Återskapa borttagna anteckningar i OneNote 2016 för Windows

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Även om du inte lyckas hitta en OneNote 2016-anteckning kan den finnas kvar. I OneNote skapas nämligen (som standard) ett begränsat antal säkerhetskopior automatiskt. Var de kopiorna finns beror på var du har sparat anteckningarna.

Söka efter säkerhetskopior på datorn

Söka efter säkerhetskopior av en anteckningsbok i OneDrive

Söka efter säkerhetskopior på datorn

Så här gör du om du arbetar på anteckningar som är lagrade på datorn:

  1. Öppna anteckningsboken där du förlorat anteckningar nyligen.

  2. Välj Arkiv > Info > Öppna säkerhetskopior.

  3. Varje mapp som du ser i dialogrutan Öppna säkerhetskopia representerar en OneNote-anteckningsbok som är lagrad på datorn.

  4. Dubbelklicka på den anteckningsbok som du vill öppna.

  5. Markera säkerhetskopian för det anteckningsboksavsnitt som du vill öppna och välj Öppna.

  6. Om dina borttagna anteckningar finns i de avsnitt eller sidor som har säkerhetskopierats, högerklickar du på avsnittsfliken eller den specifika sidfliken som du vill återställa och använder sedan kommandot Flytta eller kopiera för att återställa anteckningarna till sina ursprungliga platser.

Viktigt!: För att undvika att blanda ihop dina säkerhetskopior med dina vanliga anteckningar är det bra om du ser till att stänga fönstret för säkerhetskopior när du är klar med det. I vyn Öppna avsnitt högerklickar du på avsnittsfliken i säkerhetskopian och väljer sedan Stäng.

Överst på sidan

Söka efter säkerhetskopior av en anteckningsbok i OneDrive

Så här gör du om du arbetar på anteckningar som sparats i OneDrive:

  1. Öppna den delade anteckningsbok där du förlorat anteckningar nyligen.

  2. Välj Historik > Papperskorgen för anteckningsböcker > Papperskorgen för anteckningsböcker.

  3. Om de borttagna anteckningarna finns där högerklickar du på den sidflik som du vill återställa och använder sedan kommandot Flytta eller kopiera för att återställa anteckningarna till sina ursprungliga platser.

Om en anteckning har tagits bort inom de senaste 60 dagarna bör du kunna hitta den i Papperskorgen för anteckningsböcker, om inte Papperskorgen för anteckningsböcker har tömts under den tiden.

Viktigt!: För att undvika att blanda ihop dina säkerhetskopior med dina vanliga anteckningar är det bra om du ser till att stänga Papperskorgen när du är klar med den. Klicka på den gröna uppilen bredvid avsnittsfliken Borttagna anteckningar för att återvända till den tidigare nivån.

Om du vill skydda dig från framtida dataförlust, kan du Anpassa inställningar för automatisk säkerhetskopiering i OneNote.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×