Ändra namnservrar för att konfigurera Office 365 med Cloudflare

Deltagare: Peter Baumgartner

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Alla anvisningar i artikeln utom den första kan utföras hos domänregistratorn där du köpte domänen. Det beror på att Cloudflare inte är en domänregistrator och att du måste hantera namnservrar på din domänregistrators webbplats.

Med anvisningarna i denna artikel kan du lägga till och konfigurera domänen i Office 365 så att tjänster som e-post och Skype för företag – Online använder ditt eget domännamn. Det gör du genom att verifiera domänen och sedan ändra domänens namnservrar till Office 365 så att rätt DNS-poster kan ställas in åt dig.

Följ de här anvisningarna om minst ett av följande tre påståenden beskriver din situation:

 • Du har en egen domän och vill konfigurera den så att den fungerar tillsammans med Office 365.

 • Du vill att Office 365 ska hantera dina DNS-poster. (Om du vill kan du hantera dina egna DNS-poster).

  Domänen ligger hos en DNS-värd eller domänregistrator som inte finns med i artikeln Så här köper du ett domännamn.

Det här måste du göra:(Behöver du mer hjälp? Få support.)

Ta bort Cloudflare-domänen

När du registrerade dig för Cloudflare lade du till en domän med hjälp av anvisningarna för att lägga till domäner.

Den domän du lade till har köpts från en separat domänregistrator. Cloudflare erbjuder inte tjänster för domänregistrering. Om du vill verifiera och flytta domänen till Office 365 måste du först ta bort domänen från din Cloudflare-webbplatslista.

När du har tagit bort domänen från Cloudflare utför du ytterligare åtgärder hos domänregistratorn där du köpte domänen.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Cloudflare genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  Cloudflare-BP-Configure-1-1

 2. Välj den domän som du vill uppdatera i området Välj webbplats på sidan Översikt.

  Cloudflare-BP-Configure-1-2

 3. Välj Overview.

  Cloudflare-BP-Redelegate-1-1-1

 4. I avsnittet Status: Active väljer du Advanced.

  Cloudflare-BP-Redelegate-1-1-2

 5. I avsnittet Delete Website väljer du Delete.

  Cloudflare-BP-Redelegate-1-2

 6. I dialogrutan Delete Website väljer du Delete.

  Cloudflare-BP-Redelegate-1-3

Lägga till en TXT- eller MX-post för verifiering

Viktigt!: Du måste genomföra anvisningarna hos den domänregistrator där du köpte och registrerade domänen.

I den här proceduren skapar du bara en post. Antingen en TXT-post eller en MX-post. TXT är den vanligaste posttypen, men den stöds inte av vissa DNS-värdar. I sådana fall skapar du en MX-post istället.

Innan du använder din domän med Office 365 vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på kontot hos domänregistratorn och skapa en DNS-post bevisar för Office 365 att du äger domänen.

Obs!: Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.

Ta reda på var på din DNS-värds webbplats som du kan skapa en ny post

 1. Logga in på din DNS-värds webbplats.

 2. Välj din domän.

 3. Gå till den sida där du kan redigera DNS-poster för din domän.

Skapa posten.

 1. Om du skapar en TXT-post använder du värdena i följande tabell.

  Record Type (Posttyp)

  Alias eller Host Name

  Value

  TTL

  TXT

  (Skriv eller kopiera och klistra in @ eller ditt domännamn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) och så vidare.

 2. Om du skapar en MX-post använder du värdena i följande tabell.

  Record Type (Posttyp)

  Alias eller Host Name

  Value

  Priority

  TTL

  MX

  (Skriv eller kopiera och klistra in @ eller ditt domännamn.)

  MS=msXXXXXXXX

  Obs!: Det här är ett exempel. Använd ditt specifika Mål eller pekar på adress-värde här, från tabellen i Office 365.
  Hur hittar jag detta?

  Under Priority anger du en lägre prioritet för befintliga MX-poster, för att undvika konflikter med den MX-post som används för e-postflöde.

  Ställ in det här värdet på 1 timme eller till motsvarande minuter (60), sekunder (3600) och så vidare.

 3. Spara posten.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Office 365 och begära att Office 365 letar efter posten.

När Office 365 hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.

 1. Välj Installation > Domäner.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.

  Domännamn markerad i administrationscentret för Office 365

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.

  Knappen Starta installationsprogrammet

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.

  Knappen Verifiera

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Ändra domänens namnserverposter (NS)

Viktigt!: Du måste genomföra anvisningarna hos den domänregistrator där du köpte och registrerade domänen.

När du kommer till det sista steget i domäninstallationsguiden i Office 365 återstår en sista uppgift. För att konfigurera domänen med Office 365-tjänster, till exempel e-post, ändrar du domänens namnserverposter (eller NS) hos domänregistratorn så att de pekar på Office 365 primära och sekundära namnservrar. Eftersom Office 365 är värd för din DNS konfigureras sedan de nödvändiga DNS-posterna för dina tjänster automatiskt åt dig.

Du kan uppdatera namnserverposterna själv genom att följa de steg som domänregistratorn tillhandahåller i hjälpavsnitten på sin webbplats (om det finns några). Om du inte är bekant med DNS kontaktar du supporten hos domänregistratorn.

Gör så här om du själv vill ändra domänens namnservrar på din domänregistrators webbplats:

 1. Leta reda på var på domänregistratorns webbplats som du kan redigera namnservrar för din domän.

 2. Skapa antingen namnserverposter med hjälp av värdena i följande tabell eller ändra de befintliga namnserverposterna så att de matchar värdena i följande tabell.

  Första namnserver

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Andra namnserver

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Tredje namnserver

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Fjärde namnserver

  ns4.bdm.microsoftonline.com

 3. Spara ändringarna.

Viktigt!: Om du ändrar domänens NS-poster så att de pekar mot Office 365-namnservrarna påverkas alla tjänster som är kopplade till domänen. Om du hoppade över något steg i guiden, t.ex. att lägga till e-postadresser, eller om du använder domänen för bloggar, varukorgar eller andra tjänster, måste du vidta ytterligare åtgärder så att ändringen inte innebär att tjänster som åtkomst till e-post och den aktuella webbplatsen slutar fungera.

Här följer exempel på några åtgärder som kanske krävs för e-post och webbplatser:

 • Flytta alla e-postadresser som använder din domän till Office 365 innan du ändrar NS-posterna. Läs mer: Varför ska jag lägga till användare i Office 365 när jag lägger till min domän?

 • Vill du lägga till en domän som för tillfället används med en webbadress som www.fourthcoffee.com? När du lägger till domänen kan du vidta åtgärder för att se till att webbplatsen ligger kvar på samma plats, så att besökarna fortfarande kommer åt webbplatsen när du har ändrat domänens NS-poster så att de pekar mot Office 365.

Obs!: Det kan ta flera timmar innan ändringarna har uppdaterats genom hela DNS-systemet på Internet. Sedan är din Office 365 e-post och andra tjänster klara att fungera med din domän.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×