Ändra visningsalternativ i kalendervyn

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kalendervyn innehåller flera visningsalternativ som du kan visa dina uppgifter för specifika veckor eller månader, använda olika rubrikformat och skugga arbetstid och ledig dagar.

Vad vill du göra?

Ändra datumen som visas

Ändra rubrik rubriker

Ändra formatering och skuggning i rutorna

Ändra datumvisning

Öppna Visa-menyn, klicka på Kalender och följ stegen nedan för att visa olika datum:

 • Om du vill visa en vecka med 5 eller 7 dagar klickar du på TidsskalaFormat-menyn. Klicka på 7 dagar eller 5 dagar under Visa på fliken Veckorubriker.

 • Om du bara vill visa en månad i taget klickar du på Månad. Du kan använda bläddringsknapparna till vänster om månadsrubriken för att bläddra en månad i taget.

 • Om du bara vill visa en vecka i taget klickar du på Vecka. Du kan använda bläddringsknapparna till vänster om veckorubriken för att bläddra en vecka i taget.

 • Om du vill visa ett visst antal veckor eller specifika datum klickar du på Anpassad. Klicka på Antal veckor i dialogrutan Zooma och ange hur många veckor som ska visas i motsvarande rutor eller klicka på Från och ange start- och slutdatum för den tidsperiod som du vill visa i rutorna Från och Till.

Tips: Microsoft Office Project 2007 innehåller ett förhandsgranskningsfönster i kalendervyn där du kan se var de datum som visas för närvarande infaller inom en tremånadersperiod som innefattar det första datumet som visas. Om du vill aktivera eller inaktivera tremånadersförhandsgranskningen klickar du på TidsskalaFormat-menyn. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa månadsfönster på fliken Veckorubriker.

Överst på sidan

Ändra rubrikformat

Rubrikerna är texten som visas överst för varje månad, vecka eller dag i kalendern.

 1. Klicka på KalenderVisa-menyn.

 2. Klicka på TidsskalaFormat-menyn.

 3. Välj det format som du vill använda för månader, dagar och veckor i listorna Månadsrubriker, Dagsrubriker och Veckorubriker på fliken Veckorubriker.

 4. Markera kryssrutan Visa start- och slutdatum för månadsrubriker under Visa om du vill visa start- och slutmånaden för kalendern som visas.

  Om till exempel fyra veckor visas och den första veckan börjar i slutet av juni, visas juni - juli som månadsrubrik om du markerar kryssrutan Visa start- och slutdatum för månadsrubriker.

Överst på sidan

Ändra formatering och skuggning i datumrutor

 1. Klicka på KalenderVisa-menyn.

 2. Klicka på TidsskalaFormat-menyn.

 3. Välj den eller de datumrubriker som ska visas längst upp till höger och längst upp till vänster i varje datumruta från listorna Vänster och Höger under Övre rad på fliken Datumrutor.

  Tips: Välj Fortsättningssymbol i listan Vänster eller Höger om du vill visa en pil om det finns fler schemalagda aktiviteter än vad som får plats i en datumruta.

 4. Välj skuggningsalternativ för den övre raden i varje datumruta i listorna Mönster och Färg under Övre rad.

 5. Välj den eller de datumrubriker som ska visas längst ned till vänster och höger i varje datumruta i listorna Vänster och Höger under Nedre rad.

 6. Välj skuggningsalternativ för den nedre raden i varje datumruta i listorna Mönster och Färg under Nedre rad.

 7. Välj vilken kalender som ska visas i listan Visa arbetstid för på fliken Datumtyp.

 8. Om du vill skugga undantagen för kalendern väljer du den typ av undantag som du vill skugga i rutan Typ och väljer skuggningsalternativ i listorna Mönster och Färg.

  Om företagets anställda exempelvis är lediga den 1 maj för att fira att en milstolpe nåtts, och du har definierat den lediga dagen i baskalendern som ett undantag, kan du välja Baskalender - Ledig tid i rutan Typ och sedan välja skuggningsalternativ så visas den 1 maj med skuggning i kalendervyn.

  Tips: Välj olika skuggningsalternativ för baskalendern och resurskalendern för att visa vilka undantag som är företagsomspännande och vilka som är resursspecifika.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×