Åsidosätta startalternativ när du öppnar en databas

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du använde en inställning för att ange vad som händer när du öppnar en Microsoft Access-databas kan du kringgå dessa inställningar och få full tillgång till din egen databas. Du kan till exempel ange alternativ för en Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ genom att skapa ett AutoExec-makro eller genom att öppna händelseprocedur. Om databasen har en start-inställning kan beskrivs den här artikeln hur du kan undvika den.

Gör följande om du vill åsidosätta alla startalternativ:

  • Håll ned SKIFT-tangenten medan du öppnar databasen.

Beroende på makrosäkerhetsinställningarna för databasen kan ett eller flera säkerhetsmeddelanden visas vid starten.

Obs!: Du måste fortsätta att hålla ned SKIFT-tangenten medan du stänger alla säkerhetsmeddelanden, annars inte vara startalternativen.

När du öppnar en databas medan du håller ned SKIFT-tangenten över många av de alternativ som är inställda på Aktuell databas i dialogrutan Access-alternativ. Gör följande om du vill ändra de här alternativen:

  1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. Lägg märke till om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och klicka sedan på Access-alternativ.

    Dialogrutan Access-alternativ öppnas.

  2. Klicka på Aktuell databas och ändra inställningarna för den aktuella databasen.

Obs!: Du kanske måste stänga och öppna databasen för att ändringarna ska gälla.

I följande tabell visas varje inställning på sidan Aktuell databas och hur de fungerar när du öppnar databasen samtidigt som du håller ned SKIFT-tangenten.

Alternativgrupp

Inställning

Beteende när åsidosätts startalternativen

Programalternativ

Programnamn

Anpassat program rubrik visas inte.

Programikon

Anpassat program-ikonen visas inte.

Visa formulär

Formuläret angivna visas inte och inga av formulärets händelseprocedurer körs.

Webbvisningsformulär

Är bara tillgängligt när en viss webbformulär är presentera. När de finns tillgängliga, angivna webbformulär visas inte och inga av formulärets händelseprocedurer körs.

Navigering

Visa navigeringsfönster

Även om det här alternativet inte är markerat visas i navigeringsfönstret.

Alternativ för menyfliksområdet och verktygsfält

Menyfliksnamn

Det angivna anpassade menyfliksområdet visas inte.

Tillåt fullständiga menyer

Alla standard menyflikarna visas oavsett inställningen.

Tillåt standardsnabbmenyer

Alla standardsnabbmenyer visas oavsett inställningen.

Mer information om hur du anger alternativ för den aktuella databasen finns i artikeln Ange användaralternativ för en aktuell databas från en central plats.

Om du har lagt till en Access-makrot AutoExec till en databas körs makrot vanligtvis varje gång du öppnar databasen. När du åsidosätta startalternativ för går det inte att köra makrot AutoExec.

När databasen har flera användare bör hindra du användare från att åsidosätta startalternativ. Inaktivera kringgå (Skift) med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA) kod för att ställa in egenskapen AllowBypassKeyFalskt.

Egenskapen AllowBypassKey har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

True

Användarna kan använda Skift till att åsidosätta startegenskaperna och AutoExec-makrot.

False

Användarna kan inte använda Skift till att hoppa över startegenskaperna och AutoExec-makrot.

Du kan ange den här egenskapen med hjälp av en makro eller VBA-kod.

Om du vill ställa in egenskapen AllowBypassKey genom att använda ett makro måste du skapa egenskapen på följande sätt:

  • I en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb) kan du lägga till egenskapen i samlingen Properties för Database-objektet med metoden CreateProperty.

  • I ett Microsoft Access-projekt (.adp) kan du lägga till egenskapen i samlingen AccessObjectProperties för CurrentProject-objektet med metoden Add.

Inställningen för egenskapen AllowBypassKey börjar inte gälla förrän nästa gång databasen öppnas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×