Återställa en användare i Office 365

Deltagare: Diane Faigel
Uppdaterades senast: 1 augusti 2017

Om du återställer ett användarkonto inom 30 dagar från det att det togs bort, återställs kontot och alla associerade data. Användaren kan logga in med samma arbets- eller skolkonto. Postlådan återställs i sin helhet. Om du vill ta reda på hur mycket tid som återstår innan ett visst användarkonto inte längre kan återställas kontaktar du oss.

Här är några tips:

 • Se till att det finns tillgängliga Office 365-licenser som du kan tilldela kontot.

 • Om ditt företag använder Active Directory, se Felsökning av borttagna konton i Office 365 för instruktioner om återställning av användarkonton.

Återställa ett eller flera användarkonton

Du måste ha administratörsbehörigheter i Office 365 för att göra detta.

 1. Logga in med ditt Office 365 administratörskonto på https://portal.office.com/adminportal/home.

  Logga in med ditt konto som administratör för Office 365.

  Logga in på Office 365 med 21Vianet

 2. I administrationscentret går du till Användare > Borttagna användare.

  Välj Användare > Borttagna användare.

 3. Markera namnen på de användare som ska återställas på sidan Borttagna användare och välj sedan Återställ.

  Återställa en användare i Office 365

 4. Följ anvisningarna för att ange lösenordet.

 5. Om användaren återställs klickar du på Skicka e-post och stäng. Om det uppstår en namnkonflikt eller en proxyadresskonflikt kan du läsa instruktionerna nedan om återställning av dessa konton.

När du har återställt en användare ser du till att du återställer användarens lösenord. Se Återställa en användares lösenord.

Återställa en användare som har en användarnamnskonflikt

En användarnamnskonflikt inträffar när du tar bort ett användarkonto, skapar ett nytt användarkonto med samma användarnamn (antingen för samma användare eller för en annan användare med ett liknande namn) och sedan försöker återställa det borttagna kontot.

Om du vill lösa detta ersätter du det aktiva användarkontot med det konto som du återställer. Eller tilldela det konto som du återställer ett annat användarnamn, så att inte båda kontona har samma användarnamn. Följ nedanstående anvisningar.

 1. Logga in med ditt Office 365 administratörskonto på https://portal.office.com/adminportal/home.

  Logga in med ditt konto som administratör för Office 365.

  Logga in på Office 365 med 21Vianet

 2. I administrationscentret går du till Användare > Borttagna användare.

  Välj Användare > Borttagna användare.

 3. Markera namnen på de användare som ska återställas på sidan Borttagna användare och välj sedan Återställ.

  Obs!: Om återställandet av två eller fler användare misslyckas visas ett felmeddelande som informerar dig om att återställningsåtgärden misslyckades för vissa användare. Ta fram loggen och kontrollera vilka användare som inte återställdes. Dessa konton måste du återställa ett åt gången.

 4. Följ anvisningarna för att ange lösenordet.

 5. Klicka på Återställ.

 6. Ett meddelande dyker upp där det står att det inte gick att återställa kontot. Gör något av följande:

  • Avbryt återställningen och byt namn på den aktiva användaren. Försök sedan återställa igen.

  • ELLER skriv en ny primär e-postadress för användaren och klicka på Återställ.

 7. Granska resultaten och välj sedan Stäng.

Du måste ha administratörsbehörigheter i Office 365 för att göra detta.

 1. Logga in med ditt Office 365 administratörskonto på https://portal.office.com/adminportal/home.

  Logga in med ditt konto som administratör för Office 365.

  Logga in på Office 365 med 21Vianet

 2. I administrationscentret går du till Användare > Borttagna användare.

  Välj Användare > Borttagna användare.

 3. Markera namnen på de användare som ska återställas på sidan Borttagna användare och markera sedan Återställ användare.

  Obs!: Om återställandet av två eller fler användare misslyckas visas ett felmeddelande som informerar dig om att återställningsåtgärden misslyckades för vissa användare. Ta fram loggen och kontrollera vilka användare som inte återställdes. Dessa konton måste du återställa ett åt gången.

 4. Gör något av följande på sidan Användarnamnskonflikt:

  • Om du vill behålla det återställda kontot och det aktiva konto som det ligger i konflikt med väljer du Redigera användarnamnet för den användare du vill återställa, skriver ett nytt användarnamn och väljer sedan lämpligt domännamn.

  • Om du vill ta bort det aktiva kontot och ersätta det med det konto som du återställer väljer du Ersätt den aktiva användaren med den borttagna användaren.

 5. Välj Skicka

 6. Granska resultatet och välj sedan Slutför.

Återställa en användare som har en proxyadresskonflikt

En proxyadresskonflikt inträffar när du tar bort ett användarkonto som innehåller en proxyadress, tilldelar ett annat konto samma proxyadress och sedan försöker återställa det borttagna kontot. Så här löser du problemet:

Du måste ha administratörsbehörigheter i Office 365 för att göra detta.

 1. Logga in med ditt Office 365 administratörskonto på https://portal.office.com/adminportal/home.

  Logga in med ditt konto som administratör för Office 365.

  Logga in på Office 365 med 21Vianet

 2. I administrationscentret går du till Användare > Borttagna användare.

  Välj Användare > Borttagna användare.

 3. Markera användaren som ska återställas på sidan Borttagna användare och välj sedan Återställ.

 4. Följ anvisningarna på sidan Återställ för att ange lösenordet.

 5. Klicka på Återställ. Proxyadresser med konflikter tas automatiskt bort från användaren som du återställer.

 6. Granska resultaten och välj sedan Stäng.

Du måste ha administratörsbehörigheter i Office 365 för att göra detta.

 1. Logga in med ditt Office 365 administratörskonto på https://portal.office.com/adminportal/home.

  Logga in med ditt konto som administratör för Office 365.

  Logga in på Office 365 med 21Vianet

 2. I administrationscentret går du till Användare > Borttagna användare.

 3. Kontrollera namnen på de användare som ska återställas på sidan Borttagna användare och markera sedan Återställ användare.

  Obs!: Om återställandet av två eller fler användare misslyckas visas ett felmeddelande som informerar dig om att återställningsåtgärden misslyckades för vissa användare. Ta fram loggen och kontrollera vilka användare som inte återställdes. Dessa konton måste du återställa ett åt gången.

 4. Om du vill återställa användarkontot och ta bort de proxyadresser som kopplats till kontot väljer du Skicka på sidan Återställ användare.

  Obs!: Om ett användarkonto innehåller fler än ett fel som hindrar dig från att återställa det visas knappen Nästa i stället för knappen Skicka på sidan Lös proxyadresskonflikt. Välj Nästa och åtgärda felet på nästa sida.

 5. Granska resultatet och välj sedan Slutför.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Mer information finns i

Ta bort en användare

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×