Återställ borttagna objekt från webbplatssamlingens papperskorg 

Återställ borttagna objekt från webbplatssamlingens papperskorg 

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du tar bort innehåll från en SharePoint webbplats skickas till webbplatsens papperskorg eller första stadiet Papperskorgen, där du kan återställa borttagna innehållet om det behövs. Om inte någon tar bort innehåll från webbplatsens papperskorg skickas det aldrig till en webbplatssamling eller Papperskorgen i andra stadiet.

SharePoint administratören för webbplatssamlingen kan visa och återställa en användare borttagna objekt från andra stadiet eller papperskorg för webbplatssamling till dess ursprungliga plats. Om ett objekt tas bort från Papperskorgen i andra stadiet eller den överskrider bevarande tid, bort den permanent. Mer information finns i hur länge är borttagna objekt i Papperskorgen?

Viktigt!: Papperskorgen i SharePoint fungerar inte på samma sätt som papperskorgen i Windows. Om du vill återställa filer som tagits bort i Windows från skrivbordet eller appar bör du först prova med papperskorgen i Windows. Vill du ha information om hur du gör för att placera Windows-papperskorgen på skrivbordet går du till Återställa Windows-papperskorgen på skrivbordet.

Uppdatera den 2 maj 2017 tack vare feedback från kunder.

Återställa ett objekt från sidan SharePoint OnlineWebbplatssamlingens papperskorg.

Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda den papperskorg för webbplatssamling. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet. Om du har behörigheter finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  Välj Papperskorgen i vänstra navigeringsfältet.

  Om du inte ser papperskorgen, och du har behörighet, kan du försöka med följande:

  1. Klicka på Inställningar Knappen Inställningar från SharePoint Online och sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   Inställningar under Webbplatssamlingens administrationsrubrik med papperskorgen markerad
 2. Klicka på Papperskorgen i andra stadiet längst ned på sidan Papperskorgen.

  SharePoint online-papperskorgen med andra nivåns länk markerad
 3. Hovra och klicka på cirkeln bredvid de(t) objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

  SharePoint Online med knappen Återställa markerad

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

Återställa ett objekt från sidan SharePoint Server 2016 papperskorg för webbplatssamling

Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplats webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet. Om du har behörigheter finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  Välj Papperskorgen i vänstra navigeringsfältet.

  Om du inte ser papperskorgen, men har behörighet, kan du försöka med följande:

  1. Klicka på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. och sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   Inställningar under Webbplatssamlingens administrationsrubrik med papperskorgen markerad
 2. Klicka på Papperskorgen i andra stadiet längst ned på sidan Papperskorgen.

  SharePoint 2016 andra nivåns papperskorgslänk
 3. Klicka på rutan bredvid det objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

  SharePoint 2: a nivåns papperskorg med återställningsknappen markerad

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplats webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet. Om du har behörigheter finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

Återställa ett objekt från sidan SharePoint Server 2013 papperskorg för webbplatssamling

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  Om du inte ser papperskorgen, men har behörighet, kan du försöka med följande:

  1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   Inställningar under Webbplatssamlingens administrationsrubrik med papperskorgen markerad
 2. Klicka på Deleted from end user Recycle Bin i dialogrutan Papperskorg.

  SharePoint 2013 papperskorg med Ta bort från användaren markerat
 3. Klicka på rutan bredvid det objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

  SharePoint 2013 2: a nivåns papperskorg med återställningsknappen markerad

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplats webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet. Om du har behörigheter finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

Återställa ett objekt från sidan SharePoint Server 2010 papperskorg för webbplatssamling

 1. Välj Papperskorgen i det vänstra snabbstartsfönstret på sidan Webbplats.

  SharePoint 2010 Webbplats papperskorgslänk i Snabbstart
 2. Klicka på Webbplatssamlingens papperskorg högst upp på sidan.

  Om du inte ser papperskorgen i Snabbstart, och du har behörighet, kan du försöka med följande:

  1. Klicka på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn och sedan på Webbplatsinställningar.

  2. Klicka på Papperskorgen under Administration av webbplatssamling.

   SharePoint 2010-webbplatssamlingens administrationsavsnitt med papperskorgen markerad
 3. Klicka på Borttaget från användarens papperskorg till höger på skärmen.

  SharePoint 2010 2:a nivåns papperskorgslänk
 4. Klicka på kryssrutan bredvid de(t) objekt som du vill återställa och klicka sedan på Återställ markering.

  SharePoint 2010 med valda objekt och knappen Återställ markerad
 5. Klicka på OK.

  Om du återställer ett objekt som ursprungligen fanns i en borttagen mapp återskapas mappen på den ursprungliga platsen och objektet återställs i den mappen.

Viktigt!: Om du återställer en fil eller mapp med samma namn som en befintlig fil eller mapp på webbplatsen SharePoint Server, att en befintlig fil eller mapp kommer att byta namn om du vill att borttagna objektet som ska återställas.

Återställa en hel webbplats eller arbetsyta

I tidiga SharePoint-versioner var det enda sättet att återställa en borttagen webbplats eller arbetsyta att återställa den från en säkerhetskopia.

Men i SharePoint Server 2010 och senare kan borttagna webbplatser och arbetsytor finns kvar i den papperskorg för webbplatssamling. Därifrån kan en administratör för webbplatssamlingen återställa en hel borttagen webbplats eller arbetsyta direkt till dess webbplatssamling.

Obs!: Du måste administratör eller ägare behörighet att använda webbplats webbplatssamlingens papperskorg. Om du inte ser Papperskorgen kan den ha inaktiverats eller du har inte behörighet. Om du har behörigheter finns i Konfigurera Papperskorgen på SharePoint-inställningar. Om du inte prata med din servergrupp eller server-administratören.

Innan du återställer bör du vara medveten som:

 • De innehållstyper som läggs till när en webbplats eller arbetsyta är i papperskorgen läggs inte till på webbplatsen eller arbetsytan. Därför är kanske inte fältdefinitioner uppdaterade.

 • Innehållsdistribution påverkar inte en borttagen webbplats eller arbetsyta i papperskorgen. Lös problemet genom att köra begränsad distribution för webbplatsen eller arbetsytan när du återställer den.

 • När uppdateringspaket installeras tillämpas inte uppdateringspaketen på en webbplats eller arbetsyta i Papperskorgen. Det gäller även Microsofts Quick Fix Engineering-uppdateringar (QFE). Du löser problemet genom att uppgradera webbplatssamlingen manuellt med cmdlet Uppgradera SPContentDatabase i den innehållsdatabas som innehåller webbplatssamlingen.

Mer information om webbplatssamlingens papperskorg i någon av dessa två TechNet-artiklar (engelska): Configure Recycle Bin settings (SharePoint Server 2010) eller Configure Recycle Bin settings (SharePoint Foundation). Kontakta din servergrupp- eller serveradministratör om du fortfarande har frågor.

Obs!: Om du inte ser den webbplats eller arbetsyta som du vill använda kanske det redan har tagits bort permanent, antingen manuellt eller automatiskt. Om du har frågor om inställningar för automatisk borttagning kontakta servergrupps- eller serveradministratören.

Med Windows PowerShell och SharePoint Server kan kan en administratör för webbplatssamlingen även återställa en hel borttagen webbplatssamling. Mer information, finns i återställa en borttagen webbplatssamling i SharePoint 2010 eller se återställa en borttagen webbplatssamling i SharePoint 2013.

Hur länge lagras borttagna objekt i Papperskorgen?

I SharePoint Online bevarande standardtiden är 93 dagar för båda webbplats Papperskorgen på lagerplats (första fas) och webbplatsen webbplatssamlingens papperskorg (andra steget). Webbplatsens papperskorg lagerplats lagringsutrymme räknar mot din webbplatssamling lagringskvot och Tröskelvärde för listvy. Webbplats webbplatssamlingens papperskorg bin bevarande startar samtidigt för båda papperskorgarna när objektet först tas bort, så att den totala maximala bevarande tid är 93 dagar efter båda papperskorgar. Standardmängden utrymme för webbplatssamlingen är 200% av webbplatssamlingens kvot.

Det finns två papperskorgarna för SharePoint Server 2016, SharePoint 2013 och SharePoint 2010, webbplats Papperskorgen (fist stadiet) och webbplatssamling Papperskorgen (andra stadiet). Den maximala bevarande tiden för ett objekt är 30 dagar. Objekt i webbplatsens papperskorg räknas in webbplatsens lagringskvot och Tröskelvärde för listvy. Standardmängden utrymme för den papperskorg för webbplatssamling är 50% av lagringskvoten för webbplatsen, men kan konfigureras för upp till 100% av kvoten. Värdena kan ändras av administratören webbplats eller servergruppen. Mer information finns i Inställningar för Konfigurera SharePoint-Papperskorgen.

Varje SharePoint Online Papperskorgen startar bevarande samtidigt, så om en användare tar bort ett objekt från Papperskorgen webbplats, det går till webbplatssamlingens papperskorg och fortsätter den ursprungliga 93 dag nedräkningen. Objekt i Papperskorgen webbplats går aldrig du till webbplatssamlingens papperskorg såvida inte någon tar bort dem från den första fas Papperskorgen.

Lite grundläggande information om hur du återställer från Papperskorgen

 • Skyddbara objekt tar med sig hela sitt innehåll tillbaka   . När du återställer ett skyddbart objekt (alla objekt vars åtkomst kan kontrolleras) återställs det med alla de objekt det innehöll när det togs bort. Om du till exempel återställer en lista, ett bibliotek, en mapp eller en dokumentgrupp innehåller den återställda versionen alla de dokument och andra objekt som den innehöll när den togs bort. Om du återställer en fil eller annat objekt som har flera versioner omfattar den återställda filen eller objektet alla versioner som fanns när de togs bort.

 • De flesta objekt kan inte återskapas om deras behållarobjekt inte finns   .Om du tar bort ett objekt och därefter tar bort det objekt som det fanns i måste du återställa behållaren innan du kan återställa objektet. Om du till exempel tar bort en fil och sedan tar bort biblioteket där den lagrades måste du återställa biblioteket innan du återställer filen. Om du tar bort en tidigare version av en fil och sedan tar bort den aktuella versionen av själva filen måste du återställa själva filen innan du kan återställa den tidigare versionen.

 • Undantag: Ett objekt som har tagits bort från en mapp kan återställas utan att du först återställer mappen   . Mappen återskapas automatiskt på sin tidigare plats, men innehåller nu endast det objekt du har återställt. (Du kan också återställa mappen manuellt från papperskorgen. I så fall återställts den med allt innehåll som den hade när den togs bort.)

Återställa en webbplatssamling med PowerShell

Du kan återställa filer, dokument, mappar, listobjekt, samt webbplatser och arbetsytor från papperskorgens andra stadium. Se Återställa en borttagen webbplatssamling i SharePoint för mer information om hur en administratör för en webbplatssamling kan återställa en hel webbplatssamling med Windows PowerShell. Om du vill ta bort innehåll från webbplatssamlingens papperskorg kan du läsa mer om hur du kan göra det i artikeln om att ta bort objekt från webbplatssamlingens papperskorg.

Återställa Windows-papperskorgen på skrivbordet

Även om Windows-papperskorgen inte egentligen är kopplad till SharePoint är det viktigt att den finns till hands så att du kan återställa lokala filer som du tagit bort. Så här sätter du tillbaka den på skrivbordet:

Återställa Windows 10-papperskorgen på skrivbordet:

 1. Välj knappen Start Start-knappen i Windows 10 och välj sedan Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. .

 2. Välj Anpassning > Teman > Inställningar för skrivbordsikoner.

 3. Markera kryssrutan Papperskorgen > Använd.

• Om du vill gå till inställningarna för skrivbordsikoner i Windows 8.1. sveper du inåt från den högra kanten på skärmen och väljer sedan Sök. Skriv skrivbordsikoner i sökrutan och välj sedan Visa eller Dölj för vanliga ikoner på skrivbordet.

• Om du vill gå till inställningarna för skrivbordsikoner i Windows 7 väljer du knappen Start, skriver skrivbordsikoner i sökrutan och väljer sedan Visa eller Dölj för vanliga ikoner på skrivbordet.

Lämna en kommentar

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Och låt oss veta om något var förvillande eller saknades. Om du kom hit genom en sökning och det inte var den information du önskade kan du berätta för oss vad det var du sökte efter. Ange även din version av SharePoint, OS och webbläsare. Vi använder din feedback till att dubbelkolla anvisningarna och uppdatera artikeln.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×