Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller annat objekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har markerat ett objekt, till exempel en bild eller en textruta, finns det flera olika sätt att ändra storlek på objektet.

Ändra storlek genom att dra:

 • Markera objektet, flytta muspekaren över ett av handtagen och klicka och dra med musen.

Dra utan att flytta mittpunkten.

 1. Markera objektet.

 2. Håll CTRL nedtryckt.

 3. Flytta muspekaren över ett av handtagen och klicka och dra med musen.

 4. Släpp musknappen innan du släpper upp CTRL.

Dra utan att ändra objektets proportioner:

 1. Markera objektet.

 2. Tryck ned SKIFT.

 3. Flytta muspekaren över ett av hörnhandtagen och klicka och dra med musen.

 4. Släpp musknappen innan du släpper upp SKIFT.

Dra utan att ändra objektets proportioner eller mittpunkt:

 1. Tryck ned CTRL+SKIFT.

 2. Flytta muspekaren över ett av handtagen och klicka och dra med musen.

 3. Släpp musknappen innan du släpper upp CTRL+SKIFT.

Obs!: Du kan åsidosätta inställningarna att fästa mot rutnät, stödlinjer och objekt genom att hålla ned ALT samtidigt som du drar med musen.

Ställa in en viss höjd och bredd manuellt:

 1. Högerklicka på objektet.

 2. Klicka på Formatera<objekttyp> på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Storlek i dialogrutan.

 4. Ange måtten för höjd och bredd under Storlek och rotation.

Ställa in objektets proportioner manuellt:

 1. Högerklicka på objektet.

 2. Klicka på Formatera<objekttyp> på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Storlek i dialogrutan.

 4. Under Skala anger du hur stor procentandel av den ursprungliga höjden eller bredden som du vill ändra objektet till.

  Obs!:  Om du vill ändra storleken samtidigt som det ursprungliga bredd–höjd-förhållandet bibehålls, kan du markera kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet. Om du här kryssrutan är markerad när du ändrar höjden ändras även bredden (och vice versa) så att förhållandet mellan objektets höjd och bredd bibehålls.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×