Ändra visningen av ett 3D-diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Att göra ett 3D-diagram (en diagramtyp som visar data för en tredje djup axel, till exempel ett 3D-stapel, 3D-linje eller 3D-funktionsyta) enklare att läsa, du kan ändra formatet 3D-rotation och skalning i diagrammet.

3D-diagram med en vågrät axel, en lodrät axel och en axel för djup

Diagram som visar diagramelement i 3D-diagram utan att använda en tredje djupaxel (till exempel en cirkel i 3D-, stapel i 3D-diagram eller Staplad fraktionsyta i 3D-diagram) kan ändra du 3D-diagramelementens 3D-format. 3D-rotation och skalningsalternativ är dock inte tillgängliga för de enskilda diagramelement – du kan ändra 3D-rotation och skala för hela diagrammet.

Om mindre brytpunkter döljs bakom större dem i ett 3D-diagram, kan du ångra ordningen på dataserie som ritas i diagrammet eller du kan använda transparens för att öka synligheten för alla brytpunkter.

Vad vill du göra?

Skapa ett 3D-diagram

Ändra diagramelementens 3D-format

Ändra djup och avstånd i ett 3D-diagram

Ändra rotationen i ett 3D-diagram

Ändra skala i ett 3D-diagram

Ändra dataseriernas ordning i ett 3D-diagram

Använda transparens i ett 3D-diagram

Skapa ett 3D-diagram

 1. Markera de celler som innehåller de data som du vill använda för ett diagram i kalkylbladet.

 2. Gör ett av följande i gruppen Diagram på fliken Infoga:

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  • Klicka på kolumn om du vill skapa ett 3D-stapeldiagram, och under 3D-stapel, klickar du på 3D-stapel.

  • Klicka på kolumn om du vill skapa en 3D-cylinderdiagram och klicka på 3D-Cylinder under Cylinder.

  • Klicka på kolumn om du vill skapa ett kondiagram i 3D-och klicka på 3D-kon under kon.

  • Klicka på kolumn om du vill skapa en 3D-pyramiddiagram och klicka på 3D-Pyramid under Pyramid.

  • Om du vill skapa ett 3D-linjediagram, klicka på linje och sedan på 3D-linje under 3D-linjediagram.

  • Klickar på 3D-ytdiagram under 3D-ytdiagram, om du vill skapa en 3D-ytdiagram område.

  • Klicka på 3D-funktionsyta eller 3D-funktionsyta med stålram under ytan, om du vill skapa en 3D-funktionsyta, Andra diagram.

   Tips: Ett skärmtips med namnet på diagramtypen visas när du placerar muspekaren över någon diagramtyp eller undertyp. Mer information finns i Tillgängliga diagramtyper

Överst på sidan

Ändra diagramelementens 3D-format

 1. Klicka på det element i ett 3D-diagram vars format du vill ändra eller gör följande om du vill välja element i en lista över diagramelement.

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på önskat diagramelement.

   bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Kortkommando du kan i stället, klicka på det diagramelement du vill ändra 3D-format och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Layout.

 4. Klicka på 3D-format och markera ett eller flera av följande alternativ.

  1. Klicka på Överkant och Underkant under Fasning och klicka sedan på det format som du vill använda för fasningen. I rutorna Bredd och Höjd markerar du önskad punktstorlek.

  2. Klicka på Material under Funktionsyta och sedan på den effekt som du vill använda.

   Obs!: Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilka diagramelementet du har markerat. Vissa av de alternativ som visas i den här dialogrutan är inte tillgängliga för diagram.

Tips: Du kan också använda den här proceduren om du vill ändra 3D-format på diagramelement i ett 2D-diagram.

Överst på sidan

Ändra djup och avstånd i ett 3D-diagram

Du kan ändra diagrammets djup i tredimensionella diagram med axlar, mellanrummet i Y-led i tredimensionella perspektivdiagram och mellanrummet i X-led i tredimensionella liggande diagram eller stapeldiagram.

 1. Klicka på det tredimensionella diagram som du vill ändra.

 2. Klicka på DataserieFormat-menyn.

 3. Markera de alternativ för djup och avstånd på fliken Alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Ändra rotationen i ett 3D-diagram

 1. Klicka på diagramområdet i det tredimensionella diagram som du vill rotera eller gör följande om du vill markera diagramområdet i en lista över diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på önskat diagramelement.

   bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Kortkommando du kan i stället klicka först på diagramområdet och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på 3D-rotation i gruppen Bakgrund på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Gör något av följande i kategorin 3D-rotation under Rotation:

  1. Om du vill ändra rotationen klickar du på önskad rotation i rutorna X och Y.

   Obs!: Ett diagram kan roteras runt sin vågräta och lodräta axel men aldrig runt djupaxeln och det är därför som du inte kan ange någon rotation i rutan Z.

  2. Om du vill ändra visningsfältet i schemat, klicka på graden av perspektiv som du vill använda i rutan perspektiv, eller knapparna smal visningsfältet eller Widen visningsfältet tills du har uppnått resultatet som du vill använda.

   Obs!: Vissa av de alternativ som visas i den här dialogrutan är inte tillgängliga för diagram. Du kan inte återställa alternativ som du har ändrat till de föregående inställningarna.

Överst på sidan

Ändra skala i ett 3D-diagram

Du kan ändra skalan på ett 3D-diagram genom att ange dess höjd och djup som en procentandel av basen i diagrammet.

 1. Klicka först på diagramområdet för 3D-diagram som du vill ändra eller gör följande för att välja det från en lista med diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på önskat diagramelement.

   bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Kortkommando du kan i stället klicka först på diagramområdet och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på 3D-rotation i gruppen Bakgrund på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Gör något av följande under Diagramskala i kategorin 3D-rotation:

  1. Om du vill ändra diagrammets djup anger du önskad procentandel i rutan Djup (% av basen).

  2. Om du vill ändra både djup och höjd avmarkerar du kryssrutan Skala automatiskt och anger sedan önskad procentandel i rutorna Djup (% av basen) och Höjd (% av basen).

  3. Om du vill använda en vy med rätvinkliga axlar markerar du kryssrutan Rätvinkliga axlar och anger sedan önskad procentandel i rutan Djup (% av basen).

Överst på sidan

Ändra dataseriernas ordning i ett 3D-diagram

Du kan ändra ritordningen för dataserien så att stora 3D-brytpunkter inte blockerar små.

Tredimensionellt diagram som visas i omvänd ordning

 1. Klicka på djupaxeln i ett diagram eller markera den på följande sätt i listan över diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på önskat diagramelement.

   bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.

 3. Markera kryssrutan Serier i omvänd ordning under Alternativ för axel i kategorin Alternativ för axel.

Överst på sidan

Använda transparens i ett 3D-diagram

Även om genomskinlighet kan användas i 3D- och 2D-diagram, är det särskilt användbart i 3D-diagram där större brytpunkter kan skymmer små.

 1. Klicka på den dataserie eller datapunkt som du vill göra transparent i det tredimensionella diagrammet eller markera den på följande sätt i en lista med diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på önskat diagramelement.

   bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Kortkommando du kan i stället, klicka på det diagramelement du vill ändra 3D-format och sedan trycka på CTRL + 1. Fortsätt med steg 3.

 3. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Layout.

 4. Klicka på Fyllning och sedan på Hel fyllning, Toning eller Bild eller strukturfyllning.

 5. Klicka på handtaget i fältet Transparens och dra handtaget till önskad procentandel för transparensen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×