Ändra utseende på en webbdel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är en webbsida ägare kan du konfigurera webbdelar på flera olika sätt. Du kan ändra egenskaper för webbdelen genom att använda underhållssidan för webbdelar från din webbläsare. Du kan konfigurera webbdelar ytterligare med hjälp av ett SharePoint kompatibla webbdesignprogram, till exempel Microsoft SharePoint Designer 2010.

Mer information om webbdelar i SharePoint finns Webbdelar för vyer och formulär i SharePoint Designer 2010.

I den här artikeln

Ändra egenskaper för webbdel med hjälp av verktygsfönstret

Öppna och använda underhållssidan för webbdelar

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Utseende

Layout

Avancerat

Ändra egenskaper för webbdel med hjälp av verktygsfönstret

Du kan ändra attribut för en webbdel genom att tilldela värden till dess webbdelsegenskaper. Alla webbdelar delar en uppsättning gemensamma egenskaper som gör det möjligt att ange attribut för utseende, layout och annan information. En webbdel kan också ha anpassade egenskaper som gäller endast för den webbdel.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn klickar du på Redigera sida.

 2. Peka på webbdelen, klickar du på nedpilen och sedan klicka på Redigera webbdel.

 3. Vanliga och anpassade egenskaper för webbdelen visas i verktygsfönstret. Gemensamma egenskaper du kan ändra kan till exempel innehålla namn på webbdelen, storlek och andra layoutparametrar. Anpassade egenskaper är de inställningarna som är specifika för en viss webbdel.

  Obs!: Om du befinner dig i en personlig vy, har utvecklaren av webbdelen begränsad går att ändra vilka anpassade egenskaper för webbdelen.

 4. Klicka på OK när du vill spara dina ändringar och stänga verktygsfönstret. Klicka på Verkställ om du vill se ändringarna utan att stänga verktygsfönstret.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Öppna och använda underhållssidan för webbdel

Om du stöter på problem med en webbdel eller webbdelsanslutning på en sida kan du använda underhållssidan för webbdelar för att isolera och lösa problemet. Du måste ha rätt behörighet att använda underhållssidan för webbdelar.

Tips: Om du inte är säker på vilken webbdel eller webbdelsanslutning som orsakar ett problem på din webbdelssida är det en bra idé att arbeta i steg för steg genom att stänga en webbdel i taget och sedan bläddra bland webbdelssidan (klicka på Gå tillbaka till webbdelen Mina Sidan ) att se om det löser problemet. När du har identifierat problemet webbdelen kan du återställa eller ta bort den.

 1. Öppna det dokumentbibliotek som innehåller önskad sida.

 2. Peka på namnet på sidan, klickar du på nedpilen och sedan klicka på Redigera egenskaper.

 3. Klicka på Öppna webbdelssida i underhållsvy om du vill visa underhållssidan för webbdelar.

  Obs!: Om du vill komma åt underhållssidan för en sida som inte är lagrad i ett dokumentbibliotek, till exempel webbplatsens startsida tillägg innehållet = 1 till slutet av URL-Adressen för sidan.

 4. Kontrollera att du är i vyn som du vill använda en personlig vy eller delad vy. Om du behöver växla vyer gör du något av följande:

  • Om du befinner dig i en personlig vy och du vill byta till en delad vy, klickar du på Växla till den delade vyn.

  • Om du befinner dig i en delad vy och du vill växla till en personlig vy, klickar du på Växla till personlig vy.

 5. Markera en eller flera webbdelar och gör något av följande:

  • Om du vill flytta en webbdel i galleriet webbdelssida klickar du på Stäng.

  • Om du vill ta bort personliga egenskapsvärden och återställa delade egenskapsvärden för webbdelen klickar du på Återställ. Du uppmanas att bekräfta åtgärden innan du återställer en webbdel.

  • Om du vill ta bort en webbdel permanent från sidan klickar du på Ta bort. Du uppmanas att bekräfta åtgärden innan du tar bort en webbdel.

   Obs!: Om egenskapen Tillåt redigering i personlig vy är avmarkerat, kan bara en webbdel tas bort i en delad vy.

 6. När du är klar klickar du på Gå tillbaka till webbdelssidan.

  Obs!: Du kan inte använda underhållssidan för webbdelar för att stänga, återställa eller ta bort en statisk webbdel (det vill säga en webbdel utanför en webbdelszon).

  Om du vill behålla en statisk webbdel måste du använda en SharePoint-kompatibla webbdesignprogram

Överst på sidan

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Meddelanden: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • Vissa behörighets- och egenskapsinställningar kan inaktivera eller dölja webbdelsegenskaper.

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar sidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar sidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och har suffixet (Dold) tillagt i rubriken.

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger riktningen på texten i webbdelens innehåll. Till exempel är arabiska ett höger-till-vänster-språk. Svenska och de flesta andra europeiska språk är vänster till höger-språk.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelar i zonen ordnas uppifrån och ned, värdet 0 innebär att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelar i zonen ordnas från vänster till höger, ett värde på 1 innebär att webbdelen visas till vänster i zonen.

När du lägger till en webbdel i en tom zon beställda uppifrån och ned är Zone Index 0. När du lägger till ytterligare en webbdel längst ned i zonen är dess Zonindex 1. Om du vill flytta den andra webbdelen längst upp i zonen skriver du 0och skriver 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Avancerat

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger ett skärmtips som visas när du placerar muspekaren på webbdelen rubrik eller webbdel.

Webbadress för hjälp

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!:  Standardhjälpavsnitten öppnas alltid i ett separat webbläsarfönster, fastän alla anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×