Ändra tidsskalan i en vy

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vissa vyer, till exempel Gantt-schemat och användningsvyer, har en tidsskala som visas ovanför diagrammet eller tidsfördelad delen av vyn. Du kan visa upp till tre tids skalor i varje vy och du kan formatera varje nivå individuellt. Du kan också anpassa tids skalan i kalendervyn efter dina behov.

Obs!: I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar tids skalan för vyer. Visa inte tids skalan med tids linjen, som du kan lägga till i en vy för att snabbt se hela projektet.

Artikelinnehåll

Ändra tids skalan i en tidsfördelad vy

Ändra tids skalan i kalendervyn

Ändra tids skalan i en tidsfördelad vy

 1. Gå till fliken Visa och välj en vy som använder en tids skala från gruppen vyer eller vyn resurs . Exempel på vyerna Gantt-schema, aktivitets användning och Resursanvändning.

 2. Klicka på listan tids skala i gruppen Zooma på fliken Visa och klicka sedan på tids skala.

 3. I dialog rutan tids skala klickar du på fliken nivå på översta nivån, mellan nivåoch på nedre nivån .

 4. I listan Visa väljer du antalet nivåer som ska visas i tids skalan. Som standard visas två nivåer.

 5. Gör följande för varje nivå i tids skalan:

  • I rutan enheter väljer du den tidsenhet du vill använda.

  • I listan etikett väljer du det etikett format du vill använda för att Visa tidsenheten.

  • Skriv eller Välj ett tal i rutan antal för att ange frekvensen för enhets etiketter på tids skalan.

   Om enheten till exempel är veckor och du skriver 2avgränsas tids skalan till två veckor.

  • I listan Justera väljer du vänster, Centrerateller höger för att justera etiketten.

  • Om du vill visa eller dölja lodräta linjer mellan enhets etiketter markerar eller avmarkerar du kryss rutan kryssa .

  • Om du vill basera etiketterna på tids skalan för ditt räkenskapsår markerar du kryss rutan Använd räkenskapsår eller avmarkerar kryss rutan för att basera etiketterna på tids skalan.

  • Om du vill visa en vågrät linje mellan nivåerna markerar du kryss rutan skal streck .

  • Om du vill kondensera eller sprida kolumnerna i tids Skale nivån skriver eller väljer du önskat procenttal i rutan storlek .

Genvägar för tids skala

 • Om du vill fokusera på en viss tids period eller grupp med uppgifter kan du använda skjutreglaget zoom i statusfältet längst ned på skärmen. Flytta skjutreglaget till höger för att zooma in och se mindre tidssteg. Flytta reglaget till vänster om du vill zooma ut och se större tidssteg.

  Zoomskjutreglage

 • Du kan också trycka på CTRL +/(snedstreck på det numeriska tangent bordet) för att visa mindre tidsenheter och CTRL + * (asterisk på det numeriska tangent bordet) för att visa större tidsenheter.

Överst på sidan

Ändra tids skalan i kalendervyn

 1. Klicka på kalenderi gruppen aktivitetsvyer på fliken Visa .

  Bild av gruppen Aktivitetsvyer

 2. Högerklicka i kalendervyn och klicka på tids skala i menyn som visas.

 3. Klicka på fliken vecko rubriker i dialog rutan tids skala .

 4. I rutorna månads rubriker, dagliga rubrikeroch vecko rubriker klickar du på de datum format som du vill använda för kalendervyn.

 5. Under Visaklickar du på 7 dagar för att visa en 7-dagars vecka eller klicka på 5 dagar för att visa en 5-dagars vecka.

 6. Om du vill lägga till miniatyr kalendrar för de kommande och föregående månaderna markerar du kryss rutan Visa månads fönster .

 7. Om du vill visa start-och slutdatum för det tidsintervall du valt att visa väljer du alternativet för att visa Start-och slutdatum för månads rubriker.

 8. Klicka på fliken datum rutor .

 9. Under översta raden och den nedersta radenmarkerar du den information som du vill ska visas i den vänstra och högra delen av varje rad och väljer sedan de mönster och färger du vill använda.

  Meddelanden: 

  • Om du vill ändra hur arbets tid och lediga dagar visas i kalendervyn högerklickar du någonstans i kalendervyn och klickar sedan på tids skalan i menyn som visas. Klicka på fliken datum skuggning i dialog rutan tids skala och klicka sedan på namnet på den kalender som du vill ändra i rutan Visa arbets tid . Klicka på den typ av datum ruta som du vill ändra i listan undantag och välj sedan ett mönster och en färg.

  • Om du vill ändra kolumn bredden drar du en lodrät linje mellan två datum rutor till vänster för att minska kolumn bredden eller till höger för att öka kolumn bredden. Om du vill anpassa kolumnerna som visas exakt efter bredden på kalender området, dubbelklickar du på en lodrät linje mellan två datum rutor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×