Ändra storlek på en hel eller delar av en tabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Word

Du kan ändra storlek på en hel tabell om du vill göra den lättare att läsa eller förbättra dokumentets visuella effekt. Du kan också ändra storlek på en eller flera rader och kolumner samt enskilda celler i en tabell.

Gör något av följande:

Ändra storlek på en tabell

 1. Klicka på Utskriftslayout eller PubliceringslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på tabellen.

 3. Placera pekaren över det nedre högra hörnet i tabellen tills Markör för ändring av tabellstorlek visas och dra sedan tabellkantlinjen tills tabellen har den storlek du vill ha.

Ändra radhöjden i en tabell

 1. Klicka på Utskriftslayout eller PubliceringslayoutVisa-menyn.

 2. Placera pekaren över den radkantlinje som du vill flytta tills Vågrät delningspil visas och dra sedan kantlinjen tills raden har den höjd du vill ha.

  Om det finns text i en tabellcell måste raden vara lika hög eller högre än texten.

  Tips: Om du vill visa mått på radhöjden på den lodräta linjalen klickar du på en cell och håller sedan ned ALT när du drar kantlinjen.

Ändra kolumnbredden i en tabell

 1. Klicka på Utskriftslayout eller PubliceringslayoutVisa-menyn.

 2. Placera pekaren över den kolumnkantlinje som du vill flytta tills Lodrät delningspil visas och dra sedan kantlinjen tills kolumnen är så bred som du vill.

  Om det finns text i en tabellcell måste kolumnen vara lika bred eller bredare än texten.

  Tips: Om du vill visa mått för kolumnbredden på den vågräta linjalen klickar du på en cell och håller sedan ned ALT när du drar kantlinjen.

Göra flera rader eller kolumner lika stora

 1. Markera de kolumner eller rader som du vill göra lika stora och klicka sedan på fliken Tabellayout.

 2. Klicka på Fördela rader eller Fördela kolumner under Cellstorlek.

  Fliken Tabellayout, gruppen Cellstorlek

Ändra avståndet mellan celler i en tabell

 1. Klicka på tabellen och klicka sedan på fliken Tabellayout.

 2. Klicka på Egenskaper under Inställningar.

  Fliken Tabellayout, gruppen Inställningar

 3. Klicka på fliken Tabell och klicka sedan på Alternativ.

 4. Markera kryssrutan Tillåt avstånd mellan celler under Standardcellavstånd och ange sedan det mått du vill använda.

Se även

Infoga eller rita en tabell

Lägga till eller ta bort rader eller kolumner i en tabell

Kontrollera figursättning runt objekt

PowerPoint

Du kan ändra storlek på en hel tabell om du vill göra den lättare att läsa eller förbättra dokumentets visuella effekt. Du kan också ändra storlek på en eller flera rader och kolumner samt enskilda celler i en tabell.

Gör något av följande:

Ändra storlek på en tabell

 1. Klicka på tabellen.

 2. Placera pekaren över ett hörn i tabellen tills Markör för ändring av tabellstorlek visas och dra sedan tabellkantlinjen tills tabellen har den storlek du vill ha.

Ändra radhöjden i en tabell

 1. Placera pekaren över den radkantlinje som du vill flytta tills Vågrät delningspil visas och dra sedan kantlinjen tills raden har den höjd du vill ha.

  Om det finns text i en tabellcell måste raden vara lika hög eller högre än texten.

Ändra kolumnbredden i en tabell

 1. Placera pekaren över den kolumnkantlinje som du vill flytta tills Lodrät delningspil visas och dra sedan kantlinjen tills kolumnen är så bred som du vill.

  Om det finns text i en tabellcell måste kolumnen vara lika bred eller bredare än texten.

Ändra raden eller kolumnen så att texten ryms

 • Placera pekaren över kolumnkantlinjen tills Lodrät delningspil visas eller radkantlinjen tills Vågrät delningspil visas och dubbelklicka sedan på den.

Göra flera rader eller kolumner lika stora

 1. Markera de kolumner eller rader som du vill göra lika stora och klicka sedan på fliken Tabellayout.

 2. Klicka på Fördela rader eller Fördela kolumner under Celler.

  Fliken Tabellayout, gruppen Celler

Se även

Lägga till eller ta bort rader eller kolumner i en tabell

Sammanfoga eller dela celler i en tabell

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×