Ändra radavståndet i Word för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan styra lodrätt avstånd mellan textrader i dokumentet genom att ställa in radavståndet. Eller så kan du ändra utrymmet mellan stycken i dokumentet genom att ange avståndet före eller avståndet efter stycken. Du kan också välja att hålla ihop rader med text eller hålla ihop stycken på en sida.

Ändra radavståndet i ett helt dokument

 1. Klicka på Design > Styckeavstånd.
  Styckeavstånd är markerat på fliken Design

 2. Klicka på det alternativ du vill använda. Om du vill ha enkelt radavstånd i dokumentet väljer du Inget styckeavstånd.

Då åsidosätts inställningarna för det format som du använder för tillfället. Om du senare vill gå tillbaka till de ursprungliga inställningarna klickar du på Design > Styckeavstånd och väljer alternativet under Formatuppsättning. Alternativet kan vara Standard, enligt ovan, eller så visas namnet på det format som du använder.

Ändra radavståndet i en del av dokumentet

Ändra radavståndet i en begränsad del av dokumentet:

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

 2. Klicka på Rad- och styckeavstånd på fliken Start.
  Radavstånd är markerat på fliken Start

 3. Välj önskat radavstånd eller klicka på Alternativ för radavstånd längst ned på menyn och välj sedan önskade alternativ i dialogrutan Stycke under Avstånd.
  Avstånd är markerat i dialogrutan Stycke
  Om du vill ändra avståndet före eller efter de stycken som är markerade klickar du på pilen intill Före eller Efter och anger sedan önskat avstånd.

Rad- och styckeavstånd

Bildtext 1 Radavstånd

Bild av knapp Styckeavstånd

Ändra radavståndet

 1. Markera den text som du vill ändra radavståndet i.

 2. Klicka på Radavstånd Knapp för radavstånd under Stycke på fliken Start och klicka på önskat radavstånd.

Ändra styckeavståndet

 1. Markera de stycken som du vill ändra styckeavståndet i.

  Obs!: Markera den punktlista som du vill formatera.

 2. Klicka på Radavstånd Knapp för radavstånd under Stycke på fliken Start, och klicka på Alternativ för radavstånd.

 3. Ange det styckeavstånd du vill använda i rutorna Före eller Efter under Avstånd.

Ändra avståndet mellan rader eller stycken i alla nya dokument

När du skapar ett nytt dokument används mallen Normal för att fastställa inställningarna, till exempel avståndet mellan rader och mellan stycken. Om du ändrar inställningarna i mallen används de nya inställningarna i alla nya dokument som du skapar.

 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn och dubbelklicka på /Användare/användarnamn/Bibliotek/Programstöd/Microsoft/Office/Användarmallar/Normal.dotm.

  Tips: Om du använder Mac OS X 10.7 (Lion) är mappen Bibliotek dold som standard. Du kan gå till mappen Bibliotek via dialogrutan Öppna genom att trycka på Kommando+ Skift + G och skriva ~/Bibliotek i rutan Gå till mapp.

 2. Dubbelklicka på Normal.dotm.

  Mallen Normal öppnas.

 3. Klicka på Radavstånd Knapp för radavstånd under Stycke på fliken Start, och gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ändra radavståndet

  Klicka på önskat radavstånd.

  Ändra styckeavståndet

  Klicka på Alternativ för radavstånd och ange sedan det styckeavstånd du vill använda i rutorna Före eller Efter under Avstånd.

 4. Spara och stäng mallen Normal.

Fler linje avstånd aktiviteter

 1. Klicka på det stycke vars rader du vill hålla ihop.

 2. Format-menyn klickar du på Stycke och klickar sedan på fliken Rad- och sidbrytningar.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop rader.

 1. Klicka i det första av de två stycken som du vill hålla ihop på samma sida.

  Tips: Om du vill hålla ihop fler än två stycken markerar du alla utom det sista stycket.

 2. Format-menyn klickar du på Stycke och klickar sedan på fliken Rad- och sidbrytningar.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop med nästa.

Se även

Formatera en punktlista eller numrerad lista

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×