Ändra radavstånd

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kanske vill förbättra utseendet på texten i en cell genom att ändra lodrät radavståndet. Även om Excel erbjuder ingen direkt kontroll för radavstånd i en cell kan använda du flera strategier för justering av text justera blanksteg eller göra det lättare att läsa texten. Du kan också lägga till en textruta som erbjuder mer kontroll.

I den här artikeln

Tätt avstånd för text i en cell

Om texten i en cell för stora mellanrum kan det vara lodrätt berättigat. Ofta kan du förbättra läsbarheten genom att ändra Textjustering om du vill hämta raderna närmare tillsammans.

 1. Högerklicka i cellen som du vill ändra och klicka på Formatera celler.

  Klicka på Formatera celler på snabbmenyn.
 2. På fliken Justering och ändra Lodrät till Överkant, mitten eller längst ned, beroende på var du vill att texten ska placeras i cellen.

  Fliken Justering i dialogrutan Formatera celler.
 3. Klicka på OK. Texten är jämnt fördelad.

  Texten är nu justerade och jämnt fördelade där du vill ha.

  Tips: Om du har gott om tomt utrymme i en cell eftersom en annan cell på samma rad har mer innehåll kan du ändra lodrät justering för cellen med för mycket tomt utrymme till Center för att fylla utrymmet jämnare.

Överst på sidan

Öka avståndet för text i en cell

Om en cell innehåller tomt utrymme och du vill öka radavståndet så att det fyller jämnt, ändra lodrätt avstånd till Marginaljustera.

 1. Högerklicka i cellen som du vill använda och klicka på Formatera celler.

 2. På fliken Justering och ändrar du Lodrät till Marginaljustera.

 3. Klicka på OK.

  Texten är nu fördelas jämnt i cellen. Om du ändrar höjden på raden justeras texten igen jämnt till den nya bredden.

Överst på sidan

Ersätta text i en cell med en textruta

Om du har några celler med text som ska ändras, kan du infoga en textruta ovanpå cellen. Med hjälp av en textruta i stället för en cell kan ha du mer kontroll över textformatering.

 1. Dubbelklicka på cellen som du vill ändra, markera all text i den och trycka på Ctrl + X.

  Texten är markerad.
 2. Klicka på en annan cell om du vill avmarkera cellen.

 3. Justera höjden på raden, om det behövs.

 4. Klicka på fliken Infoga och klicka på Textruta.

  Klicka på Textruta.
 5. Flytta markören till längst upp till vänster om den aktiva cellen och klicka på och håll ned om du vill rita en textruta som passar cellen. Om du behöver justera storleken på textrutan när du har skapat den drar du markeringen kvadrater i kanterna.

 6. Klicka i textrutan för att aktivera det och tryck på Ctrl + V för att klistra in texten i textrutan.

  Den nya texten klistras in i textrutan.
 7. Markera all text i textrutan, högerklickar du på den och klicka på stycke.

  Klicka på Stycke på snabbmenyn.
 8. Välj radavstånd du vill använda.

  Tips: Du kan också dra åt texten genom att minska teckenstorleken. Markera texten, sedan högerklickar du på den, klickar du på teckensnitt och välj önskad storlek.

  Obs!: Textrutan är inte i cellen men flyttal över den. Om raden har infogats flyttas när innehållet ovan ändras, flyttas inte textrutan tillsammans med cellen. Om du vill flytta textrutan Flytta markören till kanten av textrutan och klicka på och håll ned för att dra textrutan till en ny plats.

Överst på sidan

Se även

Lägga till, kopiera eller ta bort en textruta

Ändra formatet i en cell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×