Formatera text

Ändra radavståndet i Word

Ändra radavståndet i Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns många anledningar till varför du kan vilja ändra radavståndet i Word-dokument. Det snabbaste sättet att ändra avståndet mellan textrader eller olika stycken i hela dokumentet är att klicka på alternativet Styckeavstånd på fliken Design. Då ändras båda avstånden samtidigt.

Vad vill du göra?

 1. Klicka på Design > Styckeavstånd.

  Alternativ för Styckeavstånd visas på fliken Design.

 2. Dra markören över de olika avståndsalternativen under Fördefinierade och lägg märke till hur radavståndet ändras.

 3. Gör något av följande:

Obs!: Då åsidosätts inställningarna för det format som du använder för tillfället. Om du senare vill gå tillbaka till de ursprungliga inställningarna väljer du Design > Styckeavstånd och väljer alternativet under Formatuppsättning. Alternativet kan vara Standard, enligt ovan, eller så visas namnet på det format du använder just nu.

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

  Tips: Om du bestämmer dig för att ändra radavståndet för hela dokumentet och inte bara för särskilda stycken, trycker du på Ctrl+A. Med den kombinationen av tangenter markeras all text i dokumentet.

 2. Välj Start > Rad- och styckeavstånd.

  Alternativen för Mellanrum för rad och stycke visas på fliken Start.

 3. Välj önskat radavstånd eller välj Alternativ för radavstånd längst ned på menyn, och välj sedan alternativ i dialogrutan Stycke under Avstånd.

  Alternativet Avstånd är markerat i dialogrutan Stycke.

  Om du vill ändra avståndet före eller efter de markerade styckena klickar du i rutan Före eller rutan Efter och anger önskat avstånd.

  Obs!: Mer information om dessa inställningar finns i Justera indrag och avstånd.

Standardradavståndet är 1,15 i Word. Stycken följs som standard av en tom rad och rubriker har ett utrymme ovanför sig.

 1. Välj Start > Rad- och styckeavstånd > Alternativ för radavstånd.

 2. Välj ett objekt i listrutan radavstånd justera radavståndet i dialogrutan stycke under avstånd.

  Skärmbild av dialogrutan Styckeavstånd i Word med fliken Indrag och avstånd.

 3. Ändra styckeavståndet i rutorna Före och Efter efter behov och välj sedan Ange som standard.

 4. I dialogrutan väljer du Alla dokument baserade på dokumentmallen Normal > OK.

  Dialogruta för ändring av standardinställningarna för styckejustering, indrag och avstånd

Vad vill du göra?

I Microsoft Office Word 2007 är standardavståndet för de flesta snabbformatuppsättningar 1,15 mellan rader och en tom rad mellan stycken.

Ändra radavståndet i ett befintligt dokument

Det enklaste sättet att ändra radavståndet i ett helt dokument är att använda en snabbformatsuppsättning som har det avstånd du vill ha. Om du vill ändra radavståndet i en del av dokumentet kan du markera styckena och ändra radavståndsinställningarna för dem.

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

 2. Peka på Formatuppsättning, och peka på olika formatmallar. Lägg märke till hur radavståndet ändras från en formatuppsättning till nästa när du använder dynamisk förhandsgranskning.

  Obs!: För den traditionella formatuppsättningen används t.ex. enkelt radavstånd. För formatuppsättningen för manuskript används dubbelt radavstånd.

 3. Klicka på namnet på formatuppsättningen när du ser det radavstånd du vill använda.

 1. Markera de stycken du vill ändra radavståndet för.

 2. Gå till fliken Start i gruppen Stycke och klicka på Radavstånd.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på antalet rader som du vill använda.

   Klicka t.ex. på 2,0 för dubbelt radavstånd i det markerade stycket. Klicka på 1,0 för att få enkelt radavstånd med det avstånd som används i tidigare versioner av Word. Klicka på 1,15 för att få enkelt radavstånd med det avstånd som används i Word 2007.

  • Klicka på Alternativ för radavstånd, och välj sedan de alternativ du vill använda under Avstånd. Se följande lista över tillgängliga alternativ för mer information.

Enkelt    Det här alternativet ger det största teckensnitt på den raden, plus lite extra utrymme. Det extra utrymmet varierar beroende på vilket teckensnitt som används.

1,5 rader    Det här alternativet är en och en halv gånger enkelt radavstånd.

Dubbelt    Det här alternativet är två gånger enkelt radavstånd.

Minst    Med det här alternativet anges det minsta radavståndet som behövs för att passa in det största teckensnittet eller grafikobjektet på raden.

Exakt    Med det här alternativet anges fast radavstånd uttryckt i punkter. Om texten t.ex. har ett teckensnitt på 10 punkter kan du ange 12 punkter som radavstånd.

Flera    Med det här alternativet anges radavstånd som kan uttryckas i tal större än 1. Om du t.ex. anger radavståndet 1,15 ökar avståndet med 15 procent, och om du anger radavståndet 3 ökar avståndet med 300 procent (tredubblat avstånd).

Obs!: Om en rad innehåller ett stort tecken, grafik eller en formel, ökas avståndet för den raden i Word. Om du vill fördela alla rader jämnt inom ett stycke kan du använda exakta avstånd och ange ett utrymme som är tillräckligt stort för att passa det största tecknet eller grafiken på raden. Om objekt visas beskurna ökar du avståndet.

Det enklaste sättet att ändra avståndet mellan stycken i ett helt dokument är att använda en snabbformatsuppsättning som har det avstånd du vill ha. Om du vill ändra avståndet mellan stycken i en del av dokumentet kan du markera styckena och ändra deras avståndsinställningar för före och efter.

Använda en formatuppsättning för att ändra radavståndet i ett helt dokument

 1. Klicka på Ändra format i gruppen Format på fliken Start.

  Knappen Ändra format

 2. Peka på Formatuppsättning, och peka på olika formatmallar. Lägg märke till hur radavståndet ändras från en formatuppsättning till nästa när du använder dynamisk förhandsgranskning.

  Obs!: För Word 2007-formatuppsättningen används dubbelt avstånd mellan stycken och mer utrymme läggs till ovanför rubriker.

 3. Klicka på namnet på formatuppsättningen när du ser det radavstånd du vill använda.

Ändra avståndet före och efter markerade stycken

Stycken följs som standard av en tom rad och rubriker har extra utrymme ovanför sig.

 1. Markera de stycken för vilka du vill ändra avståndet före eller efter.

 2. På fliken Sidlayout i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Avstånd före eller Avstånd efter och anger hur mycket utrymme du vill ha.

  Bild av menyfliksområdet i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×