Ändra storlek, rotation och ordningen på en form

Ibland vill du göra några justeringar i diagrammet, till exempel ändra storlek och rotation på en form. Eller du kanske vill ordna former som överlappar varandra.

Ändra storlek på en form

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Markera formen.

 3. Ändra storlek genom att klicka och dra i ett av de markeringshandtag som visas på sidan och i hörnen.

  Markera en form

  För att bibehålla formens proportioner drar du i ett hörnhandtag eller håller ned tangenten Skift.

Ändra rotationen för en form

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Markera formen.

 3. Rotera bilden genom att välja Ordna former Ikonen Flytta bakåt , sedan Rotera åt höger 90 grader eller Rotera 90 grader. Du kan också dra roteringshandtaget Roteringshandtaget på bilden i en cirkel.

Ändra ordningen på överlappande former

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Markera formen.

 3. Flytta bilden framåt eller bakåt genom att välja Ordna former Ikonen Flytta bakåt och sedan något av kommandona för att Ändra ordning.

Mer information finns i

Hjälp med Visio Online

Markera, kopiera och flytta former i Visio Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×