Ändra resursdetaljer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När resurser importeras till Microsoft Office Project Server kan det hända att informationen om resurserna behöver ändras på grund av ändringar inom företaget eller ändringar av resursernas status. Du kan ändra informationen om resurser, till exempel resursernas e-postadresser, aktiva status, bokningstyp, tillgänglighet och kostnadsställe.

Obs!: En del information om resurser, till exempel deras arbetschema, kan endast ändras med Microsoft Office Project Professional. Du kan ändra den här informationen genom att markera resursen och klicka på Öppna. Project Professional öppnas så att resurslistan visas. Gör ändringarna i Project och klicka sedan på SparaArkiv-menyn.

 1. Klicka på Resurser i Snabbstart.

 2. Du kan visa en lista över resurser i rutan Visa genom att välja en av följande resurstyper:

  • Alla resurser     Om du vill visa alla företagsresurser i organisationen väljer du det här alternativet.

  • Kostnadsresurser     Om du vill visa resurser som inte beror på mängden arbete i en aktivitet eller aktivitetens varaktighet, till exempel flygpris eller logi, väljer du det här alternativet.

  • Materialresurser     Om du vill visa förbrukningsbart material eller varor, till exempel betong, trä eller spikar, väljer du det här alternativet.

  • Arbetsresurser     Om du vill visa människor och utrustning som utför arbete för att slutföra en aktivitet, väljer du det här alternativet.

 3. Markera den resurs i tabellen vars information du vill ändra och klicka sedan på Redigera information.

  Tips: Om du vill markera angränsande resurser håller du ned SKIFT och klickar på den första och sista resursen. Om du vill markera icke angränsande resurser håller du ned CTRL och klickar på den önskade resursen. Du kan ändra informationen för varje resurs i tur och ordning.

  Du kan ändra följande objekt:

  • Resursnamn    Innehåller resursens faktiska namn, såväl som e-postadressen och RBS-värdet (Resource Breakdown Structure).

   Om du vill tillåta att resursen används i en aktivitet markerar du kryssrutan Kan användas som resurs i ett projekt.

  • Resurstyp    Markera arbetsresurs, kostnadsresurs eller materialresurs om du vill ändra resurstypen i listan Filformat. Du kan även välja om resursen är en budgetresurs eller en allmän resurs genom att markera kryssrutan Budget eller allmän markerar du kryssrutan.

   Du kan ange om resursen är bekräftad eller föreslagen att arbeta i ett projekt genom att välja rutan Standardbokningstyp.

  • Utjämning    Om du vill utesluta den här resursen från utjämning avmarkerar du kryssrutan Kan utjämnas.

  • Tidrapportansvarig och standardägare för tilldelning    Om resursen är tidrapportansvarig för resursen anger du eller letar upp den ansvariges namn i rutan Tidrapportansvarig.

   Du anger tilldelningsägare genom att ange eller leta upp tilldelningsägarens namn i rutan Standardägare för tilldelning. Vanligtvis är tilldelningsägaren den arbetsresurs som ursprungligen tilldelades aktiviteten.

  • Gruppinformation    Om resursen är medlem i en grupp, markera kryssrutan Är en grupp och ange namnet på en grupp i rutan Gruppens namn. Du kan också leta efter namnet på en grupp genom att klicka på Bläddra Bläddra .

  • Tillgänglighet    Klickar på datum i kalendern om du vill ändra tillgänglighet för resurser för det Tidigaste tillgängliga och rutan Senaste tillgängligaDatumväljaren Bild av knapp .

  • Kostnads- och gruppkoder    Om din organisation skapade koder i grupperings- och kostnadssyfte väljer du de koderna i rutorna Grupp, Kod och Kostnadscenter.

  • Hyperlänk    Om resursen underhåller en gruppwebbplats anger du hyperlänkmålet och URL-adressen i var och en av rutorna Hyperlänknamn och Hyperlänk-URL.

 4. Det kan hända att organisationen begär ytterligare information om resurserna. Ange den information organisationen begär om varje resurs under Egna fält för resursen.

 5. Klicka på Spara. Om du markerade flera resurser ändrar du informationen för nästa resurs genom att klicka på Spara/nästa.

Obs!: Du kan också ändra samma information för flera resurser på en gång genom att markera resurserna och klicka på MassredigeraÅtgärder-menyn. Du kan inte massredigera information som är speciell för en enskild resurs.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×