Återställa PIN-koden för konferens med uppringning för en användare

En PIN-kod är en kod som består av siffror och skapas för varje användare som är aktiverad för konferens med uppringning. Mötesorganisatören använder en PIN-kod för konferens med uppringning för att identifiera sig som mötesorganisatör och starta ett möte via telefon. Om organisatören startar mötet genom Skype för företag-klienten krävs ingen PIN-kod. Om en användare glömmer sin PIN-kod och inte hittar den i det e-postmeddelande som skickades när konferens med uppringning aktiverades för användaren, måste en administratör återställa PIN-koden. Användarna kan inte återställa sina egna PIN-koder.

Möten kan startas när en autentiserad användare ansluter med en Skype för företag-klient samt när organisatören ansluter med sin PIN-kod via telefon. Om det krävs en PIN-kod för att starta mötet hamnar alla som ansluter till mötet via telefon i lobbyn, där musik spelas tills mötet startar. Om organisatören av ett möte inte kräver någon PIN-kod för att det ska gå att starta mötet via telefon kan deltagarna ansluta till mötet utan PIN-kod.

Återställa konferensorganisatörens PIN-kod

 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365 > Skype för företag. I det vänstra navigeringsområdet klickar du på Konferens med uppringning

 3. Klicka på Uppringda användare. Välj den användare som behöver en ny PIN-kod.

 4. Klicka på Återställ PIN-kod i fönstret Åtgärd.

Mer om PIN-koder

 • Av säkerhetsskäl visas PIN-koden för administratören endast en gång: när PIN-koden återställs. När PIN-koden har återställts av administratören visas den som ******* i administrationscentret för Skype för företag samt i träfflistan om administratören använder Get-CsCsOnlineDialInConfencingUser i Windows PowerShell.

 • Som förvald inställning skickas e-post automatiskt till användarna. De får ett meddelande med en PIN-kod när de aktiveras för en konferens med uppringning och om PIN-koden återställs. Men om du anger att inget meddelande ska skickas automatiskt, får användarna inget meddelande när du återställer deras PIN-kod. Du måste då skicka dem PIN-informationen manuellt.

 • När mötet börjar ansluts användarna i lobbyn automatiskt. Ett exempel: om två deltagare försöker ansluta till ett möte innan det startar får de lyssna på musik i lobbyn. Först när organisatören ansluter via telefon med sin PIN-kod börjar mötet – och då ansluts också de deltagare som väntar i lobbyn.

 • Som standard kan möten inte startas av anonyma uppringare.

 • Den förvalda inställningen är att användarna får ett e-brev med en PIN-kod och konferensinformation när du aktiverar dem för konferenser med uppringning. Användarna måste då ha en Office 365-postlåda: om en användares PIN-kod återställs skickas nämligen den nya PIN-koden till användarens primära SMTP-adress (alias).

 • När du konfigurerar konferenser med uppringning anger du också vilket PIN-format som gäller i organisationen. PIN-koderna kan innehålla 4–12 siffror. Standard är 5. Om du ändrar den giltiga längden för PIN-koderna används den inställningen endast i nya koder – inte i koden för de användare som redan har aktiverats för konferenser med uppringning. Mer information finns i Ange längden på PIN-koden för uppringningsmöten.

 • Som standard skickas meddelandet till användarens primära Office 365-SMTP-adress, men du kan skicka ett meddelande också till en annan adress (som inte ligger i Office 365), t.ex. en Hotmail- eller MSN-adress. Med Windows PowerShell kan du åsidosätta standard-e-postadressen. Det är bekvämt om användarna saknar Exchange-postlåda i Office 365.

 • Om du som innehavaradministratör vill åsidosätta standardadressen för utskick av e-post, kan du använda följande cmdlet: Set-CsOnlineDialInConferencingUser -amos.marble –ResetLeaderPIN -SendEmail -SendEmailToAddress "u@hotmail.com". Du måste använda parametern SendEmail när du vill åsidosätta en användares standard-e-postadress.

Vill du veta hur du hanterar Windows PowerShell?

 • Om du vill spara tid eller automatisera detta kan du använda cmdleten Set-CsOnlineDialInConferencingUser.

 • Du kan ange PIN-koden för Amos Marble genom att köra:

  Set-CsOnlineDialInConferencingUser -id amos.marble@contoso.com -ResetLeaderPIN
Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×