Ändra utseende på, placering av eller funktion för punktlistor eller numrerad listor i en presentation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra format, färg och storlek på punkter eller numrering i presentationen Microsoft PowerPoint 2010. Du kan också ändra det nummer som du vill starta från, öka eller minska indrag, och öka eller minska avståndet mellan en punkt eller nummer och dess text.

PowerPoint stöder inte listor med decimalnumrering.

Obs!: Om du inte redan har lagt punkter eller numrering i bilden, finns i lägga till punkter eller numrering till text. Om du vill justera indraget i punktlistor eller numrerade listor som visas på alla bilder i presentationen finns i Justera indrag i en punktlista eller numrerad lista. Om du vill lägga till eller ändra punkter eller numrering på flera bilder finns Skapa eller anpassa en bildbakgrund information om hur du gör detta.

Ändra utseende på en punkt eller ett nummer

 1. Om du vill ändra en punkt eller ett nummer placerar du markören i början av den rad som du vill ändra. Om du vill ändra flera punkter eller nummer markerar du texten i alla de punkter eller nummer som du vill ändra.

 2. Gå till gruppen Stycke på fliken Start, klicka på pilen på knappen Punktlista eller Numrerad lista och klicka sedan på Punkter och numrering.

  Knapparna Punktlista och Numrering i gruppen Stycke

 3. Gör något av följande i dialogrutan Punkter och numrering:

 4. Om du vill ändra format på punkterna eller numreringen går du till fliken Punktlista eller Numrerad lista och klickar på ett format.

  Dialogrutan Punkter och numrering

 5. Om du vill använda en bild som punkt går du till fliken Punktlista, klickar på Bild och bläddrar sedan till en bildikon.

 6. Om du vill lägga till ett tecken från symbollistan på fliken Punktlista eller Numrerad lista, går du till fliken Punktlista, klickar på Anpassa, klickar på en symbol och sedan på OK. Du kan använda symbolen på alla bilder från formatlistorna.

 7. Om du vill ändra färg på punkter eller numrering går du till fliken Punktlista eller Numrerad lista, klickar på Färg och väljer en färg.

 8. Om du vill ändra storlek på en punkt eller ett nummer så att de har en viss storlek i förhållande till texten, går du till fliken Punktlista eller Numrerad lista, klickar på Storlek och anger en procentsats.

 9. Klicka på Konvertera till SmartArt-grafik om du vill konvertera befintlig punktlista eller numrerad lista till SmartArt-grafik, på fliken Start i gruppen stycke.

Överst på sidan

Ändra indrag eller avstånd mellan text och punkter

 • Om du vill skapa en lista med indrag (underordnad) inom en lista, placerar du markören i början av den rad där du vill använda indrag och klickar sedan på Öka listnivå i gruppen Stycke på fliken Start.

  Knapparna Minska listnivå och Öka listnivå

  1. Minska listnivå (indrag)

  2. Öka listnivå (indrag)

 • Om du vill flytta text till en nivå med mindre indrag i listan, placerar du markören i början av raden och klickar sedan på Minska listnivå i gruppen Stycke på fliken Start.

 • Om du vill öka eller minska avståndet mellan en punkt eller ett nummer och texten på en rad, placerar du markören i början av raden med text. I gruppen Visa på fliken Visa markerar du kryssrutan Linjal så att linjalen visas. På linjalen klickar du på det hängande indraget (enligt bilden nedan) och drar för att bestämma avståndet mellan texten och punkten eller numret.

  Obs!: Det finns tre olika markeringar som visas på linjalen och anger indraget för en textruta.

  Indragsmarkeringar

  1. första indrag anger positionen för den faktiska punkt eller ett nummer. Om stycket som inte är punktlista anger positionen för den första textraden.

  2. vänster indrag första raden och hängande indrag brytpunkter ska anpassas och behåller sin relativa avstånd.

  3. hängande indrag anger positionen för de faktiska textraderna. Om stycket som inte är punktlista anger placering av andra raden (och efterföljande rader) med text.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×