Ändra skalan på den vågräta axeln (kategorin) i ett diagram

Den vågräta kategoriaxeln, även kallad x-axeln axel i ett diagram visar textetiketter i stället för numeriska intervall och har färre alternativ för skalning än de som är tillgängliga för den lodräta värdeaxeln i diagrammet, även kallad y-axeln.

Du kan ange följande alternativ för visning av axeln:

 • Intervall mellan skalstreck och etiketter

 • Etikettplacering

 • Visningsordning för kategorier

 • Axeltyp (datumaxel eller textaxel)

 • Placering av skalstreck

 • Punkt där den vågräta axeln korsar den lodräta axeln

Om du vill ändra skalan för andra axlar i diagrammet kan du läsa i Ändra skalan för den vågräta kategoriaxeln i ett diagram eller Ändra skalan för djupaxeln (serie) i ett diagram.

 1. Klicka på den kategoriaxel du vill ändra eller välj axeln från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen vid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på Vågrät kategoriaxel.

   Bild av menyfliksområdet

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. I dialogrutan Formatera axel gör du ett eller flera av följande under Alternativ för axel.

  Viktigt!: Följande skalalternativ är endast tillgängliga när en kategoriaxel är markerad.

  1. För att ändra intervallet mellan skalstreck, anger du värdet du vill använda i rutan Intervall mellan skalstreck.

   Obs!: Värdet du anger bestämmer hur många kategorier som visas mellan skalstrecken.

  2. Om du vill ändra intervallet mellan axeletiketter klickar du på Ange intervallenhet under Intervall mellan etiketter och skriver det nummer som du vill använda i textrutan.

   Tips: Skriv 1 om du vill visa en etikett för varje kategori, 2 om du vill visa en etikett för varannan kategori och 3 om du vill visa en etikett för var tredje kategori och så vidare.

  3. Om du vill ändra axeletiketters placering skriver du det nummer du vill använda i rutan Avstånd mellan etiketten och axeln.

   Tips: Skriv in ett mindre antal om du vill placera etiketterna närmare axeln. Skriv in ett större antal om du vill ha större avstånd mellan etiketten och axeln.

  4. För att använda kategorierna i omvänd ordning markerar du kryssrutan Kategorier i omvänd ordning.

  5. För att ändra axeltypen till textaxel eller datumaxel går du till Axeltyp och klickar på Textaxel eller Datumaxel. Text- och datapunkter är jämt fördelade på en textaxel. En datumaxel visar datum i kronologisk ordning med ett visst intervall eller en viss basenhet som antal dagar, månader eller år även om datumen på kalkylbladet inte är i ordning eller har samma basenheter.

   Obs!: Standardinställningen Välj automatiskt baserat på data väljer den axeltyp som är lämpligast för dina data.

  6. För att ändra placeringen för axelns skalstreck väljer du de alternativ du vill i rutorna Huvudskalstreck, Delskalstreck och Axeletiketter.

  7. Du ändrar den punkt där den lodräta värdeaxeln korsar den vågräta kategoriaxeln genom att gå till Lodrät axel korsar och klicka på Vid kategorinummer och sedan ange det nummer du vill i textrutan eller klicka på Vid maxkategori för att ange att den lodräta värdeaxeln korsar den vågräta kategoriaxeln efter den sista kategorin på x-axeln.

Tips!: 

 • När du ändrat skalan för axeln kan du även vilja ändra hur den är formaterad. Mer information finns i Ändra hur axlarna visas i ett diagram.

 • Skalning ändrar inte överlappning mellan serier eller mellanrummet mellan dataserier. Ändra överlappning eller mellanrum för serier genom att högerklicka på en dataserie och sedan klicka på Formatera dataserie. Ange inställningarna du vill använda under Alternativ för serie.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×