka på här om du vill gå till administrationscentret för Office 365. .

  Gå till administrationscenter för Office 365.

  Gå till administrationscenter för Office 365.

 2. I administrationscentret går du till Användare > Borttagna användare.

  Välj Användare > Borttagna användare.

 3. Markera namnen på de användare som ska återställas på sidan Borttagna användare och välj sedan Återställ.

  Återställa en användare i Office 365

 4. Följ anvisningarna för att ange lösenordet.

 5. Om användaren återställs klickar du på Skicka e-post och stäng. Om det uppstår en namnkonflikt eller en proxyadresskonflikt kan du läsa instruktionerna nedan om återställning av dessa konton.

När du har återställt en användare ser du till att du återställer användarens lösenord. Se Återställa en användares lösenord.

Återställa en användare som har en användarnamnskonflikt

En användarnamnskonflikt inträffar när du tar bort ett användarkonto, skapar ett nytt användarkonto med samma användarnamn (antingen för samma användare eller för en annan användare med ett liknande namn) och sedan försöker återställa det borttagna kontot.

Om du vill lösa detta ersätter du det aktiva användarkontot med det konto som du återställer. Eller tilldela det konto som du återställer ett annat användarnamn, så att inte båda kontona har samma användarnamn. Följ nedanstående anvisningar.

 1. Gå till Klicka på här om du vill gå till administrationscentret för Office 365. .

  Gå till administrationscenter för Office 365.

  Gå till administrationscenter för Office 365.

 2. I administrationscentret går du till Användare > Borttagna användare.

  Välj Användare > Borttagna användare.

 3. Markera namnen på de användare som ska återställas på sidan Borttagna användare och välj sedan Återställ.

  Obs!: Om återställandet av två eller fler användare misslyckas visas ett felmeddelande som informerar dig om att återställningsåtgärden misslyckades för vissa användare. Ta fram loggen och kontrollera vilka användare som inte återställdes. Dessa konton måste du återställa ett åt gången.

 4. Följ anvisningarna för att ange lösenordet.

 5. Klicka på Återställ.

 6. Ett meddelande dyker upp där det står att det inte gick att återställa kontot. Gör något av följande:

  • Avbryt återställningen och byt namn på den aktiva användaren. Försök sedan återställa igen.

  • ELLER skriv en ny primär e-postadress för användaren och klicka på Återställ.

 7. Granska resultaten och välj sedan Stäng.

Återställa en användare som har en proxyadresskonflikt

En proxyadresskonflikt inträffar när du tar bort ett användarkonto som innehåller en proxyadress, tilldelar ett annat konto samma proxyadress och sedan försöker återställa det borttagna kontot. Så här löser du problemet:

Du måste ha administratörsbehörigheter i Office 365 för att göra detta.

 1. Gå till Klicka på här om du vill gå till administrationscentret för Office 365. .

  Gå till administrationscenter för Office 365.

  Gå till administrationscenter för Office 365.

 2. I administrationscentret går du till Användare > Borttagna användare.

  Välj Användare > Borttagna användare.

 3. Markera användaren som ska återställas på sidan Borttagna användare och välj sedan Återställ.

 4. Följ anvisningarna på sidan Återställ för att ange lösenordet.

 5. Klicka på Återställ. Proxyadresser med konflikter tas automatiskt bort från användaren som du återställer.

 6. Granska resultaten och välj sedan Stäng.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Närliggande avsnitt

Ta bort en användare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×