Ändra webbtjänst som används i din formulärmall huvudsakliga-dataanslutning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln

Översikt

Innan du börjar

Ändra frågan-dataanslutning

Ändra skicka-dataanslutning

Översikt

När du utformar en formulärmall med en huvudsakliga dataanslutning till en webbtjänst kanske du använder en testmiljö där webbtjänsten utvecklas. När webbtjänsten är redo att distribueras har ändra huvudsakliga dataanslutningen i formulärmallen från testmiljön till platsen för den distribuerade webbtjänsten.

När du ändrar webbtjänst i huvudsakliga dataanslutningen skapar Microsoft Office InfoPath huvudsakliga datakälla med fälten och grupperna som motsvarar XML-schema i den nya webbtjänsten. Om scheman i webbtjänster gamla och nya är samma, binds InfoPath automatiskt de befintliga kontrollerna i en formulärmall till fälten i den nya datakällan. Om fälten och grupperna i den nya datakällan inte matchar fälten och grupperna i den gamla datakällan, bort InfoPath data source bindning från kontrollerna. Om InfoPath tar bort bindning från kontrollerna, måste du ta bort kontroller från formulärmallen eller binda dem till andra fält i den nya datakällan.

Beroende på design formulärmallens har huvudsakliga dataanslutningen anslutningen till en fråga, en skicka-dataanslutning eller båda. Om den huvudsakliga dataanslutningen har anslutningen till en fråga och en skicka-dataanslutning och webbtjänsten har ändrats platser, måste du ändra både anslutningar.

Obs!: Länkar till information om hur du ändrar sekundära dataanslutningar till andra externa datakällor i avsnittet Se även.

När du ändrar den huvudsakliga dataanslutningen kan du publicera och testa formulärmall och kontrollera att dataanslutningen till webbtjänsten fungerar som förväntat när användare fylla i formulär som baseras på din formulärmall. Du bör även testa kontrollerar du att befintliga formulär som baseras på din formulärmall fortfarande fungerar som förväntat. När du har slutfört dina tester tillåter användarna börja fylla i formulär som baseras på formulärmallen. Länkar till mer information om att publicera en formulärmall i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du ändrar den huvudsakliga dataanslutningen behöver du följande information från webben service-administratören:

 • Platsen för den nya webbtjänsten.

 • Verifiering att de nya webbtjänsten använder dokument/literal format kodning. InfoPath kan använda endast dokument/literal format webbtjänster.

 • Namnen på operationer i webbtjänst som du vill använda.

 • Verifiering att scheman i webbtjänster gamla och nya är samma.

Överst på sidan

Ändra frågan-dataanslutning

 1. Klicka på Konvertera primära datakällaVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Skapa en ny anslutning tillta emot data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 3. Klicka på webbtjänst under Välj vilken typ av dataanslutning som du vill använda för formulärmallen, och klicka sedan på Nästa.

 4. På nästa sida i guiden anger du platsen för webbtjänsten och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) klickar du på Sök UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som är tillhandahålls, anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. I listan Välj en åtgärd klickar du på Web service operation som returnerar data i formuläret och klicka sedan på Nästa.

 6. Om guiden Dataanslutning inträffar ett okänt element i schemat för webbtjänsten, kanske nästa sida i guiden du ombeds ange exempelvärden för varje parameter att avgöra vilka fält eller grupper att lägga till den huvudsakliga datakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 7. Om webbtjänsten accepterar ändra information, frågar nästa sida i guiden om du vill ta med ändra information i frågans data. I de flesta fall lämna kryssrutan Inkludera ändra information när data skickas markerad och klicka sedan på Nästa. Om du inte vill ta med ändra information avmarkerar du kryssrutan Inkludera ändra information när du skickar data och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  Den här sidan i guiden visas bara om filen Web Services beskrivning Language (WSDL) för webbtjänsten anger att webbtjänsten returnerar en Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. Skriv ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

 9. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 10. Klicka på Publicera om du vill publicera formulärmallen på Arkiv-menyn.

 11. Testa formulärmallen noggrant genom att öppna ett formulär som baseras på formulärmallen och fyller i. Kontrollera att formuläret fungerar som förväntat.

Överst på sidan

Ändra skicka-dataanslutning

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Skicka dataanslutning i huvudsakliga dataanslutningen i listan dataanslutningar för formulärmallen och klicka sedan på Ändra.

 3. Ange platsen för den nya webbtjänsten där användarna kan skicka sina formulär och klicka sedan på Nästa i guiden Dataanslutning.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) klickar du på Sök UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som är tillhandahålls, anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 4. På nästa sida i guiden i listan Välj en åtgärd klickar du på Web service operation som tar skickade data och klicka sedan på Nästa.

 5. På nästa sida i guiden, om du vill välja vilka data i formuläret och skicka in för varje parameter i webbtjänsten, gör du något av följande:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på fält eller en grupp under parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller en grupp vars data du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Text och underordnade element om du vill skicka bara data i det här fältet och underordnade element i fält eller en grupp eller klicka på XML-underkataloger, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamn data i fältet i rutan Inkludera och underordnade element i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Obs!: Vanligtvis ska markera du den här kryssrutan att skicka digitalt signerade data. Avmarkera den här kryssrutan i de flesta fall.

  Teknisk information om ADO.NET DataSet objekt

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt markerar du en nod som dataset när du konfigurerar den här anslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för en dataanslutning till en webbtjänst som kräver en ADO.NET DataSet misslyckas åtgärden Skicka.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Skriv ett namn på dataanslutningen skicka på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×