Ändra standardarbetsmapp för Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Visio Standard arbetsmappar är platser (eller sökvägar) på datorn där Visio används för att hitta och sparar filer som standard. De håller ritningar, mallar, hjälpfiler och tillägg. Mapparna upprättas utifrån inställningar som har gjorts under installationen av Visio och i vissa fall är relaterade till användarnamn för den person som har loggat in på Microsoft Windows-operativsystemet när Visio installerades.

Här följer standardinstallation sökvägar för Visio arbetsmappar:

 • Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7

  • Användare\< användarnamn >\Documents

   Standardarbetsmapp för ritningar, anpassade mallar och filtyper som skapats med Visio

  • Användare\< användarnamn >\Documents\My former

   Standardarbetsmapp för egna stenciler

  • Program c:\Program\Microsoft Office\Office< version >\language

   Standardarbetsmapp för mallar, stenciler och hjälpfiler som ingår i Visio

   Obs!: Visio söker alltid i den här platsen för Visio installerat filer och Visio hitta inte anpassade filer, mallar och stenciler som läggs till den här platsen.

  • Användare\< användarnamn >\AppData\Microsoft\Addins

   Bläddra standardplats för tillägg i dialogrutan COM-tillägg

Om du använder en annan mapp regelbundet för någon av dessa typer av filer, förutom stenciler, kan du ändra standardarbetsmapp genom att lägga till sökvägar. Filsökvägar som du har lagt till är förutom mapparna installerade fungera. Om du ändrar standardarbetsmapp kan du fortfarande öppna filer från eller sparar filer på andra platser genom att bläddra.

Obs!: Standardarbetsmapp för egna stenciler är alltid mappen Mina former. Det innebär att Visio använder mappen Mina former som standard när du använder dialogrutan Öppna Stencil eller dialogrutan Spara som att öppna eller spara egna stenciler. Om du tar bort mappen Mina former, skapas en annan nästa gång Visio startas. Om du vill behålla dina egna stenciler i en annan mapp kan du lägga till sökvägen till filen textrutan stenciler som beskrivs nedan.

Ändra platsen för mapparna

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Bläddra till längst ned på fliken och klicka på Sökvägar.

 3. Klicka på knappen Bläddra Knappbild och navigera till den plats där du vill lägga till en eller flera av följande:

  Ritningar     Det här är ytterligare platser för ritningar, anpassade mallar, egna stenciler och andra filtyper. Lägga till en filsökväg så att det namn på mappen dokument. Om du lägger till fler än en filsökväg är den första fas standardarbetsmapp. Om den första mappen inte är tillgängliga, till exempel en nätverksresurs som kanske inte tillgänglig för tillfället använder Visio nästa mapp i listan. Egenskapen rapportdefinitioner som har sparats på dessa platser är tillgängliga i dialogrutan rapporter.

  Mallar     Det här är ytterligare platser för mallar. Lägga till en eller flera sökvägar här om du vill koppla mallar på dessa platser på undermenyn NyttArkiv-menyn, och i kategorimapp i fönstret Välj typ av ritning. Undermappar till platser som du har lagt till visas också.

  Stenciler     Det här är ytterligare platser för stenciler. Lägga till en eller flera sökvägar här om du vill ha stenciler på dessa platser på undermenyn former under Arkiv-menyn. Undermappar till platser som du har lagt till visas också.

  Hjälp     Det här är ytterligare platser för hjälpfiler.

  Tillägg     Det här är ytterligare platser för tillägg.

  Start     Det här är en ytterligare plats för tillägg som är inlästa och tillgängliga när du startar Visio.

  Meddelanden: 

  • Du kan ange flera sökvägar genom att avgränsa dem med semikolon.

  • Filsökvägar som du har lagt till är förutom mapparna installerade fungera.

 4. Klicka på OK två gånger.

Ändra platsen för mapparna

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. På fliken Avancerat klickar du på Sökvägar.

 3. Klicka på knappen Bläddra Knappbild och navigera till den plats där du vill lägga till en eller flera av följande:

  Ritningar     Det här är ytterligare platser för ritningar, anpassade mallar, egna stenciler och andra filtyper. Lägga till en filsökväg så att det namn på mappen dokument. Om du lägger till fler än en filsökväg är den första fas standardarbetsmapp. Om den första mappen inte är tillgängliga, till exempel en nätverksresurs som kanske inte tillgänglig för tillfället använder Visio nästa mapp i listan. Egenskapen rapportdefinitioner som har sparats på dessa platser är tillgängliga i dialogrutan rapporter.

  Mallar     Det här är ytterligare platser för mallar. Lägga till en eller flera sökvägar här om du vill koppla mallar på dessa platser på undermenyn NyttArkiv-menyn, och i kategorimapp i fönstret Välj typ av ritning. Undermappar till platser som du har lagt till visas också.

  Stenciler     Det här är ytterligare platser för stenciler. Lägga till en eller flera sökvägar här om du vill ha stenciler på dessa platser på undermenyn former under Arkiv-menyn. Undermappar till platser som du har lagt till visas också.

  Hjälp     Det här är ytterligare platser för hjälpfiler.

  Tillägg     Det här är ytterligare platser för tillägg.

  Start     Det här är en ytterligare plats för tillägg som är inlästa och tillgängliga när du startar Visio.

  Meddelanden: 

  • Du kan ange flera sökvägar genom att avgränsa dem med semikolon.

  • Filsökvägar som du har lagt till är förutom mapparna installerade fungera.

 4. Klicka två gånger på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×