Åsidosätta startalternativ när du öppnar en databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du använde dialogrutan Access-alternativ, skapade ett AutoExec-makro eller skapade en Öppna-händelseprocedur för att ange vad som händer när du öppnar en Microsoft Office Access-databas kan du åsidosätta de inställningarna om du vill få full åtkomst till databasen igen.

Vad vill du göra?

Åsidosätta startalternativ

Hoppats över Visningsalternativ

Åsidosätta startalternativ

Gör följande om du vill åsidosätta startalternativ:

  • Håll ned SKIFT-tangenten medan du öppnar databasen.

Obs!: Beroende på makrosäkerhetsinställningarna för databasen kan ett eller flera säkerhetsmeddelanden visas vid starten. Du måste hålla ned SKIFT-tangenten tills du stänger säkerhetsmeddelandena, annars åsidosätts inte startalternativen.

Överst på sidan

Visa åsidosatta alternativ

När du öppnar en databas och samtidigt håller ned SKIFT-tangenten åsidosätts många av alternativen som kan ställas in på sidan Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ. Gör följande om du vill visa de här alternativen:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas.

I tabellen nedan listas alla inställningar på sidan Aktuell databas och hur de beter sig när du öppnar databasen samtidigt som du håller ned SKIFT-tangenten.

Gruppruta

Inställning

Beteende när startalternativ åsidosätts

Programalternativ

Programnamn

Det anpassade programnamnet visas inte.

Programikon

Den anpassade programikonen visas inte.

Visa formulär

Det avsedda formuläret visas inte, och inga av händelsprocedurerna i formuläret körs.

Navigering

Visa navigeringsfönster

Navigeringsfönstret visas oavsett inställning.

Alternativ för Fluent-menyfliksområde och verktygsfält

Menyfliksnamn

Det avsedda anpassade Fluent-menyfliksområdet visas inte.

Tillåt fullständiga menyer

Alla standardflikar i Fluent-menyfliksområdet visas oavsett inställning.

Tillåt standardsnabbmenyer

Alla standardsnabbmenyer visas oavsett inställning.

Obs!: Om du lägger till ett Access-makro med namnet AutoExec i en databas körs makrot vanligtvis varje gång du öppnar databasen. När du åsidosätter startalternativen körs AutoExec-makrot inte.

Tips: Inaktivera kringgå (Skift) med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA) kod att ställa in egenskapen AllowBypassKey för databasen om du vill hindra användare från att åsidosätta startalternativ. Mer information om hur du anger egenskapen AllowBypassKey klickar du på länken i avsnittet Se även i den här artikeln.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×