Ändra storleken på och innehållet i Att göra-fältet

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan anpassa Att göra-fältet så att det tar upp en större eller mindre del av skärmen, eller anpassa hur mycket information som ska visas.

Tips: Du kan också inaktivera att göra-fältet. Klicka på Att göra-fältet och klicka sedan på Normal eller Inaktivera i gruppen Layout på fliken Visa.

I den här artikeln

Ändra storlek på att göra-fältet

Ändra informationen som visas i att göra-fältet

Datumbläddring

Avtalade tider

Uppgiftslistan

Snabbkontakter

Visual guide om att göra-fältet

Ändra storlek på Att göra-fältet

 • Peka på kanten av att göra-fältet. När pekaren blir en Ikon för vågrätt storlekshandtag , dra för att ändra storlek på.

 • Om du vill minimera Att göra-fältet går du till fliken Visa i gruppen Layout och klickar på Att göra-fält och sedan på Minimerat.

 • Återställ Att göra-fältet till den storlek det hade när det senast inaktiverades eller minimerades genom att gå till fliken Visa i gruppen Layout och klicka på Att göra-fält och sedan på Normal.

Överst på sidan

Ändra informationen som visas i Att göra-fältet

Att göra-fältet består av fyra delar – datumbläddringen, avsnittet avtalade tider, uppgiftslista och snabbkontakter. Du kan ändra storlek på eller dölja varje del.

Obs!: Snabbkontakter krävs Microsoft Office Communications Server 2007R2 med Microsoft Office Communicator 2007 eller 2010 för Microsoft Communicator.

Om du vill dölja någon av delarna i Att göra-fältet gör du följande:

 • Gå till en Outlook-mapp och till fliken Visa i gruppen Layout. Klicka på Att göra-fält och sedan på Datumbläddring, Avtalade tider, Uppgiftslista eller Snabbkontakter. En kryssmarkering visar att en del är aktiverad. Klicka för att avmarkera kryssrutan och dölja delen, eller klicka på nytt för att åter markera kryssrutan och aktivera delen.

 • Gå till en Outlook-mapp och till fliken Visa i gruppen Layout. Klicka på Att göra-fält och sedan på Alternativ. I dialogrutan Alternativ för Att göra-fältet markerar du kryssrutan för varje del som du vill visa, eller rensar kryssrutorna för de delar du vill dölja.

Datumbläddring

Du kan ordna flera kalendrar vågrätt i en rad genom att öka bredden på Att göra-fältet. Om du vill visa flera kalendrar ordnade lodrätt kan du ändra antalet kalenderrader som visas i Att göra-fältet.

Gör något av följande:

 • Visa flera kalendrar ordnade vågrätt   

  Som standard visas en kalender i fältet Datumbläddring. Du kan ändra antalet kalendrar som ska visas genom att ändra storleken på Att göra-fältets fönster:

  • Peka på kanten av att göra-fältet. När pekaren ändras till Ikon för vågrätt storlekshandtag genom att dra åt vänster eller höger för att öka eller minska bredden på att göra-fältet.

   När du släpper upp musknappen ökar eller minskar antalet kalendrar så att den tillgängliga ytan fylls.

 • Visa flera kalendrar ordnade lodrätt   

  Som standard visas bara en rad med kalendermånader i fältet Datumbläddring. I dialogrutan Alternativ för Att göra-fältet kan du ange antalet kalendrar som ska visas lodrätt:

  1. Gå till en Outlook-mapp och till fliken Visa i gruppen Layout. Klicka på Att göra-fält och sedan på Alternativ.

  2. Under Visa Datumbläddring i textrutan antal månadsrader som skriver du ett tal från 0 till 9.

   Ju fler månadsrader som visas i fältet datumbläddring desto mer ökar storleken på området.

Avtalade tider

Om du vill visa flera avtalade tider i avsnittet Avtalade tider döljer eller förminskar du de andra delarna i Att göra-fältet. Om du vill ändra antalet avtalade tider som visas i Att göra-fältet gör du följande:

 • Peka på fältet mellan avsnittet avtalade tider och uppgiftslistan. När pekaren ändras Storleksmarkör, lodrät , dra uppåt eller nedåt för att öka eller minska storleken på avsnittet avtalade tider.

  När du släpper upp musknappen ökar eller minskar antalet avtalade tider som visas, så att den tillgängliga ytan fylls.

Om du vill ändra informationen som visas i avsnittet Avtalade tider gör du följande:

 1. Gå till en Outlook-mapp och klicka på Att göra-fält i gruppen Layout på fliken Visa. Klicka sedan på Alternativ.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutorna för de alternativ du vill ha under Visa avtalade tider.

  Rensa kryssrutan Visa avtalade tider om du vill dölja avsnittet avtalade tider.

Uppgiftslistan

Om du vill visa fler uppgifter i Uppgiftslistan inaktiverar eller minskar du storleken på de andra delarna i Att göra-fältet. Om du direkt vill ändra antalet uppgifter som ska visas gör du följande:

 • Peka på fältet mellan avsnittet avtalade tider och uppgiftslistan. När pekaren ändras Storleksmarkör, lodrät , dra uppåt eller nedåt för att öka eller minska storleken på avsnittet aktivitetslista.

  När du släpper upp musknappen ökar eller minskar antalet avtalade tider som visas, så att den tillgängliga ytan fylls.

Snabbkontakter

Mer information om snabbkontakter finns i Aktivera eller inaktivera snabbkontakter i att göra-fältet.

Visuell guide till Att göra-fältet

Att göra-fältet

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×