Ändra storlek på en logotyp eller ett bildobjekt i en mall

I mallar placeras grafiken ofta i textrutasom är enkla att flytta i rätt läge. Textrutor som innehåller grafik eller text visas sällan med kantlinjer, och då är det inte uppenbart att objektet har placerats i en textruta. Tricket med att använda grafik i textrutor är att du måste veta när du ska markera bilden och när du ska markera textrutan.

Så här ändrar du storlek på en bild i en textruta

  1. Klicka på bilden som du vill ändra storlek på.

  2. Placera pekaren över ett av storlekshandtag.

  3. Dra i handtaget tills objektet har den form och storlek som du vill ha.

  4. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du musen från eller till mitten samtidigt som du gör något av följande:

  5. Håll ned CTRL-tangenten medan du drar musen om du vill att mitten på objektet ska vara på samma ställe.

  6. Om du vill bibehålla objektets proportioner håller du ned SKIFT-tangenten samtidigt som du drar med musen.

  7. Om du vill bibehålla objektets proportioner och vill att mitten på objektet ska vara på samma ställe håller du ned CTRL och SKIFT samtidigt som du drar med musen.

Om hela bilden inte visas när du har ändrat storlek på den

  1. Markera textrutan med bilden (och inte själva bilden). Flytta pekaren över textrutans kant tills pekaren omvandlas till en korspil Korspil och klicka sedan på kantlinjen.

  2. Välj Textruta på menyn Format och klicka sedan på fliken Textruta.

  3. Markera kryssrutan Anpassa figurstorlek till text.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×