Ändra storlek på eller formatera en kontroll i ett kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill skapa ett professionellt kalkylbladsformulär är det viktigt att alla kontroller och objekt har rätt storlek och ett enhetligt format.

Vad vill du göra?

Ändra storlek på en kontroll

Formatera en ActiveX-kontroll

Formatera färger och linjer i ett formulär kontrollen kryssruta eller alternativknapp

Formatera teckensnitt, marginaler och justering av knappen en formulärkontroll

Formatera en formulärkontroll så att den har ett 3D-utseende

Ändra storlek på en kontroll

Du kan ändra storlek på en kontroll genom att dra storlekshandtagen eller genom att ange mått i dialogrutan Formatera kontroll.

 1. Om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera den kontroll som du vill ändra storlek på.

  Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Gör något av följande:

  Ändra storlek med hjälp av storlekshandtagen   

  1. Placera pekaren över ett av handtagen.

   Kantlinje kring ActiveX-kontroll

  2. Gör något av följande:

   1. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du musen bort från eller mot mitten.

   2. Om du inte vill att kontrollens mittpunkt ska flyttas håller du ned CTRL när du drar med musen.

   3. Om du vill bevara kontrollens proportioner håller du ned SKIFT när du drar med musen.

   4. Om du vill bevara både proportionerna och mittpunkten håller du ned CTRL och SKIFT när du drar med musen.

  3. Släpp musknappen och släpp sedan CTRL eller SKIFT.

   Ändra storlek på genom att ange mått   

  4. Högerklicka på markeringen och klicka på Formatera kontroll.

  5. Ange mått för kontrollens höjd och bredd på fliken Storlek eller klicka på upp- eller nedpilen för att ändra höjden och bredden.

  6. Om du vill bevara kontrollens proportioner markerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet.

   Obs!: Knappen Återställ (som återställer den ursprungliga höjden och bredden), textrutan Rotation och kryssrutan Relativt originalbildens storlek är inte tillgängliga.

Överst på sidan

Formatera en ActiveX-kontroll

 1. Om en eller flera kontroller är ActiveX-kontroller:

  1. Kontrollera att fliken Utvecklare är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att du befinner dig i designläget. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 2. Markera den kontroll som du vill formatera.

  Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 3. Ange formategenskaper för kontrollen på fliken utvecklare i gruppen kontroller, klicka på Egenskaper Bild av knapp .

  Tips: Du kan också högerklicka på kontrollen och klicka på Egenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper öppnas. Om du vill visa detaljerad information om de enskilda formategenskaperna markerar du önskad egenskap och trycker på F1 så visas ett avsnitt ur Hjälp om Visual Basic Help. Du kan också skriva egenskapens namn i rutan Sök i Visual Basic-hjälpen. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de tillgängliga formategenskaperna.

  Sammanfattning av formateringsegenskaper

  Obs!: Varje ActiveX-kontroll har en specifik deluppsättning av följande formateringsegenskaper.

Om du vill ange

Använder du den här egenskapen

Förgrundsfärgen.

Textfärg (formulär)

Bakgrundsfärgen.

Bakgrundsfärg (formulär)

Bakgrundsformatet (transparent eller täckande).

Ifylld (formulär)

Färgen på kantlinjen.

Kantfärg (formulär)

Typen av kantlinje (ingen eller enkel linje).

Kanttyp (formulär)

Om kontrollen har en skugga.

Skugga (Excel)

Kantlinjens visuella utseende (normal, upphöjd, nedsänkt, etsad eller buktad).

Utseende (formulär)

Överst på sidan

Formatera färgerna och linjerna för en alternativknapp eller kryssruta (formulärkontroller)

 1. Markera den kontroll som du vill formatera.

  Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen och klicka på Formatera kontroll.

 3. Gör något av följande på fliken Färger och linjer:

  • Om du vill ändra färgen väljer du en färg i listrutan Färg.

  • Om du vill visa fler färger, skapa egna färger eller ändra genomskinligheten klickar du på Fler färger.

  • Om du vill justera toningen, strukturen och mönstret, eller om du vill lägga till en bild, klickar du på Fyllningseffekter.

Överst på sidan

Formatera teckensnittet, marginalerna och justeringen för en knapp (formulärkontroll)

 1. Markera den kontroll som du vill formatera.

  Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen och klicka på Formatera kontroll.

 3. Välj teckensnitt, teckenformat, teckenstorlek och andra formateringsalternativ för den markerade texten på fliken Tecken.

  Du kan skriva valfritt värde mellan 1 och 1638 i rutan Storlek. Vilka storlekar som är tillgängliga i listan Storlek beror på vilket teckensnitt du valt och på den aktiva skrivaren. Markera kryssrutan Standard om du vill återställa teckensnittet, teckenformatet, storleken och effekterna till formatet Normal (standard).

 4. Klicka på OK.

 5. Högerklicka på markeringen och klicka på Formatera kontroll.

 6. Välj önskade alternativ för textjustering, riktning och orientering på fliken Justering och klicka på OK.

 7. Högerklicka på markeringen och klicka på Formatera kontroll.

 8. Välj alternativ för innermarginalerna på fliken Marginaler och klicka på OK.

Överst på sidan

Formatera en formulärkontroll med 3D-effekter

Obs!: Eftersom formuläretikettkontrollen inte kan formateras med 3D-skuggning och formulärknappkontrollen bara kan visas med 3D-skuggning är kryssrutan 3D-skugga inte tillgänglig för någon av kontrollerna i dialogrutan Formatera kontroll.

 1. Markera den kontroll som du vill formatera.

  Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

 2. Högerklicka på markeringen och klicka på Formatera kontroll.

 3. Klicka på 3D-skugga på fliken Kontroll.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×