Ändra textjustering, indrag och avstånd

Om du vill göra texten på bilderna lättare att läsa kan du ändra det lodräta avståndet mellan textrader och mellan stycken i PowerPoint-presentationen. Du kan också ändra indragen för textraderna och den vågräta justeringen av texten

  1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

  2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.
    Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

Välj det avståndsalternativ du vill använda:
Dialogrutan Stycke i PowerPoint

Justering

  • Om du vill ändra textens vågräta placeringen väljer du Centrerat, Höger, Justerad eller Distribuerad i rutan Justering.

Indrag

  • Om du vill lägga till indrag eller ändra indraget före texten väljer eller skriver du ett tal i rutan Före text. Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

    Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

  • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

  • Om du vill ändra avståndet ovanför och inom ett stycke skriver du i rutan eller klickar på pilarna bredvid Radavstånd. Det kan vara valfritt tal som är mindre än eller lika med 9,99.

Obs!: Om du fortsätter att lägga till rader tills du får slut på utrymme i en platshållare kan du justera radavståndet och teckenstorleken med Autopassa så att alla listobjekt får plats i platshållaren. När detta händer visas kontrollen Alternativ för Autopassa Alternativ för Autopassa . Om du vill inaktivera Autopassa klickar du på Alternativ för Autopassa och klickar sedan på Sluta passa text till den här platshållaren.

Andra sätt att arbeta med indrag och avstånd beskrivs i:

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×