Ändra tidsskalan i en Project-vy

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I de flesta vyer i Project finns det en tidsskala som visar tiden. Du kan justera tidsskalan så att den visar mindre eller större tidsenheter, från timmar upp till hela år. Till exempel vill du kanske visa tiden i räkenskapsår, inte kalenderår, eller också vill du kanske visa dina Gantt-staplar med månader som enhet, inte dagar.

Ändra måttenhet som visas på tidsskalan

 1. Visa en vy med en tidsskala, till exempel Gantt-schemat.

 2. Klicka på pilen vid rutan Visa > Tidsskala.

  Rutan tidsskala på fliken Visa

 3. Välj vilka tidsenheter du vill visa på den nedre nivån av tidsskalan. Den övre nivån och mittnivån justeras automatiskt.

  Enheter i tidsskalan

Anpassa tidsskalan

Du kan visa upp till tre nivåer i varje tidsskalevy, och du kan formatera varje nivå för sig. Gör så här:

 1. Visa en vy med en tidsskala, till exempel Gantt-schemat.

 2. Klicka på pilen vid rutan Visa > Tidsskala.

  Rutan tidsskala på fliken Visa

 3. Klicka på Tidsskala.

  Tidsskala

 4. I Tidsskala väljer du de alternativ du vill ha. De ändringar du gör visas i Förhandsgranska.

  Dialogrutan Tidsskala

  • I listan Visa väljer du hur många nivåer du vill visa i tidsskalan.

  • I Enheter väljer du tidsenheten för tidsskalenivån på den flik som är vald i Tidsskala.

  • I listan Etikett väljer du etikettformat för de valda tidsenheterna.

  • I Antal anger du ett nummer för frekvensen för enhetsetiketterna på tidsskalenivån.

   Om enheten till exempel är "veckor" och du skriver 2, visas 2-veckorssegment i tidsskalenivån.

  • Justera etiketten genom att gå till listan Justering och där välja Vänster, Centrerad eller Höger.

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Avgränsare om du vill visa respektive dölja de vertikala linjerna mellan enhetsetiketterna.

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Använd räkenskapsår för att basera tidsskalan på räkenskapsår respektive kalenderår.

  • I Storlek anger du ett procenttal för att förminska eller förstora avståndet mellan enheterna på tidsskalenivån.

  • Markera eller avmarkera kryssrutan Skalstreck för att visa eller dölja de horisontella linjerna mellan tidsskalenivåerna.

Snabba sätt att zooma in och ut på tidsskalan

Testa det här

Var finns funktionen?

Zoomreglage

Zoomreglaget hittar du nästan längst ned i Project-fönstret.
Bild av zoomreglaget

Kortkommando

Tryck på Ctrl + / (snedstreck på det numeriska tangentbordet) om du vill visa mindre tidsenheter, eller på Ctrl + * (asterisk på det numeriska tangentbordet) om du vill visa större tidsenheter.

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Ändra tidsskalan i vilken vy som helst tidfasade

 1. Välj en vy som använder en tidsskala, till exempel vyn Gantt-schema, Aktivitetsanvändning eller Resursdiagram på Visa-menyn.

 2. Klicka på TidsskalaFormat-menyn och klicka sedan på fliken Övre nivå, Mitten nivå eller Nedre nivå.

 3. Välj hur många nivåer som du vill ska visas i tidsskalan i listan Visa. Som standard visas två nivåer.

 4. Välj den tidsenhet som du vill använda på fliken för nivån i tidsskalan i rutan enheter. Typer av enheter sträcker sig från år till minuter.

 5. I listan väljer du etikettformatet som du vill använda för att visa tidsenheten.

 6. I rutan antal Skriv eller välj ett tal och ange hur ofta enhetsetiketter på nivån.

  Till exempel om enheten är veckor och du skriver 2, är sedan nivån indelade i 2 veckor segment.

 7. Markera i listan Justeravänster, Centrera eller höger för att justera den etiketten.

 8. Om du vill visa eller dölja lodräta linjer mellan enhetsetiketter, markera eller avmarkera kryssrutan avgränsare.

 9. Om du vill basera tidsskalenivån på dina inställningar för räkenskapsår, markerar du kryssrutan Använd räkenskapsår eller avmarkera kryssrutan om du vill basera etiketterna på kalenderåret.

 10. Markera kryssrutan skalor om du vill visa en vågrät linje mellan olika nivåer i tidsskalan.

 11. Om du vill tätare eller kolumner i nivån, Skriv eller välj önskat procenttal i rutan storlek.

 • Att fokusera på en viss tidsperiod eller grupp med aktiviteter eller visa hela varaktigheten för projektet klickar du på ZoomaVisa-menyn och välj sedan ett visningsalternativ.

 • Klicka på Zooma In Bild av knapp eller Zooma ut Bild av knapp om du snabbt vill förstora eller förminska en vy. Du kan också trycka på CTRL + / (snedstreck på det numeriska tangentbordet) att visa mindre tidsenheter och CTRL + * (asterisk på det numeriska tangentbordet) visa större tidsenheter.

 • Klicka på Gå till markerad aktivitet Bild av knapp för att snabbt visa en markerad aktivitet i den tidfasade delen av en vy.

Ändra tidsskalan i kalendervyn

 1. Klicka på KalenderVisa-menyn.

 2. Klicka på TidsskalaFormat-menyn och klicka sedan på fliken Vecka rubriker.

 3. Klicka på datumformat som du vill använda för vyn Kalender i rutorna månatliga rubriker, dagliga rubriker och veckovis rubriker.

 4. Klicka på 7 dagar om du vill visa 7 dagar i veckan eller klicka på 5 dagar om du vill visa 5 dagar i veckan under Visa.

 5. Markera kryssrutan Visa månad fönstret Lägg till minikalendrar för föregående och nästa månad.

 6. Om du vill visa början och slutet datum för tidsintervallet du har valt att visa, Välj Visa månatliga rubrikerna börjar och slutar datum.

 7. Klicka på fliken Rutorna.

 8. Markera den information som du vill ska visas i de vänstra och högra delarna av varje rad under översta raden och den nedersta raden, och välj mönster och färger som du vill använda.

 • Om du vill ändra utseendet på arbetstid och ledig dagar, klicka på tidsskalanFormat-menyn, klicka på fliken Datum fyllning och klicka sedan på namnet på den kalender som du vill ändra i rutan Visa arbetstid för. Klicka på typ av datum-fält som du vill ändra i listan undantagstyp och välj sedan ett mönster och färg.

 • Om du vill ändra kolumnbredden, drar du en lodrät linje mellan två datumrutorna till vänster för att minska kolumnbredden eller till höger för att öka kolumnens bredd. Dubbelklicka på en lodrät linje mellan två datumrutor om du vill anpassa kolumnerna till exakt till bredden på kalenderområdet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×