ÄR-funktioner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs de nio funktioner som används för att testa ett värde eller kolumn referens. Var och en av dessa funktioner som gemensamt kallas är-funktioner för att kontrollera vilken typ av värde och returnerar TRUE eller FALSE beroende på resultatet. Till exempel returnerar ÄRTOM det logiska värdet SANT om värdet är tomt. Annars returneras FALSKT.

Syntax

ÄRTOM(värde)

ÄRF(värde)

ÄRFEL(värde)

ÄRLOGISK(värde)

ÄRSAKNAD(värde)

ÄREJTEXT(värde)

ISNULL(value)

ÄRTAL(värde)

ÄRTEXT(värde)

Värde    är det värde som du är intresserad av. Värdet kan vara tom, fel, logiska, text, tal eller kolumnreferens.

Funktion

Returnerar SANT om

ÄRREF

Värde refererar till en tom kolumnreferens

ÄRF

Värde refererar till alla felvärden utom #Saknas!.

ÄRFEL

Värde refererar till något felvärde (#Saknas!, #Värdefel!, #Referens!, #Division/0!, #Ogiltigt!, #Namn? eller #Null!).

ÄREJTEXT

Värde refererar till ett logiskt värde.

ÄRLOGISK

Värde refererar till felvärdet #saknas (värdet är inte tillgängligt)

ÄREJTEXT

Värdet refererar till ett annat element än text. (Observera att den här funktionen returnerar SANT om värdet refererar till en tom kolumnreferens.)

ÄRNULL

Värde refererar till #NULL! värde

ÄRTAL

Värde refererar till ett tal.

ÄRTEXT

Värde refererar till en text.

Kommentarer

  • Värdeargumentet av är-funktionerna omvandlas inte. I de flesta andra funktioner där ett tal krävs, till exempel konverteras textvärde ”19” till talet 19. I formeln ISNUMBER("19"). ”19” konverteras inte i en sträng och funktionen ÄRTAL returnerar FALSKT.

  • ÄR-funktionerna är användbar i formler för att testa resultatet av en beräkning. När kombineras med funktionen om ger en metod för att söka efter fel i formler. Finns i följande exempel för mer information.

Exempel 1

Formel

Beskrivning (resultat)

=ÄRLOGISK(SANT)

Kontrollerar om SANT är ett logiskt värde (Ja)

=ISLOGICAL("TRUE")

Kontrollerar om ”sant” är en logiska värden (Ja)

=ÄRTAL(4)

Kontrollerar om 4 är ett tal (Ja)

Exempel 2

Kol1

Formel

Beskrivning (resultat)

”Guld”

=ÄRTOM([Kol1])

Kontrollerar om värdet i kolumn1 är tomt (Nej)

#Referens!

=ÄRFEL([Kol1])

Kontrollerar om värdet i Kol1 är ett fel (Ja)

#Referens!

=ÄRSAKNAD([Kol1])

Kontrollerar om värdet i kolumn 1 är felvärdet #Saknas! (Nej)

#Saknas!

=ÄRSAKNAD([Kol1])

Kontrollerar om värdet i kolumn 1 är felvärdet #Saknas! (Ja)

#Saknas!

=ÄRF([Kol1])

Kontrollerar om värdet i Kol1 är ett felvärde (Nej)

#SKÄRNING!

=ÄRNULL([Kol1])

Kontrollerar om värdet i Kol 1 är #SKÄRNING! (Ja)

330,92

=ÄRTAL([Kol1])

Kontrollerar om värdet i Kol1 är ett numeriskt värde (Ja)

”Region 1”

=ÄRTEXT([Kol1])

Kontrollerar om värdet i kolumn1 är text (Ja)

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×