Ändra teckensnitt eller teckenstorlek i Excel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra teckensnitt eller teckenstorlek för markerade celler eller cellområden i ett kalkylblad. Du kan också ändra det teckensnitt och den teckenstorlek som används som standard i nya arbetsböcker.

Vad vill du göra?

Ändra teckensnitt och teckenstorlek i ett kalkylblad

Ändra standardteckensnitt eller teckenstorlek för nya arbetsböcker

Ändra teckensnittet eller teckenstorleken i ett kalkylblad

 1. Markera den cell, det cellområde, den text eller de tecken som du vill formatera.

  Markera celler, områden, rader eller kolumner

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enstaka cell

  Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned SKIFT och klicka i den sista cellen i intervallet. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på knappen Markera allt.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på CTRL+A. Tryck på CTRL+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Obs!: I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på CTRL+HOME för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck CTRL+END för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiv cell och cellen som du klickar i blir den nya markeringen.

  Tips: Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

 2. Gör följande i gruppen Tecken på fliken Start:

  • Klicka på det teckensnitt som du vill använda i teckensnitt rutan Rutan Teckensnitt om du vill ändra teckensnittet.

  • Om du vill ändra teckenstorleken på den teckenstorlek du vill använda i Teckenstorlek rutan Rutan Teckenstorlek eller klicka på Öka teckenstorlek Bild av knapp eller Minska teckenstorlek Bild av knapp tills önskad storlek visas i rutan Teckenstorlek.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

Obs!: 

 • Kapitäler och alla caps teckensnittsalternativ är inte tillgängliga i Microsoft Office Excel. För en liknande effekt, du kan välja ett teckensnitt som innehåller endast versaler eller trycker du på CAPS LOCK och välj ett små teckensnitt.

 • Om en del data som du skriver i en cell inte syns och du vill visa informationen utan att ändra teckenstorlek, kan du radbryta texten i cellen. Om bara en liten del av informationen inte syns, kan du ofta förminska, eller krympa, texten så att den får plats.

  Så att all text i en cell visas

  1. Markera den cell som innehåller texten som bara delvis syns.

  2. Gör något av följande:

   • Klicka på Radbyte Bild av knapp i gruppen Justering på fliken Start om du vill radbryta texten.

   • Klicka på Dialogruteikonen Bild av knapp bredvid Justering på fliken Start om du vill förminska texten så att den får plats i cellen, och markera sedan kryssrutan Förminska under Textkontroll.

    Bild av menyfliksområdet i Excel

Överst på sidan

Ändra standardteckensnittet eller standardteckenstorleken för nya arbetsböcker

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Gör följande under När du skapar nya arbetsböcker i kategorin Vanliga alternativ:

  1. Klicka på det teckensnitt som du vill använda i rutan Använd det här teckensnittet.

  2. Ange den teckenstorlek som du vill använda i rutan Teckenstorlek.

Obs!: Du måste starta om Excel för att börja använda det nya standardteckensnittet och teckenstorlek. Det nya standardteckensnittet och teckenstorlek som används i nya arbetsböcker som du skapar när du startar om Excel. befintliga arbetsböcker påverkas inte. Om du vill använda det nya standardteckensnittet, kan du flytta kalkylblad från en befintlig arbetsbok till en ny arbetsbok. Mer information finns i Flytta eller kopiera ett kalkylblad.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×