Återskapa borttagna objekt i Outlook för Windows

Återskapa borttagna objekt i Outlook för Windows

Normalt kan du återställa de objekt som du råkar ta bort från Outlook-postlådan. Leta först efter objektet i mappen Borttaget i postlådan. Om du inte hittar det där går du vidare till mappen Återställningsbara objekt, som du kommer åt med hjälp av verktyget Återställ borttagna.

Vill du återställa en borttagen mapp i Outlook 2013 eller Outlook 2016 för Windows?    Du kan återställa en borttagen mapp (och alla meddelanden den innehåller) så länge den ligger kvar i mappen Borttaget – så här gör du det. Tyvärr går det inte att återställa mappar som tagits bort permanent, men i artikeln finns anvisningar för hur du kan återställa meddelanden från mappen du tog bort.

Så här återskapar du borttagna e-postmeddelanden, bokningar, händelser, kontakter och uppgifter

Återställa ett objekt som fortfarande finns kvar i mappen Borttaget

 1. Gå till e-postmapplistan i Outlook. Klicka på Borttagna objekt.

  Klicka på Borttaget i mapplistan
 2. När du hittar meddelandet högerklickar du på det och klickar sedan på Flytta > Annan mapp.

  Klicka på Flytta och sedan på Annan mapp
 3. Om du vill flytta meddelandet till inkorgen klickar du först på Inkorgen och sedan på OK.

  Klicka på Inkorgen om du vill flytta det borttagna objektet till Inkorgen
 4. Gör något av följande om du vill återställa andra objekttyper:

  • Om du vill återställa ett kalenderobjekt högerklickar du på det och klickar sedan på Flytta > Annan mapp > Kalender.

  • Om du vill återställa en kontakt högerklickar du på den och klickar sedan på Flytta > Annan mapp > Kontakter. Mer information om hur du återställer kontakter finns i Återställa en borttagen kontakt i Outlook.

  • Om du vill återställa en uppgift högerklickar du på den och klickar sedan på Flytta > Annan mapp > Uppgifter.

   Välj en mapp för att flytta andra typer av objekt

Överst på sidan

 • Om du tar bort en mapp flyttas den till mappen Borttaget, där den visas som en undermapp. Om du vill återställa den borttagna mappen (och alla objekt i den) högerklickar du på den, klickar på Flytta mapp och väljer sedan en mapp dit du vill flytta den.

 • Information om hur du återställer en borttagen kontakt i Outlook.com finns i den här artikeln.

 • Tas objekt automatiskt bort från mappen Borttaget i Outlook? I Alternativ-sektionen i Outlook finns det en inställning där du kan reglera huruvida mappen Borttaget ska tömmas automatiskt när du stänger Outlook. Så här gör du för att ändra den inställningen:

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Alternativ och sedan på Avancerat.

  3. Gå till Starta och avsluta Outlook. Avmarkera kryssrutan Töm Borttaget-mapparna när Outlook avslutas.

  4. Spara ändringen genom att klicka på OK.

 • Använd Sök efter borttagna objekt (eller tryck på CTRL+E) för att hitta det objekt du vill återställa.

 • Om du vill söka efter andra typer av objekt, till exempel borttagna avtalade tider, kontakter eller uppgifter, kan du sortera på Ikon-kolumnen.

  Sortera efter ikoner för att hitta objekt i mappen Borttaget
 • Använd verktyget Avancerad sökning. Mer information finns i Hitta ett meddelande med Snabbsökning.

 • Om du vet ungefär när du tog bort objektet kan du lägga till kolumnen Ändrad i vyn för mappen Borttaget. Gör så här:

  1. Klicka på Vyinställningar i gruppen Aktuell vy på fliken Visa.

  2. Klicka på Kolumner.

  3. I listrutan under Välj tillgängliga kolumner från markerar du Datum/tid-fält.

  4. Välj Ändrad och klicka sedan på Lägg till. Om du vill kan du ändra ordningen för hur kolumnerna visas.

  5. Klicka på OK när du är klar.

  Sedan kan du sortera på kolumnen Ändrad för att gruppera de objekt som tagits bort ett visst datum. Det är ett bra sätt att hitta meddelanden från en given borttagen mapp, eftersom de ju får samma Ändrad-datum.

  Sortera efter kolumnen Ändrad om du vet när objektet togs bort
 • Administratören kan ha skapat en regel om att objekten i mappen Borttaget ska tas bort efter ett visst antal dagar. De objekt som tas bort med en regel flyttas till mappen för permanent borttagna objekt, precis på samma sätt som när du själv tar bort ett objekt. Om du inte hittar ett givet objekt i mappen Borttaget kan du alltså leta i mappen för permanent borttagna objekt. Hur du gör det visar vi i nästa avsnitt.

Överst på sidan

Återställa ett objekt som inte längre finns kvar i mappen Borttaget

Om du inte hittar objektet i mappen Borttaget blir nästa steg att leta i mappen för permanent borttagna objekt. Till den här dolda mappen flyttas objekten när du gör något av följande:

 • Tar bort objekten från mappen Borttaget.

 • Tömmer mappen Borttaget.

 • Tar bort ett objekt permanent genom att markera det och trycka på Skift+Delete.

Titta på videon eller följ anvisningarna under videon för att återställa objekt från mappen för permanent borttagna objekt.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Så här återställer du objekt från mappen för permanent borttagna objekt:

 1. Gå till mappstrukturen för e-post i Outlook. Klicka på Borttagna objekt.

 2. Kontrollera att Start är markerat. Klicka på Återskapa borttagna objekt från servern.

  Välj mappen Borttaget och klicka på Återskapa objekt från servern

  Viktigt!: Om Återskapa borttagna objekt från servern är nedtonat eller inte visas alls:

 3. Välj det objekt du vill återställa. Klicka på Återställ markerade objekt. Klicka på OK.

  Markera ett objekt som ska återställas och klicka på OK

Tips: Du kan återskapa e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt och uppgifter från mappen för permanent borttagna objekt.

Var hamnar de återställda objekten?    När du återställer objekt från mappen för permanent borttagna objekt flyttas de till mappen Borttaget. Du kan alltså återställa ett objekt, söka fram det i mappen Borttaget och flytta det till en annan mapp. Om du återställer avtalade tider i kalendern, kontakter och uppgifter flyttas också de till mappen Borttaget. Därifrån kan du flytta tillbaka dem till kalendern, kontaktlistan samt övriga uppgifter, utifrån objektstyp. Om du vill hitta ett återskapat objekt kan du söka efter det i mappen Borttaget.

Överst på sidan

 • Om du vill söka efter ett specifikt objekt i Återställ borttagna objekt sorterar du posterna genom att klicka på rubriken för kolumnen Ämne, Borttaget den eller Från.

  Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera återställningsbara objekt

  Tänk på att Borttaget den-datumet anger när objektet togs bort permanent (med Skift+Delete) eller togs bort från mappen Borttaget.

 • Om du sorterar på kolumnen Borttaget den kan du lätt hitta meddelanden från en borttagen mapp om mappen togs bort permanent med Skift+Delete, eftersom alla de meddelandena då togs bort samma datum.

 • Alla objekt i mappen för permanent borttagna objekt – även kontakter, kalenderobjekt och uppgifter – har samma ikon, ett kuvert.

  Alla objekttyper har samma ikon i mappen för permanent borttagen e-post
 • Om du har många objekt i mappen för permanent borttagna objekt kan det vara svårt att hitta det du letar efter. Här är några tips:

  • Om du letar efter en kontakt kan du sortera på Ämne och leta efter namnet på personen. Du kan också sortera på Från och sedan leta efter tomma poster. Från-fältet används inte för kontakter.

  • Om du letar efter en avtalad tid i kalendern eller en uppgift kan du sortera på Från och leta efter ditt namn.

 • Om du vill återställa flera objekt klickar du på Återställ markerade objekt och trycker på CTRL medan du klickar på de enskilda objekten. Du kan också återställa flera objekt i följd genom att klicka på det första objektet, hålla ned Skift och sedan klicka på det sista objektet du vill återställa.

 • Administratören kan ha angett hur länge objekten i mappen för permanent borttagna objekt är tillgängliga för återställning. Det kan till exempel finnas en princip som tar bort allt som har funnits i mappen Borttaget i 30 dagar och en annan princip som gör att du kan återställa objekt i mappen för permanent borttagna objekt i upp till ytterligare 14 dagar. Efter de 14 dagarna kan administratören eventuellt fortfarande återställa ett objekt. Om du inte hittar ett objekt i mappen för permanent borttagna objekt frågar du administratören om de kan återställa det. Du kan hänvisa administratören till det här avsnittet, som innehåller de stegvisa instruktionerna: Återställa borttagna objekt i en användares postlåda – hjälp för administratörer.

  Om varken du eller administratören kan hitta objektet i mappen för permanent borttagna objekt, har det troligen tagits bort permanent från postlådan – det går då inte att återställa.

Överst på sidan

Behöver du anvisningar för någon annan version av Outlook?

Den här artikeln är avsedd för skrivbordsappen Outlook 2013 eller Outlook 2016. Använder du något annat?

Prova Outlook.com | Outlook 2010 | Outlook Web App | Outlook på webben

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×