Office
Logga in

Återställa borttagna objekt i en användares postlåda – hjälp för administratörer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln gäller för administratörer. Försöker att återställa borttagna objekt i din egen postlåda?

Prova med Outlook 2013 eller 2016 | Outlook Web App | Outlook på webben | Outlook.com

En användare ta bort objekt permanent från postlådan Outlook ? Användaren vill tillbaka men det går inte att återställa dem. Du kanske återskapa borttagna objekt om de inte har tagits bort permanent från användarens postlåda. Du gör detta med hjälp av verktyget på plats e-informationsavslöjande i Exchange Online för att söka efter borttagen e-post och andra objekt, och som kontakter, avtalade tider i kalendern och uppgifter, i en användares postlåda. Om du hittar de borttagna objekten kan exportera du dem till en PST-fil (kallas även en Outlook-datafil), som användaren kan använda för att återställa objekt till postlådan.

Här är stegen för att återställa borttagna objekt i en användares postlåda. Hur lång tid det tar? Första gången kan ta 20 eller 30 minuter att slutföra alla stegen, beroende på hur många objekt som du försöker återställa.

Obs!: Du måste vara en Exchange-administratör eller Global administratör i Office 365 eller vara medlem i rollen organisationshantering i Exchange Online att utföra stegen i den här artikeln. Mer information finns i om Office 365 administratörsroller.

Det första steget är att tilldela dig själv behörighet i Exchange Online så att du kan använda verktyget på plats e-informationsavslöjande så här söker du en användares postlåda. Du behöver bara göra detta en gång. Om du behöver söka en annan postlåda i framtiden kan du hoppa över det här steget.

 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Välj app launcher ikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och klicka på Admin.

 3. Expandera Admin centers i det vänstra navigeringsfältet i administrationscentret för Office 365 och klicka sedan på Exchange.

  Administrationscenter-listan
 4. I Administrationscenter för Exchange klickar du på Behörigheter och sedan på Administratörsroller.

 5. I listvyn markerar du Identifieringshantering och klickar sedan på Redigera Ikonen Redigera .

  Lägg till dig själv rollgruppen Identifieringshantering i EAC
 6. I Rollgrupp under Medlemmar klickar du på Lägg till Ikonen Lägg till .

 7. I Välj medlemmar, Välj själv i listan med namn, klicka på Lägg till och klicka sedan på OK.

  Obs!: Du kan också lägga till en grupp som du är medlem i, till exempel organisationshantering eller TenantAdmins. Om du lägger till en grupp kan tilldelas andra medlemmar i gruppen nödvändiga behörigheter för att köra verktyget för e-informationsavslöjande på plats.

 8. Klicka på Spara i Rollgrupp.

 9. Logga ut från Office 365

  Du måste logga ut innan du påbörjar nästa steg så att de nya behörigheterna hinner börja gälla.

Varning!: Medlemmar i gruppen Discovery Management roll kan komma åt känslig meddelandeinnehåll. Detta omfattar söka alla postlådor i din organisation, Förhandsgranska sökresultaten (och andra postlådeobjekt), Kopiera resultatet till en identifieringspostlåda och exportera sökresultaten till en PST-fil.

Överst på sidan

När du kör en på plats e-informationsavslöjande sökning ingår automatiskt mappen återställningsbara objekt i postlådan som du söker i rutan Sök. Mappen återställningsbara objekt lagras permanent borttagna objekt är tills de är bort (permanent) från postlådan. Det innebär att om ett objekt inte har tagits bort bör du kunna hitta den med hjälp av e-informationsavslöjande på plats.

 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Välj app launcher ikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och klicka på Admin.

 3. I det vänstra navigeringsfältet i administrationscentret för Office 365 expanderar du Admin och klickar sedan på Exchange.

 4. Klicka på efterlevnadshantering i Administrationscenter för Exchange, klickar du på In-Place eDiscovery och undantag och klicka sedan på Ny Ikonen Lägg till .

  I EAC, på sidan Efterlevnadshantering, klickar du på Lokal eDiscovery och förvaring
 5. På sidan namn och beskrivning skriver du ett namn för sökning (till exempel namnet på den användare som du återställa e-post för), en valfri beskrivning och klicka sedan på Nästa.

 6. På sidan Postlådor klickar du på Ange postlåda för sökning, och sedan på Lägg till Ikonen Lägg till .

  Klicka på Ange postlåda för sökning för att söka i en specifik postlåda
 7. Hitta och markera namnet på den användare du återställer borttagen e-post för, klicka på Lägg till, och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Nästa.

  Sidan Sökfråga visas. Det är här du definierar sökvillkoren som hjälper dig att hitta de saknade objekten i användarens postlåda.

 9. Fyll i följande fält på sidan Sökfråga:

  • Ta med allt innehåll     Markera det här alternativet om du vill ta med allt innehåll i användarens postlåda i sökresultatet. Om du väljer det här alternativet kan du ange ytterligare sökvillkor.

  • Filter baserat på kriterier   Välj det här alternativet om du vill ange sökvillkor, till exempel nyckelord, start- och slutdatum, avsändar- och mottagaradresser och meddelandetyper.

   Skapa en sökning baserat på kriterier som nyckelord, datumintervall, mottagare och meddelandetyper

   Fält

   Använd det här alternativet om du vill...

   Nummer ett i en rosa cirkel

   Ange nyckelord, datumintervall, mottagare och meddelandetyper.

   Nummer två i en rosa cirkel.

   Söka efter meddelanden med nyckelord eller fraser och använda logiska operatorer, till exempel AND eller OR.

   Nummer tre i en rosa cirkel.

   Söka efter meddelanden som skickas eller tas emot inom ett datumintervall.

   Nummer 4 i en rosa cirkel.

   Söka efter meddelanden som kommer från eller skickas till specifika personer.

   Nummer fem i en rosa cirkel.

   Söka efter alla typer av meddelanden eller välja specifika meddelanden.

   Tips: Här är några tips om hur du skapar en sökfråga att hitta saknade objekt. Försök att få så mycket information från användaren som hjälper dig att skapa en sökfråga så att du kan hitta det du letar efter.

   • Om du vet du inte hur du hittar du ett saknas meddelande kan du överväga att använda alternativet Inkludera allt innehåll. Sökresultatet innehåller alla objekt i användarens borttagen mapp, inklusive dold mapp (kallas mappen återställningspunkter) som innehåller objekt som har tagits bort av användaren. Sedan går du till steg 3, Kopiera resultatet till en identifieringspostlåda och tittar på meddelandet i mappen dolda.

   • Om du vet ungefär när det saknade meddelandet skapades ursprungligen skickades eller togs emot av användaren kan använda alternativen under Ange startdatum och slutdatum för ange för att ange ett datumintervall. Alla meddelanden som skickas eller tas emot av användare i det datumintervallet returneras. Ange ett datumintervall är ett riktigt bra sätt att begränsa sökresultaten.

   • Om du vet vem som skickade det saknade meddelandet kan du ange avsändaren i rutan Från.

   • Om du vill begränsa sökresultatet till olika typer av postlådeobjekt klickar du först på Välj meddelandetyper, sedan på Välj typer av meddelanden som ska sökas och väljer en specifik meddelandetyp att söka efter. Du kan till exempel söka efter enbart kalenderobjekt eller kontakter. Det här är en skärmbild av de olika meddelandetyper du kan söka efter. Standard är att söka efter alla meddelandetyper.

    Sök efter specifika meddelandetyper

  Klicka på Nästa när du är klar med sidan Sökfråga.

 10. På sidan Inställningar för lokal förvaring klickar du på Slutför för att starta sökningen. Det finns ingen anledning att spärra användarens postlåda om du vill återställa borttagna e-postmeddelanden.

  När du startar sökningen visas Exchange en uppskattning av den totala storleken och antalet objekt som returneras av sökningen baserat på de villkor du angett.

 11. Markera de sökningar du just har skapat och klicka på Uppdatera uppdatera om du vill uppdatera informationen som visas i informationsfönstret. Status för Uppskattning lyckades anger att sökningen är klar. Exchange visas också en uppskattning av det totala antalet objekt (och deras storlek) hittas vid sökningen baserat på sökvillkor som du angav i steg 9.

 12. Klicka på Förhandsgranska sökresultaten om du vill visa de objekt som hittades i informationsfönstret. Det här kan hjälpa dig att identifiera eller de objekt som du letar efter. Om du hittar det eller de objekt som du försöker återställa går du till steg 4 om du vill exportera sökresultaten till en PST-fil.

  Klicka på Förhandsgranska sökresultat för att visa objektet du försöker återställa
 13. Om du inte hittar det du letar efter kan du ändrar dina sökvillkor genom att välja sökningen, klicka på Redigera Ikonen Redigera , och sedan klicka på Sökfråga. Ändra sökvillkoren och kör sökningen igen.

Överst på sidan

Om du inte kan hitta ett objekt genom att förhandsgranska sökresultaten eller om du vill se vilka objekt som finns i användarens objekt som kan återskapas mappen sedan kopiera sökresultatet till en särskild postlåda (kallas en identifieringspostlåda) och öppna postlådan i _z0z _ att visa faktiska objekt. Bästa anledningen att kopiera sökresultatet är så att du kan visa objekt i användarens borttagen mapp. Objektet som du försöker återställa finns mer än troligen i undermappen återställningspunkter.

 1. I Administrationscenter för Exchange går du till Efterlevnadshantering > Lokal eDiscovery och förvaring.

 2. Välj sökningen som du skapade i steg 2 i listan över sökningar.

 3. Klicka på Sök sök och klicka sedan på Kopiera sökresultat från den nedrullningsbara listrutan.

  Klicka på Sök och sedan på Kopiera sökresultat
 4. Klicka på Bläddra på sidan Kopiera sökresultat.

  Lämna kryssrutorna avmarkerade när du återskapar borttagna objekt
 5. Klicka på Postlåda för identifieringssökning under Visningsnamn och klicka sedan på OK.

  Kopiera sökresultatet till standardpostlådan för identifieringssökning

  Obs!: Postlådan för identifieringssökning är en standardpostlåda för identifieringssökning som skapas automatiskt i din Office 365-organisation.

 6. Återgå till sidan Kopiera sökresultat och klicka på Kopiera för att starta processen att kopiera sökresultatet till postlådan för identifieringssökning.

  Klicka på Kopiera för att kopiera sökresultatet till postlådan för identifieringssökning
 7. Klicka på Uppdatera uppdatera om du vill uppdatera informationen om Kopiera status som visas i informationsfönstret.

 8. När kopieringen är klar klickar du på Öppna. Då öppnas postlådan för identifieringssökning och du kan se sökresultatet.

  Klicka på Öppna för att gå till postlådan för identifieringssökning för visning av sökresultatet

  Sökresultatet kopieras till Sök Identifieringspostlåda placeras i en mapp med samma namn som e-informationsavslöjande sökningen på plats. Du kan klicka på en mapp om du vill visa objekten i den mappen.

  Sökresultat i postlådan för identifieringssökning; objekt i mappen Rensningar kan bara återställas av en administratör

  När du kör en sökning genomsöks också användarmapp återställningsbara objekt. Det innebär att om objekten i mappen återställningsbara objekt uppfyller sökkriterierna kan de inkluderas i sökresultatet. Objekten i mappen borttagningar är objekt som användaren bort permanent (genom att ta bort ett objekt från mappen Borttaget eller genom att markera den och trycka på Skift + Delete. En användare kan använda verktyget återskapa borttagna objekt i Outlook eller Outlook på webben för att återställa objekt i mappen Borttaget. Objekten i mappen återställningspunkter är objekt som användaren bort med hjälp av verktyget återskapa borttagna objekt eller objekt som de automatiskt rensas bort genom att en princip tillämpad på postlådan. I båda fallen kan en administratör återställa objekt i mappen återställningspunkter.

  Tips: Om en användare kan inte hitta ett borttaget objekt med hjälp av verktyget återställningsbara objekt, men objektet är fortfarande kan återställas finns (vilket innebär att det inte har tagits bort permanent från postlådan) den största sannolikhet i mappen återställningspunkter. Nu bör du titta i mappen återställningspunkter för det borttagna objektet som du försöker återställa för en användare.

Överst på sidan

När du har hittat det objekt som du försöker återställa för en användare är nästa steg att exportera resultaten från sökningar du körde i steg 2 till en PST-fil. Användaren kommer att använda den här PST-filen i nästa steg för att återställa borttagna objekt till postlådan.

 1. I Administrationscenter för Exchange går du till Efterlevnadshantering > Lokal eDiscovery och förvaring.

 2. Välj sökningen som du skapade i steg 2 i listan över sökningar.

 3. Klicka på Exportera till en .pst-fil.

  Klicka på Exportera till en PST-fil
 4. Om du uppmanas att installera eDiscovery-exportverktyget klickar du på Kör.

 5. Klicka på Bläddra i verktyget eDiscovery PST Export och ange platsen där du vill ladda ned .pst-filen.

  Verktyget eDiscovery PST Export

  Du kan ignorera alternativen för att aktivera avduplicering och inkludera osökbara objekt.

 6. Klicka på Start för att hämta .pst-filen till datorn.

  E-informationsavslöjande PST exportera verktyget visas statusinformation om exporten. När exporten är klar kan du få tillgång till filen på den plats där du har hämtat.

Överst på sidan

Det sista steget är att använda PST-fil som har exporterats i steg 4 om du vill återställa återskapade objekt till användarens postlåda. När du har skickat PST-filen till användaren utförs resten av det här steget av användaren att öppna PST-filen och sedan flytta återskapade objekt till en annan mapp i postlådan. Stegvisa anvisningar finns du kan också skicka användaren en länk till det här avsnittet: Öppna Outlook-datafiler (.pst). Eller skicka användaren en länk till nedan återställa borttagna objekt till en postlåda med en PST-fil och be dem att utföra de här stegen.

Skicka .pst-filen till användaren

Det sista steget som du behöver utföra skickar den PST-fil som har exporterats i steg 4 för användaren. Det finns några sätt att gör du så här:

 • Bifoga PST-filen i ett e-postmeddelande. Om Outlook är konfigurerat till blocket PST-filer, har till zip-filen och bifoga den till meddelandet. Här finns information om hur:

  1. Bläddra till .pst-filen i Windows Explorer eller Utforskaren.

  2. Högerklicka på filen och välj sedan Skicka till > Komprimerad mapp. Windows skapar en ny .zip-fil och ger den samma namn som .pst-filen.

  3. Bifoga den komprimerade PST-filen i ett e-postmeddelande och skicka det till den användare som kan sedan expandera filen genom att klicka på den.

 • Kopiera .pst-filen till en delad mapp där användaren kan komma åt och hämta den.

Stegen i nästa avsnitt utförs av användaren för att återställa de borttagna objekten i hans eller hennes postlåda.

Återställa borttagna objekt i en postlåda med en .pst-fil

Du måste använda Outlook-programmet för att återställa ett borttaget objekt med hjälp av en PST-fil. Du kan inte använda Outlook Web App eller Outlook på webben för att öppna en PST-fil.

 1. Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2013 eller Outlook 2016.

 2. Klicka på Öppna och exportera och sedan på Öppna Outlook-datafil.

 3. Bläddra till den plats där du sparade PST-filen som din administratör har skickat.

 4. Markera .pst-filen och klicka sedan på Öppna.

  .pst-filen visas i det vänstra navigeringsfältet i Outlook.

  PST-filen visas i det vänstra navigeringsfältet i Outlook
 5. Klicka på pilarna om du vill expandera .pst-filen och mapparna under den för att hitta det objekt du vill återställa.

  Leta i mappen Rensningar efter objekten du vill återställa

  Tips: Leta i mappen Rensningar efter objektet du vill återställa. Det här är en dold mapp som bortrensade objekt flyttas till. Objektet som administratören återställde finns troligtvis i den här mappen.

 6. Högerklicka på objektet du vill återställa och klicka sedan på Flytta > Annan mapp.

  Klicka på Flytta och välj sedan Annan mapp
 7. Om du vill flytta meddelandet till Inkorgen klickar du på Inkorgen och sedan på OK.

  Tips: Om du vill återställa andra typer av objekt, gör du något av följande:

  • Om du vill återställa ett kalenderobjekt högerklickar du på den och klicka sedan på Flytta > Annan mapp > Kalender.

  • Om du vill återställa en kontakt högerklickar du på den och klickar sedan på Flytta > Annan mapp > Kontakter.

  • Om du vill återställa en uppgift högerklickar du på den och klickar sedan på Flytta > Annan mapp > Uppgifter.

  Välj en mapp för att flytta andra typer av objekt

  Observera att kalenderobjekt, kontakter och uppgifter finns direkt i mappen Rensningar och inte i en undermapp till Kalender, Kontakter eller Uppgifter. Men du kan sortera efter Typ om du vill gruppera liknande typer av objekt.

 8. När du är klar med att återställa borttagna objekt högerklickar du på .pst-filen i det vänstra navigeringsfältet och väljer Stäng "namnet på .pst-filen".

Överst på sidan

Mer information

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×