Ändra och korrigera hyperlänkar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra utseendet på en hyperlänk och du kan ändra på dess destination. Om en hyperlänk inte fungerar måste du avgöra vad problemet är och sedan korrigera adressen för länkens destination.

Obs!: Du ändrar texten eller ordningen på hyperlänkar i navigationsfältet genom att klicka på Navigationsfältet och sedan på Egenskaper för navigeringsfältFormat-menyn.

Vad vill du göra?

Ändra utseende på en hyperlänk

Ändra en hyperlänks destination

Ändra en hyperlänk till vanlig text

Testa hyperlänkar innan du publicerar din webbplats

Korrigera hyperlänkar som inte fungerar

Ändra utseende på en hyperlänk

Ändra visningstext för en hyperlänk

 1. Klicka på hyperlänken du vill ändra.

 2. Skriv den nya texten och radera sedan de befintliga bokstäverna en och en genom att trycka på DEL eller BACKSTEG.

Ta bort understrykning från hyperlänktext

 1. Markera hyperlänktexten.

  Om du enbart vill markera understrukna tecken klickar du på det sista undertrukna tecknet och drar markören till det första tecknet.

 2. Klicka på Understruken Bild av knapp i Standard-verktygsfältet.

Ändra den bild du använder för hyperlänken

 1. Markera den länkade bilden.

 2. Högerklicka på bilden och peka på Ändra bild och klicka sedan på platsen för den bild du vill använda. Klicka t.ex. på Från fil om du vill använda en bild sparad på datorn.

 3. Välj bilden vill använda.

Överst på sidan

Ändra en hyperlänks destination

 1. Högerklicka på hyperlänken du vill ändra och klicka sedan på Redigera hyperlänk.

  Obs!: Om snabbmenyerna enbart har kommandon för stavning klickar du på Ignorera alla och sedan på hyperlänken igen.

 2. Ange den nya destinationen för hyperlänken i rutan Adress i dialogrutan Redigera hyperlänk.

Överst på sidan

Ändra en hyperlänk till vanlig text

 • Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Ta bort hyperlänk.

Överst på sidan

Testa hyperlänkar innan du publicerar din webbplats

Det går att testa en hyperlänk för att vara säker på att den fungerar innan du publicerar din webbplats. Gör något av följande:

 • Håll ner CTRL samtidigt som du klickar på den länkade texten eller bilden om du vill följa en hyperlänk från din webbpublikation innan du publicerar den på webben.

 • Klicka på Förhandsgranska webbsidaArkiv-menyn. Klicka sedan på en hyperlänk i förhandsgranskningen av webbsidan för att följa den till dess destination.

  Obs!: Det går inte att testa länkar till externa filer när du förhandsgranskar en webbsida.

 • Publicera webbsidan på en lokal server för att testa hyperlänkarna.

  1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

  2. Klicka på OK om du ser en informationsruta för värdtjänster för webbplatser.

  3. Markera den lokala server som du vill använda för att testa din webbsida i dialogrutan Publicera på webben och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Korrigera hyperlänkar som inte fungerar

Nedan följer några av de vanligaste korrigeringarna för hyperlänkar som inte fungerar.

Korrigera hyperlänkar som går till andra sidor av din Publisher-webbplats

 • När en länk inte fungerar    När en sida har flyttats uppdaterar Microsoft Office Publisher automatiskt hyperlänken till sätt sida. Om en hyperlänk ändå inte fungerar kontrollerar du att den inte är länkad till ett bokmärke som har flyttats eller raderats. Så här åtgärdar du problemet:

  1. Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Redigera hyperlänk.

  2. Klicka på Plats i det här dokumentet i dialogrutan Redigera hyperlänk och klicka sedan på den sida och det bokmärke du vill länka till.

   Om bokmärket har raderats klickar du på Avbryt. Gå till den sida du vill länka till och infoga ett bokmärke. Gå sedan tillbaka till hyperlänken du vill korrigera och redigera den.

 • När flera länkar inte fungerar    Om flera av hyperlänkarna inte fungerar är det möjligt att en del av dina filer inte har blivit publicerade. När du publicerar en webbplats skapar Publisher som standard en undermapp med namnet Index_files för den angivna filsökvägen. Denna mapp innehåller alla filer som är associerade med din webbplats med undantag av den första sidan av publikationen (webbplatsens startstida) som pekar på undermappen med associerade sidor. Om denna mapp inte är tillgänglig kommer hyperlänkar till andra sidor i publikationen inte att fungera. Om du använder ett tredjepartsprogram för att ladda upp din webbplats är det möjligt att undermappen inte automatiskt laddas upp på webbservern. Om så är fallet laddar du upp undermappen manuellt.

  Obs!: Du kan ändra inställningar så att Publisher inte skapar mappen index_files nästa gång du ska publicera din webbplats, utan i stället publicerar alla filer som hör till din webbplats i en enda mapp. Klicka på AlternativVerktyg-menyn i din webbpublikation. Klicka sedan på Webb-fliken och avmarkera rutan Ordna stödfiler i en mapp.

Korrigera hyperlänkar som går till andra webbsidor

Om en hyperlänk till en annan webbsida inte fungerar bläddra du till målet du vill länka till. Om målfilen finns på Internet söker du efter den i din webbläsare. Om filen finns på hårddisken eller i ett nätverk söker du efter den med Utforskaren. Kontrollera sedan följande i din Publisher-webbpublikation:

 • Målet kan ha flyttats eller tagits bort    Högerklicka på hyperlänken och klicka på Redigera hyperlänk. I dialogrutan Redigera hyperlänk verifierar du sedan att sökvägen till målet är korrekt.

 • Texten som du tror är en hyperlänk ser bara ut som en hyperlänk    Markera texten och klicka på Infoga hyperlänk Bild av knapp i Standard -verktygsfältet för att kontrollera att texten är en hyperlänk.

  Tips: Var noga med att du bara väljer en hyperlänk innan du klickar på Infoga hyperlänk. Om du väljer mer än en hyperlänk eller en hyperlänk i ett navigationsfält är det inte säkert att funktionen Infoga hyperlänk är tillgänglig.

 • Du har kanske inte åtkomst till målfilen    Om målfilen finns på Internet måste du se till att datorn har en Internetuppkoppling. Om målfilen finns i ett nätverk kontaktar du nätverksadministratören för att kontrollera att du har åtkomst till målfilen.

Korrigera hyperlänkar som öppnar externa filer

Tänk på följande när du skapar en hyperlänk på en webbsida som öppnar en extern fil, t.ex. ett Microsoft Office Word-dokument, ett kalkylblad i Microsoft Office Excel eller en PDF-fil.

Filnamn

Filnamn på externa filer som du länkar till får inte innehålla blanksteg och ska vara skrivna med gemener.

Om du länkar till en fil som har ett mellanslag i namnet och du inte kan ändra namnet kontrollerar du att Publisher har ersatt mellanslaget i hyperlänken med %20. Om t.ex. filnamnet är min fil.docx ska hyperlänkadressen vara min%20fil.docx.

Testning

Du kan inte testa en länk till en extern fil när du förhandsgranskar en webbsida men du kan testa en hyperlänk i din publikation genom att hålla ner CTRL samtidigt som du klickar på den länkade texten eller bilden. Du kan även publicera din webbsida på en lokal server för att resta hyperlänkar till externa filer.

Viktigt!: Om du testar länkar till externa filer på en lokal server får du inte glömma att kopiera de externa filerna till den lokala servern.

Överföring

När du publicerar din webbplats måste du överföra den externa filen manuellt eftersom Publisher inte gör det automatiskt. Var du placerar den externa filen på webbservern avgör sökvägen till den. Exempel:

 • Om du länkar från startsidan till en fil som finns i samma mapp på webbservern kan sökvägen vara filnamnet (t.ex. minfil.docx).

 • Om filen finns i en annan mapp än startsidan måste sökvägen inkludera mappnamnet (t.ex. index_files/minfil.docx).

Du måste bestämma sökvägen och skriva in den i dialogrutan Infoga hyperlänk innan du publicerar på webben. Välj den text eller den bild du vill att besökare på din sida ska klicka på för att öppna den externa filen. Klicka på HyperlänkInfoga-menyn. Infoga sökvägen till den externa filen i rutan Adress i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Obs!: Om du infogar en sökväg till en hyperlänk i Adress-rutan genom att bläddra till den måste du ändra sökvägen genom att skriva endast filnamnet eller både mapp- och filnamnet, som nämnts ovan.

Korrigera länken till en fil på en disk

Du kan spara filerna till din webbplats på en disk, t.ex. en CD eller en DVD, så att du kan titta på webbplatsen på en annan dator innan du publicerar den på webben. Om du kopierar din webbpublikation till en disk kommer inte länkarna att fungera. Du måste därför publicera webbplatsen direkt på disken. Gör så här:

I Windows Vista

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. Klicka på den disk som du vill publicera din webbplats på i Adressfältet, t.ex. D:\minwebbplats

  Om du vill lägga till din webbplats i en ny mapp klickar du på Ny mapp i verktygsfältet för att skapa en ny mapp, skriver in ett namn för den nya mappen och trycker sedan på RETUR.

 3. I rutan Filnamn väljer du index som standardnamn för startsidan och klickar sedan på Spara.

  Index.htm är standardvalet. Om du väljer index som namn på din startsida är den lättare att komma åt samtidigt som du hindrar användare från att se en lista med de filer som utgör din webbplats.

I Windows XP

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. Klicka på enheten för den disk där du vill spara din webbplats i listan Spara i, t.ex. D:\minwebbplats

  Om du vill lägga till din webbplats i en ny mapp högerklickar du där du vill lägga till den nya mappen, väljer Ny, klickar på Mapp för att skapa en ny mapp, skriver namnet på den nya mappen i rutan Namn och klickar sedan på Öppna.

 3. I rutan Filnamn väljer du index som standardnamn för startsidan och klickar sedan på Spara.

  Index.htm är standardvalet. Om du väljer index som namn på din startsida är den lättare att komma åt samtidigt som du hindrar användare från att se en lista med de filer som utgör din webbplats.

Korrigera en hyperlänk som inte visas

Detta kan bero på något av följande:

 • Hyperlänken finns i en roterad textruta eller i en figur    Hyperlänkar fungerar inte korrekt om de finns i roterade textrutor eller i AutoShapes men de kommer att fungera i webbpublikationen när du trycker på CTRL och klickar på länken. De ser korrekta ut men fungerar inte när du förhandsgranskar webbsidan och inte heller när du publicerar publikationen på webben. Du kan återställa hyperlänkarna i din webbpublikation genom att återställa de roterade textrutorna eller figurerna som innehåller hyperlänkar till deras ursprungspositioner.

 • Hyperlänken finns i en textruta eller i en figur med dekorbårder    I en webbpublikation fungerar inte en hyperlänk korrekt om den finns i en textruta eller i en figur med dekorbård. Du kan återställa hyperlänkarna i din webbpublicering genom att ta bort dekorbårder från textrutor och figurer som innehåller hyperlänkar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×