Ändra varaktigheten för en aktivitet

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan när som helst ändra varaktighet för en aktivitet för att visa hur lång tid det faktiskt krävs för att slutföra den.

 1. Välj Visa > Gantt-schema.

 2. I kolumnen varaktighet för aktiviteten skriver du varaktigheten i minuter (m), timmar (h), dagar (d), veckor (v) eller månader ().

 3. Om den nya varaktigheten är en uppskattning skriver du ett frågetecken (?) efter den.

 4. Tryck på Retur.

Var försiktig med att ändra varaktigheten med hjälp av kolumnerna Start och Slut, speciellt när du arbetar med länkade aktiviteter eller automatiskt schemalagda aktiviteter. Dina ändringar kan störa aktivitetssambanden eller aktivitetsvillkoren som Project spårar vilket kan förstöra ett noggrant planerat schema.

Mer i den här artikeln

Ändra varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet

Använda uppskattad varaktighet

Mer information om varaktighet för aktiviteter

Varaktighet beroenden

Ändra varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet

Du kan ändra varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet på samma sätt som du ändrar en vanlig aktivitet. Men var försiktig så att – ändra varaktigheten för den sammanfattande uppgiften inte nödvändigtvis ändra varaktigheten för underaktiviteter.

I Ganttdiagrammet visar alltid ett sammanfattningsuppgiftsfält sammanfattningsaktivitetens varaktighet (svart linje) och summan av varaktighet för dess underaktiviteter (blå stapel), som i bilden nedan. Du kan snabbt se skillnaden mellan de två.

Bild av en sammanfattningsaktivitet som är längre än dess underaktiviteter

Använda uppskattad varaktighet

Försvinner frågetecknet när du försöker lägga till en uppskattad varaktighet för en aktivitet? Uppskattade varaktigheter har förmodligen inte aktiverats för ditt projekt. Så här aktiverar du uppskattade varaktigheter:

 1. Väljer Arkiv > Alternativ.

 2. Välj schema i dialogrutan Project-alternativ.

 3. Bläddra ned till avsnittet Schemaläggningsalternativ för det här projektet.

 4. Markera kryssrutan Visa att schemalagda aktiviteter har uppskattade varaktigheter.

  Dialogrutan Alternativ, fliken Schema, området Schemaläggningsalternativ för det här projekt

Mer information om varaktighet för aktiviteter

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Ange eller ändra varaktigheten för aktivitet

 1. Om du anger varaktighet för aktiviteten inte visas i projektplanen, lägger du till aktiviteten i aktivitetslistan. Hoppa över det här steget om du vill ange eller ändra varaktigheten för en befintlig uppgift.

  Hur lägger jag till en ny aktivitet?

  1. Välj Visa > Gantt-schema.

  2. Ange ett aktivitetsnamn i fältet Aktivitetsnamn i slutet av listan.

   Du kan infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter genom att markera raden under den plats där du vill använda den nya aktiviteten ska visas. Välj Ny uppgiftInfoga-menyn och Skriv aktivitetens namn i den infogade raden. Aktivitets-ID numreras automatiskt när du har infogat en aktivitet.

 2. Ange hur länge som du vill använda i kolumnen varaktighet för aktiviteten.

  Du kan ange varaktighet i minuter (m), timmar (h), dagar (d), veckor (v) eller månader ().

 3. Om den nya varaktigheten är en uppskattning skriver du ett frågetecken efter den.

 4. Tryck på RETUR.

Tips: 

 • Om du vill ändra en dag standardvärdet på Verktyg-menyn väljer du Alternativ > schema. Avmarkera kryssrutan nya aktiviteter har uppskattade varaktigheter.

 • Om du vill uttrycka varaktigheten för nya aktiviteter i följande enheter än dagar, på Verktyg-menyn väljer du Alternativ > schema. Välj en varaktighetsenhet i rutan varaktighet.

Meddelanden: 

 • När du ändrar en aktivitetens varaktighet ska hålla ett visst mål är det viktigt att ändringen visar realistiskt tidskrav för aktiviteten. Se till att du också kontrollera och justera den motsvarande mängden arbete som har tilldelats, om det behövs.

 • Vissa projekt kan inte använda uppskattad varaktighet. Om projektet inte använda uppskattad varaktighet och du skriver ett frågetecken i kolumnen varaktighet för en aktivitet, värdet inte anses vara en uppskattning. Om du vill tillåta uppskattningar i projektet, Välj Verktyg > Alternativ > schema. Markera kryssrutan Visa aktiviteter med uppskattad varaktighet.

 • Om du vill ändra varaktigheten för en ny varaktighet använder en annan enhet från den befintliga varaktigheten, måste du först gör beräkningen separat och ange sedan det nya värdet. Det finns ingen automatisk konvertering. Om du vill ändra varaktigheten så att det speglar timmar i stället för dagar varaktighet för en aktivitet är 1 dag, måste du först beräkna antalet arbetstimmar under en dag på egen hand och ange sedan det nya värdet i timmar.

 • Sammanfattande uppgifter (ibland kallas ”hammock aktiviteter”) kan inte redigeras direkt. Ändra underaktiviteter som tillsammans bildar sammanfattningsaktiviteten om du vill ändra en sammanfattningsaktivitet.

Förbättra noggrannhet i uppskattningar

Använda egna erfarenheter och de tidigare versionerna av andra som har gjort något liknande i tidigare projekt om du vill öka noggrannheten av uppskattningar för aktivitetens varaktighet. Ställa frågor som:

 • Hur lång tid tog aktiviteten?

 • Vilka var de utmaningar?

 • Vad vill du göra annorlunda om var du tvungen att göra om det?

Anteckna skillnaderna mellan den nya aktiviteten och liknande uppgifter som tidigare har gjort och ta hänsyn till dessa skillnader när du uppskatta varaktigheten för en aktivitet.

Tänk på följande när du Uppskatta aktiviteternas varaktighet:

 • Varaktigheter kan vara beroende av förfarandet för den resurs som utför aktiviteten. En mycket erfaren resurs kan ibland avsluta vissa aktiviteter snabbare än en mindre erfarna resurs.

 • Uppskattningar ska granskas när arbetet startar. Du vet mer om aktiviteterna vid den tidpunkten.

Du kan även räkna fram uppskattningar genom att jämföra bästa, sämsta och förväntade varaktigheter. Det här kallas ibland PERT-analys.

Varaktighet beroenden

Följande två beroenden mellan en aktivitets varaktighet och dess start- och slutdatum:

 • Varaktigheten för en aktivitet ändras när du ändrar dess start- och slutdatum.

 • En aktivitet start- och slutdatum ändras när du justerar varaktigheten.

Om du anger en aktivitetens start- och slutdatum i stället för en varaktighet beräknas varaktigheten utifrån arbetstid mellan dessa datum. Om du senare ändra startdatum eller slutdatum (men inte ändra varaktigheten), beräknas varaktigheten om.

På samma sätt om du anger en aktivitets varaktighet beräknas när aktiviteten ska starta och sluta utifrån projektets startdatum och varaktighet samt andra lediga dagar, till exempel helger. Om du senare ändrar aktivitetens varaktighet räknas datumen som motsvarar varaktigheten.

Exempel:

 • Om du anger 1 maj som startdatum och slutdatum 4 maj, beräknas varaktigheten tre dagar. Om du ändrar slutdatumet till 5 maj, beräknas varaktigheten till fyra dagar. Men om du ändrar slutdatumet till 8 maj i stället för att redigera varaktigheten Project beräknas startdatumet till 4 behålla varaktighet konstanten fyra dagar eftersom de sista två fält som du har ändrat var för slutdatum och varaktighet.

  Om du måste ange start- och slutdatum, och om du vill att varaktigheten ska förbli konstant, kontrollera nya start och slutdatumen representerar samma antal arbetsdagar som de tidigare datum. Varaktigheten förblir samma som tidigare.

 • Om du anger en varaktighet på tre dagar, och projektets startdatum är den 1 mars, beräknas aktivitetens startdatum till den 1 mars och slutdatumet 3 mars (såvida inte dessa datum sammanfaller med en helg eller annan ledig tid). Om du ändrar varaktigheten till fyra dagar räknas slutdatumet mars 4.

  Om du vill ange särskilda start och slutdatum för en aktivitet, ange aktivitetens start- och slutdatum och räknas varaktigheten. Tänk på att ange start- och slutdatumen anger datumvillkor för aktiviteten, vilket begränsar flexibilitet för ditt schema. Om du anger ett startdatum och ange sedan ett slutdatum, ange villkoret Avsluta ingen tidigare än (AT). Eller om du anger ett slutdatum och ange ett startdatum villkoret Starta tidigast (ST) anges. Om du vill att en aktivitet ska börja eller sluta på ett visst datum men vill behålla flexibilitet schema och få en varning om en aktivitet inte kan startas eller avslutas i tid kan du ange en tidsgräns för aktiviteten. Tidsgränser begränsa inte aktiviteter och inte heller villkor påverkar. När schemat uppdateras visas en markör om en aktivitet har passerat sin tidsgräns.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×