Office
Logga in

Ändra utseende på en webbdel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du är webbsideägare kan du konfigurera webbdelar på flera sätt. Från webbläsaren kan du ändra webbdelsegenskaper med hjälp av underhållssidan för webbdelar. Du kan anpassa webbdelar ytterligare med hjälp av ett SharePoint-kompatibelt webbdesignprogram, till exempel Microsoft SharePoint Designer 2010.

Mer information om webbdelar i SharePoint finns i Översikt av webbdelar i SharePoint Foundation 2010och Webbdelar för vyer och formulär i SharePoint Designer 2010.

I den här artikeln

Ändra egenskaper för webbdel med hjälp av verktygsfönstret

Öppna och använda underhållssidan för webbdelar

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Utseende

Layout

Avancerade

Ändra egenskaper för webbdelar med hjälp av verktygsfönstret

Du kan ändra attributen för en webbdel genom att tilldela värden till dess egenskaper. Alla webbdelar delar en uppsättning egenskaper som möjliggör för dig att ange attribut för utseende, layout och annan information. En webbdel kan också ha anpassade egenskaper, som bara gäller för den webbdelen.

 1. Klicka på Redigera sidaWebbplatsåtgärder -menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Peka på webbdelen, klickar du på nedpilen och sedan klicka på Redigera webbdel.

 3. Listan med gemensamma och anpassade egenskaper för webbdelen visas i verktygsfönstret. Exempelvis kan gemensamma egenskaper som du ändrar vara webbdelens namn eller storlek, eller andra parametrar. Anpassade egenskaper är inställningar som är specifika för en viss webbdel.

  Obs!: Om du befinner dig i en personlig vy, har utvecklaren av webbdelen begränsad går att ändra vilka anpassade egenskaper för webbdelen.

 4. Klicka på OKom du vill spara ändringarna och stänga åtgärdsfönstret. Om du vill visa ändringarna utan att stänga verktygsfönstret klickar du på Använd.

Överst på sidan

Öppna och använda underhållssidan för webbdelar

Om du får problem med en webbdel eller en webbdelsanslutning på en sida kan du med hjälp av underhållssidan för webbdelar försöka isolera och avhjälpa problemet. Du måste ha rätt behörighet för att kunna använda underhållssidan för webbdelar.

Tips: Om du inte är säker på vilken webbdel eller webbdelsanslutning som orsakar problemet på din webbdelssida är det en god idé att arbeta metodiskt, genom att stänga en webbdel i taget och sedan bläddra igenom webbdelssidan (klicka på Gå tillbaka till min webbdelssida) och se om det löser problemet. När du identifierat vilken webbdel som orsakar problemet kan du försöka återställa eller ta bort den.

 1. Öppna dokumentbiblioteket som innehåller sidan.

 2. Peka på namnet på sidan, klickar du på nedpilen och sedan klicka på Redigera egenskaper.

 3. Klicka på Öppna webbdelssida i underhållsvy så visas underhållssidan för webbdelar.

  Obs!: Om du vill komma åt underhållssidan för en sida som inte är lagrad i ett dokumentbibliotek, till exempel webbplatsens startsida tillägg innehållet = 1 till slutet av URL-Adressen för sidan.

 4. Kontrollera att du är i den önskade personliga eller delade vyn. Gör något av följande om du vill växla till den andra vyn:

  • Om du är i en personlig vy och vill växla till en delad vy klickar du på Växla till delad vy.

  • Om du är i en delad vy och vill växla till en personlig vy klickar du på Växla till personlig vy.

 5. Välj en eller flera webbdelar och gör sedan något av följande:

  • Om du vill flytta en webbdel i galleriet webbdelssida klickar du på Stäng.

  • Klicka på Återställ om du vill ta bort personliga egenskapsvärden och återställa webbdelens delade egenskapsvärden. Du uppmanas att bekräfta åtgärden när du återställer en webbdel.

  • Om du vill ta bort en webbdel från sidan permanent klickar du på Ta bort. Du uppmanas att bekräfta åtgärden när du tar bort en webbdel.

   Obs!: Om egenskapen Tillåt redigering i personlig vy är avmarkerat, kan bara en webbdel tas bort i en delad vy.

 6. När du är färdig klickar du på Gå tillbaka till webbdelssidan.

  Obs!: Du kan inte använda underhållssidan för webbdelar för att stänga, återställa eller ta bort en statisk webbdel (det vill säga en webbdel utanför en webbdelszon).

  Om du vill hantera en statisk webbdel, måste du använda ett SharePoint-kompatibelt webbdesignprogram.

Överst på sidan

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Meddelanden: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att se avsnittet Avancerat i verktygsfönstret.

 • För en viss webbdel en webbdel-utvecklare kan ha valt att visa en eller flera av dessa gemensamma egenskaper eller kan ha valt att skapa och visa ytterligare egenskaper som inte visas under i avsnitten utseende, Layoutoch Avancerat i verktygsfönstret.

 • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om webbdelen hela visas på sidan när användaren öppnar sidan. Chrome-läge är inställt på Normal och hela webbdelen visas som standard. Endast namnlist visas när status är minimerat.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen är synliga när en användare öppnar sidan. Om kryssrutan är markerad syns bara när du designar sidan webbdelen och har suffixet till rubrik (dold) .

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Exempelvis är arabiska och hebreiska språk som skrivs från höger till vänster, medan svenska och de flesta andra europeiska språk skrivs från vänster till höger.

Zonen

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 0 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

När du lägger till en webbdel i en tom zon beställda uppifrån och ned är Zone Index 0. När du lägger till ytterligare en webbdel längst ned i zonen är dess Zonindex 1. Om du vill flytta den andra webbdelen längst upp i zonen skriver du 0och skriver 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Överst på sidan

Avancerat

Egenskap

Beskrivning

Tillåt att minimera

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå som information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett separat webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på menyn webbdel.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj något av följande alternativ:

 • Modala Öppnar ett separat webbläsarfönster om webbläsaren har den här funktionen. En användare måste stänga fönstret innan du går tillbaka till webbsidan.

 • Fritt läge Öppnar ett separat webbläsarfönster om webbläsaren har den här funktionen. En användare behöver inte stänga fönstret innan du går tillbaka till webbsidan. Det här är standardvärdet.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!:  Standardhjälpavsnitten öppnas alltid i ett separat webbläsarfönster, fastän alla anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen.

Bild för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild för Titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×