Ändra varaktigheten för en aktivitet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan när som helst ändra varaktighet för en aktivitet för att visa hur lång tid det faktiskt krävs för att slutföra den.

 1. Klicka på Vy > Gantt-schema.

 2. I kolumnen varaktighet för aktiviteten skriver du varaktigheten i minuter (m), timmar (h), dagar (d), veckor (v) eller månader ().

 3. Om den nya varaktigheten är en uppskattning skriver du ett frågetecken (?) efter den.

 4. Tryck på Retur.

Var försiktig så att en varaktighet ändras med hjälp av kolumnerna Start och slut särskilt för länkade aktiviteter eller automatiskt schemalagda aktiviteter. Dina ändringar kan vara i konflikt med aktivitetssamband eller spåra aktivitetsvillkor projekt, som kan skicka ett noggrant konstruerat schema inaktivera spåra.

Mer i den här artikeln

Ändra varaktigheten för en sammanfattande uppgift

Använda uppskattad varaktighet

Mer information om varaktighet

Ändra varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet

Du kan ändra varaktigheten för en sammanfattningsaktivitet på samma sätt som du ändrar en vanlig aktivitet. Men var försiktig så att – ändra varaktigheten för den sammanfattande uppgiften inte nödvändigtvis ändra varaktigheten för underaktiviteter.

I Ganttdiagrammet visar alltid ett sammanfattningsuppgiftsfält sammanfattningsaktivitetens varaktighet (svart linje) och summan av varaktighet för dess underaktiviteter (blå stapel), som i bilden nedan. Du kan snabbt se skillnaden mellan de två.

Bild av en sammanfattningsaktivitet som är längre än dess underaktiviteter

Använda uppskattad varaktighet

Försvinner frågetecknet när du försöker lägga till en uppskattad varaktighet för en aktivitet? Uppskattade varaktigheter har förmodligen inte aktiverats för ditt projekt. Så här aktiverar du uppskattade varaktigheter:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Schema i dialogrutan Alternativ för projekt.

 3. Bläddra ned till avsnittet Schemaläggningsalternativ för det här projektet.

 4. Markera kryssrutan Visa att schemalagda aktiviteter har uppskattade varaktigheter.

  Dialogrutan Alternativ, fliken Schema, området Schemaläggningsalternativ för det här projekt

Mer information om varaktighet för aktiviteter

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Ange eller ändra varaktigheten för aktivitet

 1. Om du anger varaktighet för aktiviteten inte visas i projektplanen, lägger du till aktiviteten i aktivitetslistan. Hoppa över det här steget om du vill ange eller ändra varaktigheten för en befintlig uppgift.

  Hur lägger jag till en ny aktivitet?

  1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

  2. Ange ett aktivitetsnamn i fältet Aktivitetsnamn i slutet av listan.

   Du kan infoga en aktivitet mellan befintliga aktiviteter genom att markera raden under där du vill att den nya aktiviteten ska hamna. Klicka på Ny aktivitet på menyn Infoga och skriv sedan aktivitetsnamnet på den infogade raden. Aktiviteternas id:n numreras automatiskt om när du infogar en aktivitet.

 2. Ange hur länge som du vill använda i kolumnen varaktighet för aktiviteten.

  Du kan ange varaktighet i minuter (m), timmar (h), dagar (d), veckor (v) eller månader ().

 3. Om den nya varaktigheten är en uppskattning skriver du ett frågetecken efter den.

 4. Tryck på RETUR.

Tips: Om du vill ändra en dag standardvärdet på Verktyg-menyn, klicka på Alternativ och därefter på schema fliken avmarkerar du kryssrutan nya aktiviteter har uppskattade varaktigheter.

Tips: Om du vill uttrycka varaktigheten för nya aktiviteter i följande enheter än dagar, på Verktyg-menyn, klicka på Alternativ och klicka sedan på fliken schema. Välj en varaktighetsenhet i rutan varaktighet.

Meddelanden: 

 • När du ändrar en aktivitetens varaktighet ska hålla ett visst mål är det viktigt att ändringen visar realistiskt tidskrav för aktiviteten. Se till att du också kontrollera och justera den motsvarande mängden arbete som har tilldelats, om det behövs.

 • Vissa projekt kan inte använda uppskattad varaktighet. Om projektet inte använda uppskattad varaktighet och du skriver ett frågetecken i kolumnen varaktighet för en aktivitet, värdet inte anses vara en uppskattning. Om du vill tillåta uppskattningar i projektet på Verktyg-menyn, klicka på Alternativ och därefter på schema fliken markerar du kryssrutan Visa aktiviteter med uppskattad varaktighet.

 • Om du vill ändra varaktigheten för en ny varaktighet använder en annan enhet från den befintliga varaktigheten, måste du först gör beräkningen separat och ange sedan det nya värdet. Det finns ingen automatisk konvertering. Om du vill ändra varaktigheten så att det speglar timmar i stället för dagar varaktighet för en aktivitet är 1 dag, måste du först beräkna antalet arbetstimmar under en dag på egen hand och ange sedan det nya värdet i timmar.

 • Sammanfattande uppgifter (ibland kallas ”hammock aktiviteter”) kan inte redigeras direkt. Ändra underaktiviteter som tillsammans bildar sammanfattningsaktiviteten om du vill ändra en sammanfattningsaktivitet.

Förbättra noggrannhet i uppskattningar

Använda egna erfarenheter och de tidigare versionerna av andra som har gjort något liknande i tidigare projekt om du vill öka noggrannheten av uppskattningar för aktivitetens varaktighet. Ställa frågor som:

 • Hur lång tid tog aktiviteten?

 • Vilka var de utmaningar?

 • Vad vill du göra annorlunda om var du tvungen att göra om det?

Anteckna skillnaderna mellan den nya aktiviteten och liknande uppgifter som tidigare har gjort och ta hänsyn till dessa skillnader när du uppskatta varaktigheten för en aktivitet.

Tänk på följande när du Uppskatta aktiviteternas varaktighet:

 • Varaktigheter kan vara beroende av förfarandet för den resurs som utför aktiviteten. En mycket erfaren resurs kan ibland avsluta vissa aktiviteter snabbare än en mindre erfarna resurs.

 • Uppskattningar ska granskas när arbetet startar. Du vet mer om aktiviteterna vid den tidpunkten.

Du kan även räkna fram uppskattningar genom att jämföra bästa, sämsta och förväntade varaktigheter. Det här kallas ibland PERT-analys.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×