Återställa data till en Business Contact Manager-databas

Om du är databasägare kan du använda en säkerhetskopia och återställa databasen till en tidigare version eller ersätta data i databasen med data från en annan databas. Om du till exempel avinstallerar Business Contact Manager för Outlook och senare vill installera programmet igen kan du använda säkerhetskopian för att återställa data. Du kan återställa en databas från valfri version av Business Contact Manager, inklusive återställa från en säkerhetskopierad databas som skapades i samband med att du migrerade från en tidigare version.

Om du vill använda data som ursprungligen säkerhetskopierades från en annan databas återställer den databasen till en befintlig databas. Om du inte redan har skapat en databas kan du skapa en först och sedan använda säkerhetskopian och ersätta data i den nya databasen med data från säkerhetskopian.

Återställa data till en Business Contact Manager-databas

  1. Peka på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn och klicka sedan på Hantera databas.

  2. Klicka på Återställ databas på fliken Säkerhetskopiera/återställ i dialogrutan Hantera databas.

  3. Ange sökväg till och namn på säkerhetskopia i dialogrutan Databasåterställning, rutan Markera den fil som återställning ska göras ifrån. Du kan också klicka på Bläddra och välja sökväg. Om säkerhetskopiorna finns på ett flyttbart medium, till exempel USB-minne, CD, diskett eller Zip-enhet, sätter du in det flyttbara mediet.

    Obs!: Om säkerhetskopiorna finns på flera flyttbara media, till exempel USB-minnen, CD-skivor, disketter eller Zip-enheter, sätter du först in det sist använda mediet eftersom det är det sista mediet som innehåller anvisningar om vilka filer som ska återställas.

  4. Ange lösenordet i rutan Lösenord och klicka på OK om filerna är lösenordsskyddade.

Nu kan du använda den återställda databasen.

Varning: Om du återställer en databas som tidigare var delad och din dator ingår i en arbetsgrupp kommer de gamla användarnamnen och lösenorden inte att kännas igen på den nya datorn. Du måste ta bort delning av databasen och därefter dela den igen efter återställning. När du delar den kan du ge användare åtkomst till databasen igen.

Meddelanden: 

  • Om din dator är en del av en arbetsgrupp i stället för en domän och du återställer en databas till en dator som inte är den dator som databasen ursprungligen fanns på, inaktiveras automatisk koppling av skickade och mottagna e-postmeddelanden till konton och affärskontakter. Du kan återupprätta kopplingarna genom att klicka på Hantera automatisk e-postkopplingBusiness Contact Manager-menyn.

  • Det här är ett av de verktyg som du kan använda för att se till att Business Contact Manager-databaser fungerar effektivt. Peka på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn och klicka sedan på Hantera databas när du vill öppna den här dialogrutan.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×