Ändra och korrigera hyperlänkar i Publisher

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra utseendet på en hyperlänk och du kan ändra på dess destination. Om en hyperlänk inte fungerar måste du avgöra vad problemet är och sedan korrigera adressen för länkens destination.

Vad vill du göra?

Ändra utseende på en hyperlänk

Ändra en hyperlänkens mål

Ändra en hyperlänk till vanlig text

Testa hyperlänkar

Åtgärda hyperlänkar som inte fungerar i webbpublikationer (endast Publisher 2007)

Ändra utseende på en hyperlänk

Ändra visningstext för en hyperlänk

 1. Klicka på hyperlänken du vill ändra.

 2. Skriv den nya texten och radera sedan de befintliga bokstäverna en och en genom att trycka på DEL eller BACKSTEG.

Ta bort understrykning från hyperlänktext

 1. Markera hyperlänktexten.

  Om du enbart vill markera understrukna tecken klickar du på det sista undertrukna tecknet och drar markören till det första tecknet.

 2. Klicka på Understruken Bild av knapp .

Ändra den bild du använder för hyperlänken

 1. Markera den länkade bilden.

 2. Högerklicka på bilden, klicka på Ändra bild och klicka sedan på platsen för den nya bilden som du vill använda.

Överst på sidan

Ändra en hyperlänks destination

 1. Högerklicka på hyperlänken du vill ändra och klicka sedan på Redigera hyperlänk.

  Obs!: Om snabbmenyerna enbart har kommandon för stavning klickar du på Ignorera alla och sedan på hyperlänken igen.

 2. Ange den nya destinationen för hyperlänken i rutan Adress i dialogrutan Redigera hyperlänk.

Överst på sidan

Ändra en hyperlänk till vanlig text

 • Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Ta bort hyperlänk.

Överst på sidan

Testa hyperlänkar

 • Om du vill följa en hyperlänk från publikationen håller du ned CTRL medan du klickar på länkade texten eller bilden.

Åtgärda hyperlänkar som inte fungerar i webbpublikationer (endast Publisher 2007)

Nedan följer några av de vanligaste korrigeringarna för hyperlänkar som inte fungerar.

Åtgärda hyperlänkar som leder till andra sidor på webbplatsen Publisher

 • När en länk inte fungerar    När en sida har flyttats, uppdateras automatiskt hyperlänkar till rätt sida. Om en hyperlänk inte fungerar, kontrollera att den inte peka på ett bokmärke som har flyttats eller tagits bort. Lös det genom att göra följande:

  1. Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Redigera hyperlänk.

  2. Klicka på Plats i det här dokumentet i dialogrutan Redigera hyperlänk och klicka sedan på den sida och det bokmärke du vill länka till.

   Om bokmärket har raderats klickar du på Avbryt. Gå till den sida du vill länka till och infoga ett bokmärke. Gå sedan tillbaka till hyperlänken du vill korrigera och redigera den.

 • När många länkar inte fungerar    Om många av hyperlänkarna inte fungerar, kanske några av dina filer inte har publicerats. Som standard när du publicerar en webbplats med Publisher överförs en underkatalog med namnet index_files till den angivna platsen. Den här mappen innehåller alla filer som är kopplad till webbplatsen utom den första sidan i publikationen (webbplats startsidan), som pekar på undermappen associerade sidor. Om mappen är inte tillgänglig fungerar inte hyperlänkar till andra sidor i publikationen. Om du använder ett program från tredje part att ladda upp din webbplats, undermappen kanske inte automatiskt ladda upp till webbservern. I så fall kan ladda upp undermappen manuellt.

  Obs!: Du kan ändra inställningarna så att nästa gång du publicerar webbplatsen Publisher inte skapa mappen index_files och publicerar alla filer för din webbplats till en enda mapp. Klicka på Alternativ i webbpublikationen på Verktyg-menyn, klicka på fliken Web och sedan avmarkerar du kryssrutan Ordna stödfiler i en mapp.

Åtgärda hyperlänkar som leder till andra webbplatser

Om en hyperlänk till en annan webbplats inte fungerar, bläddra till den plats som du vill länka till. Om filen finns på Internet kan du söka efter den i din webbläsare. Om filen finns på hårddisken eller i ett nätverk kan du söka efter den i Utforskaren. Sedan i webbpublikationen Publisher kontrollerar du följande:

 • Målet kan ha flyttats eller tagits bort    Högerklicka på hyperlänken och klicka på Redigera hyperlänk. I dialogrutan Redigera hyperlänk verifierar du sedan att sökvägen till målet är korrekt.

 • Den text som du tror är en hyperlänk ser bara ut som en hyperlänk    Markera texten och klicka på Infoga hyperlänk Bild av knapp i verktygsfältet Standard och kontrollera att texten är en hyperlänk.

  Tips: Var noga med att du bara väljer en hyperlänk innan du klickar på Infoga hyperlänk. Om du väljer mer än en hyperlänk eller en hyperlänk i ett navigationsfält är det inte säkert att funktionen Infoga hyperlänk är tillgänglig.

 • Du har kanske inte åtkomst till målfilen    Om målfilen finns på Internet måste du se till att datorn har en Internetuppkoppling. Om målfilen finns i ett nätverk kontaktar du nätverksadministratören för att kontrollera att du har åtkomst till målfilen.

Korrigera hyperlänkar som öppnar externa filer

Tänk på följande när du skapar en hyperlänk på en webbsida som öppnar en extern fil, till exempel ett Word-dokument, ett Excel-kalkylblad eller en PDF-fil.

Filnamn

Filnamn på externa filer som du länkar till får inte innehålla blanksteg och ska vara skrivna med gemener.

Om du länkar till en fil som har ett mellanslag i namnet och du inte kan ändra namnet kontrollerar du att Publisher har ersatt mellanslaget i hyperlänken med %20. Om t.ex. filnamnet är min fil.docx ska hyperlänkadressen vara min%20fil.docx.

Testning

Du kan inte testa en länk till en extern fil i Förhandsgranska webbsida, men du kan testa en hyperlänk från din publikation genom att hålla ned CTRL medan du klickar på länkade texten eller bilden. Du kan även publicera din webbplats till en lokal server för att testa hyperlänkar till externa filer.

Viktigt!: Om du testar länkar till externa filer på en lokal server får du inte glömma att kopiera de externa filerna till den lokala servern.

Överföring

När du publicerar webbplatsen måste du ladda upp den externa filen manuellt. Publisher inte ladda upp den åt dig. Placerar du den externa filen på webbservern avgör sökvägen. Till exempel:

 • Om du länkar från startsidan till en fil som finns i samma katalog på webbservern, kan sökvägen bara vara filnamn (till exempel myfile.docx).

 • Om filen finns i en annan mapp än startsidan måste sökvägen inkludera mappnamnet (t.ex. index_files/minfil.docx).

Du måste ta reda på sökvägen och ange den i dialogrutan Infoga hyperlänk innan du publicerar på webben. Markera texten eller bilden som du vill besökare på din sida för att klicka på Öppna den externa filen. Klicka på hyperlänkInfoga-menyn. Skriv sökvägen till den externa filen i dialogrutan Infoga hyperlänk i rutan adress.

Obs!: Om du infogar en sökväg till en hyperlänk i Adress-rutan genom att bläddra till den måste du ändra sökvägen genom att skriva endast filnamnet eller både mapp- och filnamnet, som nämnts ovan.

Korrigera en hyperlänk som inte visas

Detta kan bero på något av följande:

 • Hyperlänken finns i en roterad textruta eller figur    Hyperlänkarna fungerar inte korrekt om de är placerade i roterade textrutor eller AutoShapes, men de fungerar i webbpublikationen när du håller du ned CTRL och klicka på länken och de kommer ser ut och fungerar inte i Förhandsgranska webbsida eller när du publicerar publikationen på webben. Du kan återställa hyperlänkarna i din publikation genom att returnera roterade textrutor eller figurer som innehåller hyperlänkar till sin ursprungliga plats.

 • Hyperlänken finns i en textruta eller i en figur med dekorbårder    I en webbpublikation fungerar inte en hyperlänk korrekt om den finns i en textruta eller i en figur med dekorbård. Du kan återställa hyperlänkarna i din webbpublicering genom att ta bort dekorbårder från textrutor och figurer som innehåller hyperlänkar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×