Ändra storlek och placering

ZA

Du kan ändra storleken på infogade foton efter behov. Det går också att anpassa texten runt fotot och du kan flytta fotot vartsomhelst i dokumentet.

Här kan du läsa om följande ämnen

Ändra storlek

Tips: Ta bort onödiga delar av ett foto för att förminska det (beskära bilden)

Ange figursättning

Ändra placering

Ändra storlek

Om du markerar ett foto genom att klicka på det, visas vita cirklar och fyrkanter runt kanterna. De kallas \rdblquote storlekshandtag\rdblquote .

ZA

Genom att dra i storlekshandtagen kan du ändra storleken på fotot.

Om du markerar något annat än ett foto visas inte storlekshandtagen.

Prova att ändra storleken på fotot.

 1. Markera fotot genom att klicka på det.

 2. Klicka på storlekshandtaget längst ned till höger. Dra i det när figuren på muspekaren ändras till Plus .

  ZA

  I det här exemplet ska du prova att dra det uppåt och till vänster så att det blir mindre, som i exemplet nedan.

  ZA

Tips: Ta bort onödiga delar av ett foto för att förminska det (beskära bilden)

Doctor

Det går också beskära ett foto, det vill säga ta bort oönskade delar av det för att göra det mindre.

Så här beskär du ett foto.

 1. Markera en bild och gå till fliken Format . Klicka på Storlek och Beskär .

  En tjock svart linje (beskärningshandtaget) visas runt bilden.

 2. För muspekaren över beskärningshandtaget och dra det mot mitten av fotot.

ZA

Överst på sidan

Ange figursättning

Eftersom det infogade fotot är placerat med inställningen \rdblquote I nivå med text\rdblquote ligger fotot och texten på samma nivå och det går inte att flytta fotot hur som helst.

I det här exemplet ändrar du figursättningen så att fotots placering kan ändras.

 1. Markera fotot genom att klicka på det.

 2. Gå till fliken Format och klicka på Ordnaoch sedan påPlacering. Välj på vilket sätt du vill anpassa objektet.

  I det här exemplet flyttas fotot längst upp till höger.

  ZA

  Texten löper runt fotots vänstra sida.

  ZA

Överst på sidan

Ändra placering

Det går att flytta foton om det behövs.

 1. Markera fotot genom att klicka på det.

 2. Du flyttar fotot genom att föra muspekaren över det och dra i fotot.

  När du drar figuren ändras muspekaren till Scroll .

  ZA

I det här exemplet flyttas fotot till följande placering.

ZA

Tips: Hur gör jag om jag vill flytta ett foto i vågrät eller lodrät riktning?

Doctor

Om du vill flytta ett foto i vågrät eller lodrät riktning drar du i det samtidigt som du håller ned SKIFT .

Överst på sidan

Ersätta ett foto” är nästa steg.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×