Ändra, ta bort eller inaktivera animeringseffekter

Ändra, ta bort eller inaktivera animeringseffekter

I PowerPoint kan du byta ut en animeringseffekt som används för ett objekt mot en annan, ändra inställningarna för en animering eller ta bort animeringen från objektet.

Ändra en animeringseffekt

 1. Markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. Markera den nya animering som du vill använda på fliken Animeringar.

  Välja en animering

Ta bort en animeringseffekt

Du kan ta bort animeringseffekter som du tidigare har använt för text eller objekt (t.ex. bilder, figurer och SmartArt-grafik).

Obs!: Lägga till, ändra eller ta bort övergångar mellan bilder om du letar efter information om hur du tar bort en övergångseffekt från en hel bild.

 1. På fliken Animeringar klickar du på Animeringsfönstret.

  Öppna animeringsfönstret

 2. I bilden klickar du på det animerade objekt som du vill ta bort effekten från.

  Tips: Alla effekter som tillhör objektet markeras i Animeringsfönstret.

 3. I Animeringsfönstret klickar du på den effekt du vill ta bort, klicka på nedåtpilen och sedan på Ta bort.

  Ta bort en animeringseffekt

Ta bort fler än en animeringseffekt eller ta bort alla animeringseffekter

 • Om du vill ta bort mer än en animeringseffekt från text eller ett objekt trycker du på Ctrl i Animeringsfönstret och klickar på varje animeringseffekt som du vill ta bort. Sedan trycker du på Ta bort.

 • För att ta bort alla animeringseffekter från text eller ett objekt klickar du på det objekt som du vill sluta animera. I galleriet med animeringseffekter på fliken Animeringar klickar du sedan på Ingen.

  I galleriet med animeringar klickar du på Ingen

Inaktivera alla animeringar i en presentation

Du kan inte ta bort alla animeringar från en hel presentation i ett steg (du måste ta bort animeringar från varje individuellt objekt enligt beskrivningen ovan), men du kan inaktivera alla animeringar i presentationen.

 1. Välj Ställ in bild spelpå fliken bild spel .

 2. Välj Ingen animering under Visa alternativ.

Snabbreferens

Animera text och objekt

Vad vill du göra?

Ändra en animeringseffekt

Ta bort specifika animeringseffekter

Ta bort alla animeringar från ett enskilt objekt

Ta bort animeringar från alla objekt på en bild

Inaktivera uppspelning av animeringar i bildspelsvyn

Ändra en animeringseffekt

 1. Markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. Klicka på knappen mer Knappen Mer i gruppen animering på fliken animeringar och välj sedan den nya animering som du vill använda.

  Fliken Animeringar i menyfliksområdet i PowerPoint 2010

Ta bort specifika animeringseffekter

 1. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster.

  Gruppen Avancerad animering på fliken Animering i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

 2. Högerklicka på den animeringseffekt du vill ta bort i animeringsfönstret och klicka sedan på Ta bort.

  Fönstret Animering

Obs!: Du kan även ta bort flera specifika animeringseffekter. Tryck på och håll ned Ctrl och markera sedan varje animeringseffekt som du vill ta bort i fönstret Animeringsuppgift, högerklicka på någon av de markerade effekterna och välj Ta bort.

Ta bort alla animeringar från ett enskilt objekt

 1. Markera objektet som du vill ta bort animeringarna från.

 2. Klicka på knappen mer Knappen Mer i gruppen animeringar på fliken animering och välj sedan ingen.

  Gruppen Animering med Ingen vald

Ta bort animeringar från alla objekt på en bild

 1. Markera bilden som du vill ta bort alla animeringarna från.

 2. Klicka på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Markera allt.

 3. Klicka på knappen mer Knappen Mer i gruppen animeringar på fliken animering och välj sedan ingen.

  Gruppen Animering med Ingen vald

Inaktivera alla animeringar i en presentation

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Gruppen Konfigurera på fliken Bildspel i menyfliksområdet i PowerPoint 2010

 2. Markera kryssrutan Ingen animering under Visa alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel.

  Dialogrutan Konfigurera bildspel

 3. Klicka på OK.

Se även

Obs!: Information om hur du ändrar eller tar bort över gångar mellan bilder finns i lägga till, redigera eller ta bort över gångar mellan bilder.

Om du vill ändra eller ta bort animeringseffekter som du har skapat, markerar du den aktuella bilden, klickar på fliken Animeringar och redigerar eller ordnar om effekterna i fönstret Animeringar till höger.

Använd animeringsfönstret till höger för att redigera animeringar

Tips: Om du inte ser fönstret animeringar kontrollerar du att du är i vyn normal och klickar sedan på fönstret animering på fliken animeringar .

Visa eller dölja animeringsfönstret med knappen Animeringsfönster i menyfliksområdet

I fönstret Animeringar kan du göra något av följande:

 • Flytta eller ta bort en animering    Välj effekten i fönstret animeringar . Längst upp i fönstret klickar du på piltangenterna för att ändra ordningen på dina animeringar, eller klicka på det röda krysset för att ta bort en animering.

  Om du vill ta bort alla animeringar från en bild samtidigt klickar du på det första objektet i listan, håller ned SKIFT-tangenten medan du klickar på det sista objektet i listan och klickar sedan på det röda krysset.

  Ta bort eller ordna om animeringar med knapparna högst upp i fönstret
 • Ändra till en annan animering    Välj effekten i fönstret animeringar och klicka på en annan effekt i menyfliksområdet på fliken animeringar .

 • Lägga till en annan animering i samma objekt    Markera först texten eller objektet på bilden (inte i fönstret animeringar ) och klicka sedan på den önskade effekten som du vill använda.

 • Ändra effekt egenskaper    Välj effekten i fönstret animeringar och gör önskade ändringar under effekt alternativ.

  Ändra beteendet för animeringen med effektalternativ i fönstret Animeringar

  Vilka inställningar som visas här beror på vilken typ av animering du markerat. I det här exemplet visas alternativen för en Flyg in-animering.

 • Ändra effektens tids inställning    Välj effekten i fönstret animeringar och gör de ändringar du vill ha under tids inställningar. Alternativen inkluderar hur animeringen utlöses, hur lång tid det tar och om du vill försena början eller upprepa den.

  Ändra tidsinställningen för effekten med egenskaper under Tidsinställning i fönstret Animeringar

  För längre animeringar som utlöses igen under presentationen kan du välja Spola tillbaka efter uppspelning, så går efterföljande uppspelningar snabbt och smidigt.

Om du vill inaktivera animeringar från en hel presentation klickar du på fliken bild spel , klickar på Konfigurera bild speloch väljer sedan Visa inte animering.

Se även

Animera text och objekt

Animera text och objekt med rörelsebanor

Animera ord eller visa ord en rad i taget

Animera punktlistan i en bild

Lägga till, redigera eller ta bort över gångar mellan bilder

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders