Ändra utskriftsformat genom att använda funktionen Automatisk storlek eller välja storlek och sidorientering

Med Automatisk storlek utökas diagramsidan efter behov medan du arbetar, vilket gör det lättare att skapa diagram som är större än en utskriven sida.

Med funktionen Automatisk storlek ändras inte skrivarens pappersstorlek när sidan utökas. Du kan dock se var sidbrytningarna görs om du skriver ut diagrammet. Om alternativet att visa sidbrytningar har markerats. (Markera kryssrutan Sidbrytningar i gruppen Visa på fliken Visa.)

Du kan ange skrivarens pappersstorlek och sidorientering individuellt för varje sida i ett flersidigt diagram. Om funktionen Automatisk storlek är aktiverad anpassas diagrammets sidvy till skrivarens pappersstorlek och sidorientering.

Vad vill du göra?

Ändra skrivarens pappersstorlek när funktionen Automatisk storlek är aktiverad

Ändra sidorienteringen till stående eller liggande när funktionen Automatisk storlek är aktiverad

Öppna dialogrutan Utskriftsformat

Snabbt ändra storleken på ritningssidan genom att dra i sidkanterna

Ändra storlek på ritningssidan automatiskt så att den passar formerna på sidan

Ändra skrivarens pappersstorlek när funktionen Automatisk storlek är aktiverad

 1. Klicka på Storlek i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

 2. Klicka på den pappersstorlek du vill använda i skrivaren.

De pappersstorlekskonturer som skapas av sidbrytningslinjer (kallas plattor) på den aktuella sidan i diagrammet ändras så att de passar skrivarens pappersstorlek.

Överst på sidan

Ändra sidorienteringen till stående eller liggande när funktionen Automatisk storlek är aktiverad

 1. Klicka på Orientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

 2. Klicka på antingen Stående eller Liggande.

Plattorienteringen (som anges av sidbrytningslinjer) anges för den aktuella sidan.

Överst på sidan

Avancerade utskriftsinställningar

Du kan ange diagrammets sidstorlek och skrivarens pappersstorlek individuellt i dialogrutan Utskriftsformat.

Överst på sidan

Öppna dialogrutan Utskriftsformat

 • Klicka på dialogruteikonen Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

Använd kontrollerna på flikarna Skrivarinställning och Sidstorlek när du vill göra individuella ändringar av skrivarens pappersstorlek och diagrammets sidvy.

En miniatyr på varje flik visar hur diagrammets sidvy förhåller sig till skrivarens pappersinställning.

Överst på sidan

Snabbt ändra storleken på ritningssidan genom att dra i sidkanterna

 1. Klicka på verktyget Pekare.

 2. Placera pekaren vid kanten av sidan och tryck på CTRL-tangenten.

  Pekaren ändras till en dubbelriktad pil eller en roterande markör.

 3. Dra sidkanten till den plats där du vill ha den.

Om du drar i hörnet på en sida justeras sidstorleken på båda ledden. Om du vill rotera sidan flyttar du pekaren lite utanför sidhörnet tills den omvandlas till en roterande markör. Nu kan du klicka och dra i sidan.

Om Automatisk storlek är aktiverat kan du stänga av funktionen genom att dra i sidans kant.

Överst på sidan

Ändra storlek på ritningssidan automatiskt så att den passar formerna på sidan

 1. Klicka på Storlek i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

 2. Klicka på Anpassa till ritning.

Ritningssidans storlek ändras för att passa in ritningen med endast sidmarginalen kvar som ett omgivande vitt utrymme. Om du vill ange sidmarginalen öppnar du dialogrutan Utskriftsformat på ovan angivna sätt. På fliken Skrivarinställning klickar du på Inställningar. Nu kan du ange marginalerna och göra andra justeringar.

Om Automatisk storlek är aktiverat, inaktiveras funktionen om du klickar på Anpassa till ritning.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×