Ändra och korrigera hyperlänkar i Publisher

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra utseende på en hyperlänk och du kan ändra där den placeras (målet). När en hyperlänk inte fungerar, måste du bestämma vad problemet är och korrigera adressen för den länkmålet.

Vad vill du göra?

Ändra utseende på en hyperlänk

Ändra en hyperlänkens mål

Ändra en hyperlänk till vanlig text

Testa hyperlänkar

Åtgärda hyperlänkar som inte fungerar i webbpublikationer (endast Publisher 2007)

Ändra utseende på en hyperlänk

Ändra texten för en hyperlänk

 1. Klicka på hyperlänktexten som du vill ändra.

 2. Skriv den nya texten och sedan ta bort de ursprungliga tecknen individuellt genom att trycka på DELETE eller BACKSTEG.

Ta bort understrykning från hyperlänktext

 1. Markera texten för hyperlänkar.

  Om du vill markera de understrukna tecknen, klickar du på efter sist understrukna tecken och dra markören till det första tecknet.

 2. Klicka på Understruken Bild av knapp .

Ändra den bild som du använder för en hyperlänk

 1. Markera den bild som länkas.

 2. Högerklicka på bilden, klicka på Ändra bild och klicka sedan på platsen för den nya bilden som du vill använda.

Överst på sidan

Ändra en hyperlänkens mål

 1. Högerklicka på den hyperlänk som du vill ändra och klicka sedan på Redigera hyperlänk.

  Obs!: Om snabbmenyn innehåller kommandon för stavning, klicka på Ignorera alla och högerklicka sedan på hyperlänken.

 2. Ange nya hyperlänkens mål i rutan adress i dialogrutan Redigera hyperlänk.

Överst på sidan

Ändra en hyperlänk till vanlig text

 • Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Ta bort hyperlänk.

Överst på sidan

Testa hyperlänkar

 • Om du vill följa en hyperlänk från publikationen håller du ned CTRL medan du klickar på länkade texten eller bilden.

Åtgärda hyperlänkar som inte fungerar i webbpublikationer (endast Publisher 2007)

Här är några av de vanligaste lösningarna för hyperlänkar som inte fungerar.

Åtgärda hyperlänkar som leder till andra sidor på webbplatsen Publisher

 • När en länk inte fungerar    När en sida har flyttats, uppdateras automatiskt hyperlänkar till rätt sida. Om en hyperlänk inte fungerar, kontrollera att den inte peka på ett bokmärke som har flyttats eller tagits bort. Lös det genom att göra följande:

  1. Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Redigera hyperlänk.

  2. Klicka på plats i det här dokumentet i dialogrutan Redigera hyperlänk och klicka sedan på en sida och det bokmärke som du vill länka till.

   Klicka på Avbryt om bokmärket har tagits bort. Gå till sidan som du vill länka om du vill infoga ett bokmärke och sedan gå tillbaka till den hyperlänk som du vill korrigera och redigera hyperlänken.

 • När många länkar inte fungerar    Om många av hyperlänkarna inte fungerar, kanske några av dina filer inte har publicerats. Som standard när du publicerar en webbplats med Publisher överförs en underkatalog med namnet index_files till den angivna platsen. Den här mappen innehåller alla filer som är kopplad till webbplatsen utom den första sidan i publikationen (webbplats startsidan), som pekar på undermappen associerade sidor. Om mappen är inte tillgänglig fungerar inte hyperlänkar till andra sidor i publikationen. Om du använder ett program från tredje part att ladda upp din webbplats, undermappen kanske inte automatiskt ladda upp till webbservern. I så fall kan ladda upp undermappen manuellt.

  Obs!: Du kan ändra inställningarna så att nästa gång du publicerar webbplatsen Publisher inte skapa mappen index_files och publicerar alla filer för din webbplats till en enda mapp. Klicka på Alternativ i webbpublikationen på Verktyg-menyn, klicka på fliken Web och sedan avmarkerar du kryssrutan Ordna stödfiler i en mapp.

Åtgärda hyperlänkar som leder till andra webbplatser

Om en hyperlänk till en annan webbplats inte fungerar, bläddra till den plats som du vill länka till. Om filen finns på Internet kan du söka efter den i din webbläsare. Om filen finns på hårddisken eller i ett nätverk kan du söka efter den i Utforskaren. Sedan i webbpublikationen Publisher kontrollerar du följande:

 • Målet kanske har flyttats eller finns inte längre    Högerklicka på hyperlänken och klicka på Redigera hyperlänk. Kontrollera att sökvägen till den här sidan är korrekt i dialogrutan Redigera hyperlänk.

 • Den text som du tror är en hyperlänk ser bara ut som en hyperlänk    Markera texten och klicka på Infoga hyperlänk Bild av knapp i verktygsfältet Standard och kontrollera att texten är en hyperlänk.

  Tips: Se till att markera en enskild hyperlänk innan du klickar på Infoga hyperlänk. Infoga hyperlänk kanske inte tillgängliga när du väljer fler än en hyperlänk eller en hyperlänk i navigeringsfältet.

 • Du kanske inte har tillgång till värdet för mål    Om målmappen är på Internet, kontrollerar du att du har en anslutning till Internet. Om målmappen är ansluten till ett nätverk kontaktar du din nätverksadministratör om du vill vara säker på att du har åtkomst till målfilen.

Åtgärda hyperlänkar som öppnar externa filer

Tänk på följande när du skapar en hyperlänk på en webbsida som öppnar en extern fil, till exempel ett Word-dokument, ett Excel-kalkylblad eller en PDF-fil.

Filnamn

Vi rekommenderar filnamn för externa filer som du länkar till får inte innehålla blanksteg och bör vara i gemener.

Om du länkar till en fil som innehåller ett blanksteg i namnet och du kan inte ändra namnet, kontrollera att Publisher har ersatts utrymme i hyperlänkadressen med % 20. Om filnamnet är min file.docx, bör hyperlänkadressen vara my%20file.docx.

Testning

Du kan inte testa en länk till en extern fil i Förhandsgranska webbsida, men du kan testa en hyperlänk från din publikation genom att hålla ned CTRL medan du klickar på länkade texten eller bilden. Du kan även publicera din webbplats till en lokal server för att testa hyperlänkar till externa filer.

Viktigt!: Om du vill testa länkar till externa filer på en lokal server, se till att kopiera externa filer till den lokala servern.

Överföra

När du publicerar webbplatsen måste du ladda upp den externa filen manuellt. Publisher inte ladda upp den åt dig. Placerar du den externa filen på webbservern avgör sökvägen. Till exempel:

 • Om du länkar från startsidan till en fil som finns i samma katalog på webbservern, kan sökvägen bara vara filnamn (till exempel myfile.docx).

 • Om filen finns i en annan mapp än startsidan kan även sökvägen mappnamnet (till exempel index_files/myfile.docx).

Du måste ta reda på sökvägen och ange den i dialogrutan Infoga hyperlänk innan du publicerar på webben. Markera texten eller bilden som du vill besökare på din sida för att klicka på Öppna den externa filen. Klicka på hyperlänkInfoga-menyn. Skriv sökvägen till den externa filen i dialogrutan Infoga hyperlänk i rutan adress.

Obs!: Om du infogar en hyperlänk sökvägen i rutan adress genom att bläddra till den, ändra sökvägen genom att skriva filnamnet endast eller mapp och filnamnet som ovan.

Åtgärda en hyperlänk som inte visas

Det här kan orsakas av något av följande:

 • Hyperlänken finns i en roterad textruta eller figur    Hyperlänkarna fungerar inte korrekt om de är placerade i roterade textrutor eller AutoShapes, men de fungerar i webbpublikationen när du håller du ned CTRL och klicka på länken och de kommer ser ut och fungerar inte i Förhandsgranska webbsida eller när du publicerar publikationen på webben. Du kan återställa hyperlänkarna i din publikation genom att returnera roterade textrutor eller figurer som innehåller hyperlänkar till sin ursprungliga plats.

 • Hyperlänken finns i en textruta eller figur med dekorbårder    I en webbpublikation fungerar inte hyperlänkar som de ska om de finns i en textruta eller figur med dekorbårder. Du kan återställa hyperlänkarna i din publikation genom att ta bort alla dekorbårder från textrutor eller figurer som innehåller hyperlänkar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×