Ändra utseende på en tabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda eller ändra en formatmall, kantlinje eller färgen på en tabell i presentationen. Du kan till exempel använda eller ta bort en tabell format (eller snabbformat), ta bort rader från en cell, rad eller kolumn, ändra kantlinje i tabellen eller ändra bakgrundsfärgen för en tabell.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabellformat (eller snabbformat) syftar på en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som baseras på presentationens temafärger. Ett tabellformat tillämpas automatiskt på alla tabeller som du lägger till.

 1. Välj den tabell som du vill lägga till ett nytt eller ett annat tabellformat till.

 2. Markera den Tabellverktyg / designa fliken i menyfliksområdet och välj sedan det tabellformat du vill använda. Om du vill se fler tabellformat, klickar du på nedpilen mer knappen Mer till höger om galleriet Tabellformat.

  Visar tabellformat i PowerPoint

  Obs!: Om du vill ändra utseendet på text i en tabell, gå till Start >teckensnitt, eller klicka på tabellen och välj sedan den Tabellverktyg / designa med TABB-tangenten och välj WordArt-format.

Överst på sidan

Om du vill ta bort ett tabellformat, markera den Tabellverktyg / designa fliken i menyfliksområdet. Sedan väljer du nedpilen mer knappen Mer till höger om galleriet Tabellformat och välj Radera tabell längst ned.

 1. Markera den Tabellverktyg / designa fliken i menyfliksområdet. I gruppen Rita kantlinjer klickar du på Radera.

  Pekaren förvandlas till ett radergummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den rad som du vill ta bort om du vill ta bort den. När du är klar klickar du utanför tabellen.

Överst på sidan

 1. Markera de tabellceller som du vill lägga till en kantlinje till (eller ändra kantlinjen på).

 2. Markera den Tabellverktyg / designa fliken i menyfliksområdet. Välj något av följande i gruppen Rita kantlinjer:

  • Använd Pennfärg för att ändra färgen på kantlinjen.

   Om du vill ha fler färgalternativ klickar du på Fler färger för kantlinje och klicka sedan antingen på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på fliken anpassad anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändra senare dokument tema.

  • Använd Pennans tjocklek för att ändra kantlinjens tjocklek.

  • Använd Pennformat för att ändra linjeformat för kantlinjen.

 3. Om du vill använda färgen, tjockleken eller linjeformatet som du valde i steg 2 för tabellen gör du något av följande:

  • När pekaren föreställer en penna Penna som används för att rita tabeller klickar du på de kantlinjer som du vill ändra.

Gå till Tabellverktyg >Design > tabellformat > kantlinjer, och klicka sedan på alternativet kantlinje som du vill ändra.

Tips: Du kan använda radergummit för att ta bort kantlinjer mellan celler i tabellen. Under Design > Tabellverktyg i gruppen Rita kantlinjer klickar du på Radergummi eller tryck och Håll SKIFT när pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klicka sedan på de kantlinjer som du vill ta bort.

Överst på sidan

Du kan lägga till eller ändra bakgrundsfärgen för hela tabellen. Bakgrundsfärgen visas under den eventuella fyllningsfärg som används för tabellcellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Gå till Tabellverktyg > Designoch klicka sedan på pilen bredvid skuggning i gruppen Tabellformat och peka på Tabellbakgrund.

 3. Klicka på den färg som du vill använda eller klicka på Ingen fyllning om du inte vill använda någon färg.

  Om du vill byta till en färg som inte visas i listan Temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

Du kan använda eller ändra en formatmall, kantlinje eller färgen på en tabell i presentationen. Du kan till exempel använda eller ta bort en tabell format (eller snabbformat), ta bort rader från en cell, rad eller kolumn, ändra kantlinje i tabellen eller ändra bakgrundsfärgen för en tabell.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabellformat (eller snabbformat) är en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som härleds från temafärger i presentationen. En tabell som du har lagt till har ett tabellformat används den automatiskt. Miniatyrer av tabellformat visas i galleriet Snabbformat i gruppen Tabellformat. När du placerar pekaren över en miniatyr snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

Miniatyrer av tabellformat

Bild: Tabell format miniatyrer

 1. Klicka på den tabell som du vill använda ett nytt eller ett annat tabellformat för.

 2. Klicka på det tabellformat du vill använda på fliken Design i gruppen Tabellformat under Tabellverktyg. Om du vill se fler tabellformat, klickar du på fler knappen knappen Mer .

  När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

  Meddelanden: 

  • Text i tabeller visas inte på fliken Disposition (i fönstret till vänster i programfönstret i vyn Normal). Endast text i text platshållare visas på fliken Disposition.

  • Välj alternativ på fliken Start i gruppen tecken eller alternativ under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen WordArt-format om du vill ändra utseendet på texten i tabellcellerna eller hela tabellen.

Överst på sidan

 • Klicka på fler knappen knappen Mer om du vill ta bort ett tabellformat, under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformat och klicka sedan på Radera tabell.

 1. Klicka på Radera i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg eller håll ned SKIFT medan Ritverktyget är aktiverat.

  Pekaren förvandlas till ett radergummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den linje du vill radera.

 3. När du har raderat linjerna klickar du på utanför tabellen.

Överst på sidan

 1. Markera de tabellceller som du vill lägga till eller ändra tabellkantlinjen för.

 2. Gör något av följande i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg:

  • Om du vill ändra färg på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Pennfärg och klicka sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill ändra en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler kantlinjefärger och sedan på önskad färg på fliken Standard, eller blandar din egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill ändra kantlinjens tjocklek klickar du på pilen bredvid Pennans tjocklek och klickar på den tjocklek som du vill använda.

  • Om du vill ändra kantlinjens format klickar du på pilen bredvid Pennformat och klickar på det linjeformat som du vill använda.

 3. Om du vill använda färgen, tjockleken eller linjeformatet som du valde i steg 2 för tabellen gör du något av följande:

  • När pekaren föreställer en penna Penna som används för att rita tabeller klickar du på de kantlinjer som du vill ändra.

  • Klicka på kantlinjer under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformat och klicka sedan på det alternativet kantlinje som du vill ändra.

Tips: Du kan använda Radera för att ta bort kanter mellan tabellceller. Klicka på Radera i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg. Du kan också trycka på och hålla ned SKIFT när pekaren föreställer en penna Penna som används för att rita tabeller och sedan klicka på de kanter du vill ta bort.

Överst på sidan

Du kan lägga till eller ändra bakgrundsfärg för en hel tabell. Bakgrundsfärgen visas under en fyllningsfärg som använts för cellerna i tabellen.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på pilen bredvid Skuggning i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och peka på Tabellbakgrund.

 3. Klicka på den färg som du vill använda eller klicka på Ingen fyllning om du inte vill använda någon färg.

  Om du vill byta till en färg som inte visas i listan Temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

Du kan använda eller ändra en formatmall, kantlinje eller färgen på en tabell i presentationen. Du kan till exempel använda eller ta bort en tabell format (eller snabbformat), ta bort rader från en cell, rad eller kolumn, ändra kantlinje i tabellen eller ändra bakgrundsfärgen för en tabell.

Information om hur du distribuerar data i tabellceller, inklusive dela celler och sammanfoga celler, finns i Lägg till eller ta bort rader, kolumner eller celler.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabellformat (eller snabbformat) är en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som härleds från temafärger i presentationen. En tabell som du har lagt till har ett tabellformat används den automatiskt. Miniatyrer av tabellformat visas i galleriet Snabbformat i gruppen Tabellformat. När du placerar pekaren över en miniatyr snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

 1. Klicka på den tabell som du vill använda ett annat tabellformat till.

 2. Klicka på det tabellformat du vill använda på fliken Design i gruppen Tabellformat under Tabellverktyg. Om du vill se fler tabellformat, klickar du på fler knappen knappen Mer .

  Klicka på Ta bort tabell om du vill rensa standard eller andra tabellformat mer knappen knappen Mer .

  Tips: För att göra ett tabellformat Standardtabellformat för alla nya tabeller som du skapar högerklickar du på tabellen och klicka sedan på Ange som standard på snabbmenyn.

  Meddelanden: 

Överst på sidan

Du kan använda ett tabellformat till vissa delar av en tabell genom att välja alternativ i gruppen Tabellformatsalternativ.

 1. Klicka på den tabell som du vill ändra Tabellformatsalternativ för.

 2. Under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Format Tabellalternativ gör något av följande:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Markera kryssrutan Rubrikrad om du vill framhäva den första raden i tabellen.

  • Om du vill framhäva den sista raden i tabellen markerar du kryssrutan Hela raden.

  • Om du vill att alternerande randig rader, markerar du kryssrutan Olikfärgade rader.

  • Markera kryssrutan Första kolumnen om du vill framhäva den första kolumnen i tabellen.

  • Markera kryssrutan Sista kolumnen om du vill framhäva den sista kolumnen i tabellen.

  • Om du vill att alternerande randig kolumner, markerar du kryssrutan Olikfärgade kolumner.

Överst på sidan

 1. Markera de tabellceller som du vill lägga till eller ändra tabellkantlinjen för.

 2. Gör något av följande i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill ändra färg på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Pennfärg och klicka sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill ändra en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler kantlinjefärger och sedan på önskad färg på fliken Standard, eller blandar din egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill ändra kantlinjens tjocklek klickar du på pilen bredvid Pennans tjocklek och klickar på den tjocklek som du vill använda.

  • Om du vill ändra kantlinjens format klickar du på pilen bredvid Pennformat och klickar på det linjeformat som du vill använda.

 3. Om du vill använda färgen, tjockleken eller linjeformatet som du valde i steg 2 för tabellen gör du något av följande:

  • När pekaren föreställer en penna Penna som används för att rita tabeller klickar du på de kantlinjer som du vill ändra.

  • Klicka på Kantlinjer i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och klicka på det kantlinjealternativ du vill ändra.

Tips: Du kan använda Radera för att ta bort kanter mellan tabellceller. Klicka på Radera i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg. Du kan också trycka på och hålla ned SKIFT när pekaren föreställer en penna Penna som används för att rita tabeller och sedan klicka på de kanter du vill ta bort.

Överst på sidan

En fyllning är mittpunkterna i en cell. När du lägger till eller ändra fyllningsfärgen i en tabellcell du kan också lägga till en struktur, bild eller tonad fyllning. En toning är en gradvis förändring av färger och skuggor, vanligtvis från en färg till en annan eller från en skugga till en annan i samma färg.

 1. Markera de tabellceller som du vill lägga till en fyllning till.

 2. Klicka på pilen bredvid fyllning under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformat och gör sedan något av följande:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   När du lägger till en bild som en fyllningseffekt storlek ändras så att den passar cellen och kan vara förvrängd. Om du vill eliminera förvrängning, kan du Ändra storlek på den cell eller tabell.

  • Om du vill lägga till eller ändra en tonad fyllning, peka på toning och klicka sedan på den variation som du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Du kan lägga till eller ändra bakgrundsfärg för en hel tabell. Bakgrundsfärgen visas under en fyllningsfärg som använts för cellerna i tabellen.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på pilen bredvid Skuggning i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och peka på Tabellbakgrund.

  Fliken Design under Tabellverktyg

 3. Klicka på den färg som du vill använda eller klicka på Ingen fyllning om du inte vill använda någon färg.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

Obs!: Effekterna skugga och reflexer kan endast användas på en hel tabell, inte för enskilda tabellceller.

 1. Gör något av följande:

  • Markera de tabellceller som du vill lägga till en effekt på om du vill använda en effekt i några av cellerna i tabellen.

  • Om du vill använda en effekt i alla tabellceller, högerklickar du på en tabellcell och sedan på Markera tabell på snabbmenyn.

 2. Klicka på effekter under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformat.

  Fliken Design under Tabellverktyg

 3. Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Cell fasa och klicka på den Tavelram du vill använda.

Överst på sidan

 1. Klicka på den tabell som du vill lägga till en effekt i.

 2. Klicka på effekter under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformat och gör sedan något av följande:

  Fliken Design under Tabellverktyg

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på skugga och välj sedan den skugga du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektion pekar du på reflektion och klicka på variation som du vill använda.

Överst på sidan

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill markera hela tabellen högerklickar du på en tabellcell och sedan på Markera tabell på snabbmenyn.

  • Markera de celler som du vill ta bort fyllning från om du vill markera en del av tabellen.

 2. Klicka på fyllning under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformat och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ta bort en fyllningsfärg, bild eller strukturfyllning klickar du på Ingen fyllning.

  • Om du vill ta bort en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på Ingen toning.

  • Om du vill ta bort en tabell bakgrundsfyllning, peka på Tabellbakgrund och klicka sedan på Ingen fyllning.

Överst på sidan

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill markera hela tabellen högerklickar du på en tabellcell och sedan på Markera tabell på snabbmenyn.

  • Markera de celler som du vill ta bort fyllning från om du vill markera en del av tabellen.

 2. Klicka på effekter under Tabellverktyg på fliken Design i gruppen Tabellformat och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ta bort en kant från en tabellcell eller tabell pekar du på Cellfasning och klicka sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en skuggning från tabellen pekar du på skugga och klicka sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion från tabellen, pekar på reflektion och klicka sedan på Ingen reflektion.

   Obs!: Om du har lagt till flera enskilda effekter kan du ta bort dem genom att upprepa steg 2.

Tips: Välj de alternativ du vill använda under Tabellverktyg på gruppen Design i gruppen WordArt-format eller på fliken Start i gruppen tecken om du vill ändra utseendet på texten i tabellcellerna eller hela tabellen.

Överst på sidan

Du kan använda eller ändra en stil eller färg i en tabell i presentationen.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabellformat (eller snabbformat) syftar på en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som baseras på presentationens temafärger. Ett tabellformat tillämpas automatiskt på alla tabeller som du lägger till.

 1. Välj den tabell som du vill använda en formatmall på.

 2. Markera den Tabellverktyg / designa fliken i menyfliksområdet och välj sedan det tabellformat du vill använda. Om du vill se fler tabellformat, klickar du på nedpilen mer Pilen Mer till höger om galleriet Tabellformat.

  Välj fler nedrullningsbara pilen för att öppna hela galleriet med tabellformat.

Tips: Gå till fliken Start i verktygsfältet om du vill ändra utseendet på text i en tabell, och Använd alternativen i gruppen tecken.

Överst på sidan

 1. Markera en del av tabellen.

 2. Markera den Tabellverktyg / designa fliken i menyfliksområdet.

 3. Välj mer listpilen till höger om galleriet Tabellformat:

  Välj fler nedrullningsbara pilen för att öppna hela galleriet med tabellformat.
 4. Högst längst ned i galleriet som öppnas, väljer du Radera tabell:

  Ta bort ett tabellformat med hjälp av kommandot Radera tabell.

Du kan lägga till skuggning format med hjälp av gruppen Tabellformatsalternativ på den Tabellverktyg / designa i menyfliksområdet.

Du kan lägga till skuggning format i vissa rader eller kolumner i en tabell.

Alternativ

Beskrivning

Rubrikrad

Mörkare skuggningen i den översta raden där kolumnrubrikerna är som görs i den här tabellen

Summarad

Mörkare fyllning på den nedersta raden där kolumnsummor visas

Olikfärgade rader

Använda alternerande ljusare och mörkare skuggningen i tabellens rader som ska användas i den här tabellen

Första kolumnen

Mörkare skuggningen i den första tabellkolumnen

Sista kolumnen

Mörkare skuggningen i den sista tabellkolumnen

Olikfärgade kolumner

Använda växlande ljusare och mörkare skuggning av kolumnerna i en tabell

Du kan lägga till eller ändra fyllning på enskilda celler eller celler som är markerade.

 1. Markera en cell eller de celler i tabellen.

 2. Gå till Tabellverktyg > Design i verktygsfältet och öppna menyn Cell skuggning av färger.

 3. Välj den färg du vill använda eller välj Ingen fyllning om du vill använda någon färg.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×