Återställ borttagna objekt från webbplatssamlingens papperskorg 

Återställ borttagna objekt från webbplatssamlingens papperskorg 

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du tar bort innehåll från en SharePoint webbplats det skickas till webbplatsens papperskorg (även kallat Papperskorgen i första stadiet), där du kan återställa borttagna innehållet om det behövs. När du tar bort innehåll från webbplatsens papperskorg skickas det till webbplatssamlingens papperskorg (även kallat Papperskorgen i andra stadiet).

En administratör för webbplatssamlingen SharePoint kan visa och återställa borttagna objekt från webbplatssamlingens papperskorg till sina ursprungliga platser. Om ett objekt tas bort från webbplatssamlingens papperskorg eller den överskrider bevarande tid, bort den permanent. Mer information finns i hur länge är borttagna objekt i Papperskorgen?

Viktigt!: SharePoint Papperskorgen skiljer sig från Papperskorgen i Windows. Om du tar bort filer eller mappar som du synkroniserar kan du återställa dem från Windows Papperskorgen på din dator. Om du vill placera Windows Papperskorgen på skrivbordet, finns i Visa eller dölja Papperskorgen.

Uppdaterad December, 2017 tack vare feedback från kunder.

Återställa ett objekt från SharePoint Online papperskorg för webbplatssamling

Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda den papperskorg för webbplatssamling. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet.

 1. Gå till webbplatsen och i den vänstra rutan, Välj Papperskorgen.

  Välj Papperskorgen i vänstra navigeringsfältet.

  Om du inte ser Papperskorgen, följer du dessa steg:

  1. Klicka på Inställningar för Knappen Inställningar från SharePoint Online och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   Inställningar under Webbplatssamlingens administrationsrubrik med papperskorgen markerad
 2. Klicka på Papperskorgen i andra stadiet längst ned på sidan Papperskorgen.

  SharePoint online-papperskorgen med andra nivåns länk markerad
 3. Peka på de objekt du vill återställa, klicka på Kontrollera ikonen till höger om varje post och klicka sedan på Återställ.

  SharePoint Online med knappen Återställa markerad

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

Återställa ett objekt från sidan SharePoint Server 2016 papperskorg för webbplatssamling

Viktigt!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplats webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet. Om du har behörigheter finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  Välj Papperskorgen i vänstra navigeringsfältet.

  Om du inte ser papperskorgen, men har behörighet, kan du försöka med följande:

  1. Klicka på Inställningar för Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   Inställningar under Webbplatssamlingens administrationsrubrik med papperskorgen markerad
 2. Klicka på Papperskorgen i andra stadiet längst ned på sidan Papperskorgen.

  SharePoint 2016 andra nivåns papperskorgslänk
 3. Klicka på rutan bredvid det objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

  SharePoint 2: a nivåns papperskorg med återställningsknappen markerad

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplats webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet. Om du har behörigheter finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

Återställa ett objekt från sidan SharePoint Server 2013 papperskorg för webbplatssamling

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  Om du inte ser papperskorgen, men har behörighet, kan du försöka med följande:

  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   Inställningar under Webbplatssamlingens administrationsrubrik med papperskorgen markerad
 2. Klicka på Borttaget från användarens papperskorg i dialogrutan Papperskorgen.

  SharePoint 2013 papperskorg med Ta bort från användaren markerat
 3. Klicka på rutan bredvid det objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

  SharePoint 2013 2: a nivåns papperskorg med återställningsknappen markerad

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplats webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet. Om du har behörigheter finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

Återställa ett objekt från sidan SharePoint Server 2010 papperskorg för webbplatssamling

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  SharePoint 2010 Webbplats papperskorgslänk i Snabbstart
 2. Klicka på Papperskorg för webbplatssamling högst upp på sidan.

  Om du inte ser papperskorgen i Snabbstart, och du har behörighet, kan du försöka med följande:

  1. Klicka på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn och sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   SharePoint 2010-webbplatssamlingens administrationsavsnitt med papperskorgen markerad
 3. Klicka på Borttaget från användarens papperskorg till höger på skärmen.

  SharePoint 2010 2:a nivåns papperskorgslänk
 4. Klicka på kryssrutan bredvid de(t) objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ markering.

  SharePoint 2010 med valda objekt och knappen Återställ markerad
 5. Klicka på OK.

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

Obs!: Om du återställer en fil eller mapp med samma namn som en befintlig fil eller mapp på webbplatsen SharePoint Server, att en befintlig fil eller mapp kommer att byta namn om du vill att borttagna objektet som ska återställas.

Återställa en hel webbplats eller arbetsyta

I SharePoint Server 2010 och senare kan finns borttagna webbplatser och arbetsytor kvar i den papperskorg för webbplatssamling. Där kan återställa en administratör för webbplatssamlingen dem till sina ursprungliga webbplatssamling.

Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet. Om du har behörigheter finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

Innan du återställer bör du vara medveten som:

 • De innehållstyper som läggs till när en webbplats eller arbetsyta är i papperskorgen läggs inte till på webbplatsen eller arbetsytan. Därför är kanske inte fältdefinitioner uppdaterade.

 • Innehållsdistribution påverkar inte en borttagen webbplats eller arbetsyta i papperskorgen. Lös problemet genom att köra begränsad distribution för webbplatsen eller arbetsytan när du återställer den.

 • När uppdateringspaket installeras tillämpas inte uppdateringspaketen på en webbplats eller arbetsyta i Papperskorgen. Det gäller även Microsofts Quick Fix Engineering-uppdateringar (QFE). Du löser problemet genom att uppgradera webbplatssamlingen manuellt med cmdlet Uppgradera SPContentDatabase i den innehållsdatabas som innehåller webbplatssamlingen.

Mer information om webbplatssamlingens papperskorg i någon av dessa två TechNet-artiklar (engelska): Configure Recycle Bin settings (SharePoint Server 2010) eller Configure Recycle Bin settings (SharePoint Foundation). Kontakta din servergrupp- eller serveradministratör om du fortfarande har frågor.

Obs!: Om du inte ser den webbplats eller arbetsyta som du vill använda kanske det redan har tagits bort permanent, antingen manuellt eller automatiskt. Om du har frågor om inställningar för automatisk borttagning kontakta servergrupps- eller serveradministratören.

När en SharePoint Online administratör tar bort en hel webbplatssamling, sparas den i webbplatssamlingens papperskorg i 30 dagar innan det raderas automatiskt permanent. Mer information finns i återställa en borttagen webbplatssamling.

Administratörer kan också återställa en borttagen webbplatssamling med PowerShell i SharePoint Server. Mer information finns i återställa en borttagen webbplatssamling i SharePoint 2010 eller återställa en borttagen webbplatssamling i SharePoint 2013.

Hur länge lagras borttagna objekt i Papperskorgen?

I SharePoint Online behålls objekt för 93 dagar från den tidpunkt som du tar bort dem från sina ursprungliga platser. De finns kvar i webbplatsens papperskorg hela tiden, såvida inte någon tar bort dem därifrån eller tömmer den Papperskorgen. I så fall är går objekten du till webbplatssamlingens papperskorg där de alltid för resten av 93 dagar och såvida inte:

 • webbplatssamlingens papperskorg överskrider sin kvot och börjar ta bort de äldsta objekt

 • objekt manuellt tas bort av administratören för webbplatssamlingen från webbplatssamlingens papperskorg (Mer information om hur du gör detta finns i Ta bort objekt från webbplatssamlingens papperskorg)

Webbplatsen för Papperskorgen lagring räknar mot din webbplatssamling lagringskvot och Tröskelvärde för listvy. Hur mycket utrymme som tilldelats webbplatssamlingens papperskorg är 200% av webbplatssamlingens kvot. Dessa värden kan inte konfigureras.

I SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 och SharePoint Server 2010, det finns också två papperskorgarna, webbplatsen Papperskorgen (första stadiet) och webbplatssamlingen Papperskorgen (andra stadiet). Lagringstid standard för alla objekt är 93 dagar. Den här perioden kan du öka upp till upp till 10 000 dagar från det datum då den ursprungliga borttagningen händelsen inträffade. Du kan också konfigurera objekt i Papperskorgen inte slängas automatiskt efter en viss tidsperiod, om du vill. Objekt i webbplatsens papperskorg räknas in webbplatsens lagringskvot och Tröskelvärde för listvy. Standard hur mycket utrymme som är tillgängliga i den papperskorg för webbplatssamling är 50% av lagringskvoten för webbplatsen, men kan konfigureras för upp till 500% av lagringskvoten för webbplatsen. Dessa värden kan konfigureras med servergruppsadministratören. Mer information finns i Inställningar för Konfigurera SharePoint-Papperskorgen.

En del grundläggande information om hur du återställer från Papperskorgen

 • Skyddbara objekt tar med sig hela sitt innehåll tillbaka   . När du återställer ett skyddbart objekt (alla objekt vars åtkomst kan kontrolleras) återställs det med alla de objekt det innehöll när det togs bort. Om du till exempel återställer en lista, ett bibliotek, en mapp eller en dokumentgrupp innehåller den återställda versionen alla de dokument och andra objekt som den innehöll när den togs bort. Om du återställer en fil eller annat objekt som har flera versioner omfattar den återställda filen eller objektet alla versioner som fanns när de togs bort.

 • De flesta objekt kan inte återskapas om deras behållarobjekt inte finns   .Om du tar bort ett objekt och därefter tar bort det objekt som det fanns i måste du återställa behållaren innan du kan återställa objektet. Om du till exempel tar bort en fil och sedan tar bort biblioteket där den lagrades måste du återställa biblioteket innan du återställer filen. Om du tar bort en tidigare version av en fil och sedan tar bort den aktuella versionen av själva filen måste du återställa själva filen innan du kan återställa den tidigare versionen.

 • Undantag: ett objekt som tagits bort från en mapp kan återställas utan att återställa mappen    Mappen skapas automatiskt igen i den tidigare platsen, men innehåller nu endast objekt som du har återställts. (Du kan också kan du också återställa mappen manuellt från Papperskorgen i så fall återställs med allt innehåll som den hade när den har tagits bort.)

Lämna en kommentar

Var i den här artikeln till hjälp? I så fall meddela oss längst ned i den här sidan. Berätta för oss vad var förvirrande eller saknas. Om du har fått här från en sökning och var konfigurerat den information som du vill berätta för oss vad du sökte efter. Ta med din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att kontrollera att stegen och uppdatera den här artikeln.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×