Ändra tidsskalan i en vy

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vissa vyer, till exempel Gantt-schemat och användningsvyer, har en tidsskala som visas ovanför diagrammet eller tidsfördelad delen av vyn. Du kan visa upp till tre nivåerna av tidsskalan i varje vy och du kan formatera varje nivå individuellt. Du kan också anpassa tidsskalan i vyn kalender efter dina behov.

Obs!: Det här avsnittet beskrivs hur du ändrar tidsskalan för vyer. Förväxla inte tidsskalan med tidslinjen, som du kan lägga till en vy för att kunna visa hela projektet i korthet.

I den här artikeln

Ändra tidsskalan i vilken vy som helst tidfasade

Ändra tidsskalan i kalendervyn

Ändra tidsskalan i vilken vy som helst tidfasade

 1. Välj en vy som använder en tidsskala från gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer på fliken Visa. Exempel: vyerna Gantt-schema, Aktivitetsanvändning och Resursanvändning.

 2. Klicka på listan Tidsskala i gruppen Zooma på fliken Visa och sedan på tidsskalan.

 3. Klicka på fliken Övre nivå, Mitten nivå eller Nedre nivå i dialogrutan Tidsskala.

 4. Välj hur många nivåer som du vill ska visas i tidsskalan i listan Visa. Som standard visas två nivåer.

 5. Gör följande för varje nivå av tidsskalan:

  • Välj den tidsenhet som du vill använda i rutan enheter.

  • I listan väljer du etikettformatet som du vill använda för att visa tidsenheten.

  • I rutan antal Skriv eller välj ett tal och ange hur ofta enhetsetiketter på nivån.

   Till exempel om enheten är veckor och du skriver 2och sedan delas nivån upp till 2 veckor segment.

  • Markera i listan Justeravänster, Centrera eller höger för att justera den etiketten.

  • Om du vill visa eller dölja lodräta linjer mellan enhetsetiketter, markera eller avmarkera kryssrutan avgränsare.

  • Om du vill basera tidsskalenivån på dina inställningar för räkenskapsår, markerar du kryssrutan Använd räkenskapsår eller avmarkera kryssrutan om du vill basera etiketterna på kalenderåret.

  • Markera kryssrutan skalor om du vill visa en vågrät linje mellan olika nivåer i tidsskalan.

  • Om du vill tätare eller kolumner i nivån, Skriv eller välj önskat procenttal i rutan storlek.

Tidsskalan genvägar

 • Om du vill fokusera på en viss tidsperiod eller grupp med aktiviteter, Använd zoomreglaget i statusfältet längst ned på skärmen. Dra reglaget till höger för att zooma in och se mindre tidsintervallen. Dra reglaget till vänster om du vill zooma ut och se större tidsintervallen.

  Zoomskjutreglage

 • Du kan också trycka på CTRL + / (snedstreck på det numeriska tangentbordet) att visa mindre tidsenheter och CTRL + * (asterisk på det numeriska tangentbordet) visa större tidsenheter.

Överst på sidan

Ändra tidsskalan i kalendervyn

 1. Klicka på Kalender i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av gruppen Aktivitetsvyer

 2. Högerklicka i kalendervyn och klicka på tidsskalan i menyn som visas.

 3. Klicka på fliken Vecka rubriker i dialogrutan Tidsskala.

 4. Klicka på datumformat som du vill använda för vyn Kalender i rutorna månatliga rubriker, dagliga rubriker och veckovis rubriker.

 5. Klicka på 7 dagar om du vill visa 7 dagar i veckan eller klicka på 5 dagar om du vill visa 5 dagar i veckan under Visa.

 6. Markera kryssrutan Visa månad fönstret Lägg till minikalendrar för föregående och nästa månad.

 7. Om du vill visa början och slutet datum för tidsintervallet du har valt att visa, Välj Visa månatliga rubrikerna börjar och slutar datum.

 8. Klicka på fliken Rutorna.

 9. Markera den information som du vill ska visas i de vänstra och högra delarna av varje rad under översta raden och den nedersta raden, och välj mönster och färger som du vill använda.

Obs!: 

 • Om du vill ändra utseendet på arbetstid och ledig dagar i kalendervyn, högerklicka var som helst i kalendervyn och klicka på tidsskalan i menyn som visas. Klicka på fliken Datum fyllning i dialogrutan Tidsskala och klicka sedan på namnet på den kalender som du vill ändra i rutan Visa arbetstid för. Klicka på typ av datum-fält som du vill ändra i listan undantagstyp och välj sedan ett mönster och färg.

 • Om du vill ändra kolumnbredden, drar du en lodrät linje mellan två datumrutorna till vänster för att minska kolumnbredden eller till höger för att öka kolumnens bredd. Dubbelklicka på en lodrät linje mellan två datumrutor om du vill anpassa kolumnerna till exakt till bredden på kalenderområdet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×