Ändra rad- och styckeavstånd

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Radavståndet anger lodrätt avstånd mellan textrader i ett stycke. Som standard är enkelt radavstånd, vilket innebär att det finns plats för den största teckensnitt i raden och lite extra utrymme.

Styckeavstånd bestämmer hur mycket utrymme ovanför eller nedanför ett stycke. När du trycker på RETUR för att påbörja ett nytt stycke avståndet överförs till nästa stycke, men du kan ändra inställningarna för varje stycke.

Du anger rad- och styckeavstånd på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan stycke (flikenStart ).

Du kan också justera texten till riktlinjer exakt justera text i flera kolumner. Du anger riktlinjer på fliken Riktlinjer i dialogrutan Stödlinjer (flikenSidlayout ). Du kan justera texten till riktlinjer på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan stycke (flikenStart ).

Standardinställningarna för linje och styckeinställningar avgörs av det format som används.

Ändra avståndet mellan stycken

 1. Markera texten du vill ändra.

 2. Klicka på dialogruteikonen för stycke om du vill visa dialogrutan stycke på fliken Start.

 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd.

 4. Gör något av följande under Radavstånd:

  • Skriv in eller välj önskat avstånd ovanför stycket i rutan Före stycke.

  • Skriv in eller välj önskat avstånd under stycket i rutan Efter stycke.

   Tips: Standardvärdet för avstånd före och efter stycken visas i punkter. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum, centimeter, pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter. När du anger en annan enhet än punkter konverteras Microsoft Office måttenheten punkter.

Ange automatiskt avstånd mellan textrader

 1. Markera texten du vill ändra.

 2. Klicka på dialogruteikonen för stycke om du vill visa dialogrutan stycke på fliken Start.

 3. Klicka på fliken Indrag och avstånd.

 4. Skriv eller Välj det avstånd du vill ha mellan textrader under radavstånd i rutan mellan raderna. Till exempel vill dubbelt radavstånd typ eller välj 2sp. så här ändrar du från dubbelt radavstånd till enskilda utrymmestyp eller välj 1sp.

  Tips: Standardvärdet för avstånd mellan rader visas i blanksteg (rad(er)). Om du anger ett heltal tolkas det som antal blanksteg. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in den aktuella förkortningen efter det numeriska värdet: centimeter (cm), tum (in), pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter (px). När du anger en annan enhet än blanksteg konverteras måttenheten till motsvarande avstånd i punkter.

Du anger rad- och styckeavstånd på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan stycke (Format-menyn).

Du kan också justera texten till riktlinjer exakt justera text i flera kolumner. Du anger riktlinjer på fliken Riktlinjer i dialogrutan Stödlinjer (Ordna-menyn). Du vill justera texten till riktlinjer på fliken Indrag och avstånd i dialogrutan stycke (Format-menyn).

Standardinställningarna för linje och styckeinställningar avgörs av det format som används.

Ändra avståndet mellan stycken

 1. Markera texten du vill ändra.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.

 3. Gör något av följande under Radavstånd:

  • Skriv in eller välj önskat avstånd ovanför stycket i rutan Före stycke.

  • Skriv in eller välj önskat avstånd under stycket i rutan Efter stycke.

   Tips: Standardvärdet för avstånd före och efter stycken visas i punkter. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in förkortningen efter det numeriska värdet: tum, centimeter, pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter. När du anger en annan enhet än punkter konverteras Microsoft Office måttenheten punkter.

Ange automatiskt avstånd mellan textrader

 1. Markera texten du vill ändra.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.

 3. Skriv eller Välj det avstånd du vill ha mellan textrader under radavstånd i rutan mellan raderna. Till exempel vill dubbelt radavstånd typ eller välj 2sp. så här ändrar du från dubbelt radavstånd till enskilda utrymmestyp eller välj 1sp.

  Tips: Standardvärdet för avstånd mellan rader visas i blanksteg (rad(er)). Om du anger ett heltal tolkas det som antal blanksteg. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in den aktuella förkortningen efter det numeriska värdet: centimeter (cm), tum (in), pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter (px). När du anger en annan enhet än blanksteg konverteras måttenheten till motsvarande avstånd i punkter.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×