Ändra rad- och styckeavstånd i Publisher

Ändra rad- och styckeavstånd i Publisher

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Radavståndet bestämmer storleken på det lodräta utrymmet mellan textraderna i ett stycke. Som standard är enkelt radavstånd, vilket innebär att det finns plats för den största teckensnitt i raden och lite extra utrymme.

Styckeavståndet avgör utrymmet ovanför eller nedanför ett stycke. När du trycker på RETUR för att påbörja ett nytt stycke avståndet överförs till nästa stycke, men du kan ändra inställningarna för varje stycke.

Du anger rad- och styckeavstånd på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan stycke (flikenStart ).

Du kan också justera texten till riktlinjer exakt justera text i flera kolumner. Du anger riktlinjer på fliken Riktlinjer i dialogrutan Stödlinjer (flikenSidlayout ). Du kan justera texten till riktlinjer på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan stycke (flikenStart ).

Standardinställningarna för linje och styckeinställningar avgörs av det format som används.

Ändra avståndet mellan stycken

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Klicka på dialogruteikonen för stycke om du vill visa dialogrutan stycke på fliken Start .

 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd .

 4. Gör något av följande under radavstånd:

  • Skriv eller Välj hur stort avstånd som du vill ha ovanför stycket i rutan Före stycken .

  • Skriv eller Välj det avstånd du vill ha under stycket i rutan efter stycken .

   Tips: Standardvärdet för avstånd före och efter stycken visas i punkter. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum, centimeter, pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter. När du anger en annan enhet än punkter konverteras Microsoft Office måttenheten punkter.

Ange automatiskt avstånd mellan textrader

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Klicka på dialogruteikonen för stycke om du vill visa dialogrutan stycke på fliken Start .

 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd .

 4. Skriv eller Välj det avstånd du vill ha mellan textrader under radavståndi rutan mellan raderna . Till exempel till dubbla utrymmestyp eller välj 2sp. Så här ändrar du från dubbelt radavstånd till enskilda utrymmestyp eller välj 1sp.

  Tips: Standardvärdet för avstånd mellan rader visas i blanksteg (sp). Om du anger ett heltal tolkas det som antal blanksteg. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum, centimeter, pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter. När du anger en annan enhet än blanksteg konverteras måttenheten till punkter.

Du anger rad- och styckeavstånd på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan stycke (Format -menyn).

Du kan också justera texten till riktlinjer exakt justera text i flera kolumner. Du anger riktlinjer på fliken Riktlinjer i dialogrutan Stödlinjer (Ordna -menyn). Du vill justera texten till riktlinjer på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan stycke (Format -menyn).

Standardinställningarna för linje och styckeinställningar avgörs av det format som används.

Ändra avståndet mellan stycken

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och klicka på fliken Indrag och avstånd.

 3. Gör något av följande under radavstånd:

  • Skriv eller Välj hur stort avstånd som du vill ha ovanför stycket i rutan Före stycken .

  • Skriv eller Välj det avstånd du vill ha under stycket i rutan efter stycken .

   Tips: Standardvärdet för avstånd före och efter stycken visas i punkter. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum, centimeter, pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter. När du anger en annan enhet än punkter konverteras Microsoft Office måttenheten punkter.

Ange automatiskt avstånd mellan textrader

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och klicka på fliken Indrag och avstånd.

 3. Skriv eller Välj det avstånd du vill ha mellan textrader under radavståndi rutan mellan raderna . Till exempel till dubbla utrymmestyp eller välj 2sp. Så här ändrar du från dubbelt radavstånd till enskilda utrymmestyp eller välj 1sp.

  Tips: Standardvärdet för avstånd mellan rader visas i blanksteg (sp). Om du anger ett heltal tolkas det som antal blanksteg. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum, centimeter, pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter. När du anger en annan enhet än blanksteg konverteras måttenheten till punkter.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×