Ändra skalan på den lodräta (värde)axeln i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som standard avgör Microsoft Office Excel lägsta och högsta skalvärden för den lodräta (värde) axeln, som även kallas för y-axeln, när du skapar ett diagram. Du kan dock anpassa skalan så att den bättre passar dina behov. När värdena som ritas i diagrammet har mycket stor spridning kan du även använda en logaritmisk skala för värdeaxeln.

Om du vill ändra skalan för andra axlar i diagrammet kan du läsa i Ändra skalan för den vågräta (kategori) axeln i ett diagram eller Ändra skalan för djupaxeln (serie) i ett diagram.

 1. Klicka på den värdeaxel du vill ändra eller välj axeln från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design och Format läggs till.

  2. På fliken Format, i gruppen Aktuell markering, klickar du på pilen intill rutan Diagramelement och sedan på Lodrät axel (värde).

   Aktuell markering med lodrät axel markerad

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. I dialogrutan Formatera axel klickar du på Alternativ för axel och gör ett eller flera av följande:

  Obs!    Följande skalalternativ är bara tillgängliga när en värdeaxel är markerad.

  1. Om du vill ändra hur många som den lodräta (värde) axeln börjar eller slutar för alternativet Minimum eller maximala skriver du ett annat nummer i rutan Minimum eller Maximum. Du kan klicka på Återställ om du vill flytta tillbaka till det ursprungliga värdet om det behövs.

  2. Om du vill ändra intervallet mellan Huvudskalstreck skriver markeringar och diagramstödlinjer för alternativet Huvudenhet eller delenhet du ett annat nummer i rutan Huvudenhet eller delenhet. Du kan klicka på Återställ om du vill flytta tillbaka till det ursprungliga värdet om det behövs.

  3. Om du vill visa serien i omvänd ordning markerar du kryssrutan Värden i omvänd ordning.

   Obs!    När du ändrar ordning för värdena längs den lodräta axeln (värde) vänds kategorietiketterna längs den vågräta axeln (kategori) från diagrammets nederkant till överkanten. På samma sätt vänds värdeetiketterna från vänster till höger sida om diagrammet när du ändrar ordning på kategorierna från vänster till höger.

  4. Om du vill byta till en logaritmisk skala markerar du kryssrutan Logaritmisk skala.

   Obs!    En logaritmisk skala kan inte användas för negativa värden eller nollvärden.

  5. Om du vill ändra vilka enheter som visas på värdeaxeln väljer du önskade enheter i listan Visningsenheter.

   Om du vill visa en etikett som beskriver enheterna markerar du kryssrutan Visa enhetsetiketter i diagrammet.

   Tips    Det kan vara bra att ändra visningsenhet när diagramvärdena är stora tal som du vill ska visas närmare och mer lättläst längs axeln. Du kan till exempel visa diagramvärden som faller inom intervallet 1 000 000 till 50 000 000 som 1 till 50 längs axeln och visa en etikett som anger att enheterna uttrycks i miljoner.

  6. Om du vill ändra placeringen av axeln skalstreck väljer markeringar och etiketterna går du till skalstreck, du önskade alternativ i rutorna större eller mindre typ.

  7. Klicka på nedrullningsbara listrutan under etiketter och välj en etikett position.

  8. Om du vill ändra den punkt där du vill att den vågräta (kategori) axeln cross den lodräta (värde) axeln under basyta korsar vid, klicka på axelvärde och skriv sedan hur många som du vill ha i textrutan. Eller klicka på axel maxvärde om du vill ange att den vågräta (kategori) axeln korsar vertikalaxel (värde) vid det högsta värdet på axeln.

   Obs!    När du klickar på Maximalt axelvärde flyttas kategorietiketterna till motsatt sida av diagrammet.

  Alternativfönstret för Formatera axel

 1. Klicka på den värdeaxel du vill ändra eller välj axeln från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. På fliken Format, i gruppen Aktuell markering, klickar du på pilen intill rutan Diagramelement och sedan på Lodrät axel (värde).

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet

 3. I dialogrutan Formatera axel klickar du på Alternativ för axel och gör ett eller flera av följande:

  Obs!    Följande skalalternativ är bara tillgängliga när en värdeaxel är markerad.

  1. Om du vill ändra var den lodräta axeln (värde) börjar eller slutar ställer du in alternativet Minimum eller MaximumFast och skriver ett annat tal i rutan Minimum eller Maximum.

  2. Om du vill ändra intervallet mellan skalstreck och stödlinjer i ett diagram ställer du in alternativet Huvudenhet eller DelenhetFast och skriver ett annat tal i rutan Huvudenhet eller Delenhet.

  3. Om du vill visa serien i omvänd ordning markerar du kryssrutan Värden i omvänd ordning.

   Obs!    När du ändrar ordning för värdena längs den lodräta axeln (värde) vänds kategorietiketterna längs den vågräta axeln (kategori) från diagrammets nederkant till överkanten. På samma sätt vänds värdeetiketterna från vänster till höger sida om diagrammet när du ändrar ordning på kategorierna från vänster till höger.

  4. Om du vill byta till en logaritmisk skala markerar du kryssrutan Logaritmisk skala.

   Obs!    En logaritmisk skala kan inte användas för negativa värden eller nollvärden.

  5. Om du vill ändra vilka enheter som visas på värdeaxeln väljer du önskade enheter i listan Visningsenheter.

   Om du vill visa en etikett som beskriver enheterna markerar du kryssrutan Visa enhetsetiketter i diagrammet.

   Tips    Det kan vara bra att ändra visningsenhet när diagramvärdena är stora tal som du vill ska visas närmare och mer lättläst längs axeln. Du kan till exempel visa diagramvärden som faller inom intervallet 1 000 000 till 50 000 000 som 1 till 50 längs axeln och visa en etikett som anger att enheterna uttrycks i miljoner.

  6. Om du vill ändra var axelns skalstreck och etiketter är placerade väljer du önskade alternativ i rutorna Huvudskalstreck, Delskalstreck och Axeletiketter.

  7. Om du vill ändra var den vågräta axeln (kategori) ska korsa den lodräta axeln (värde) går du till Vågrät axel korsar, klickar på Axelvärde och skriver önskat värde i textrutan. Du kan också klicka på Maximalt axelvärde om du vill ange att den vågräta axeln (kategori) ska korsa den lodräta axeln (värde) vid det högsta värdet på axeln.

   Obs!    När du klickar på Maximalt axelvärde flyttas kategorietiketterna till motsatt sida av diagrammet.

Tips

 • När du visar en sekundär lodrät axel (värde) i ett diagram kan du också ändra skalan på den axeln. Mer information om att visa en sekundär lodrät axel finns i Lägga till eller ta bort en sekundäraxel i ett diagram.

 • XY-diagram (punktdiagram) och bubbeldiagram visa värden på vågräta (kategori) axel och lodräta (värde) axeln, medan linjediagram visa värden på endast den lodräta axeln (värde). Den här skillnaden är viktigt för att fastställa vilken diagramtyp du använder. Eftersom skalan på linjediagrammet är vågräta kan (kategori) axel inte ändras så mycket som skalan på den lodräta axeln (värde) som används i diagrammet punktdiagram du överväga att använda ett punktdiagram diagram i stället för ett linjediagram om du behöver ändra skalning av detta axel eller visa den som en logaritmisk skala.

 • När du ändrat skalan för axeln kan du även vilja ändra hur den är formaterad. Mer information finns i Ändra hur axlarna visas i ett diagram.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×