Ändra namnservrar för att konfigurera Office 365 med Nettica

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Deltagare: Peter Baumgartner

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Om Nettica har varit din DNS-värdleverantör ska du veta att din domänregistrering har flyttats till Dyn, som nyligen förvärvade Nettica.

Utför stegen i de två avsnitten i den här artikeln. Det första avsnittet är för konfigurering av tjänsterna hos Dyn.com och det andra för konfigurering av namnservrarna så att de pekar på Office 365.

Konfigurera tjänster hos Dyn

Domänkontot har redan överförts till Dyn. Innan du kan börja använda Office 365 måste du emellertid konfigurera dina Dyn-tjänster. Slutför tjänsteöverföringsprocessen genom att följa anvisningarna nedan:

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Nettica genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  Nettica-BP-Configure-1-1

 2. Logga in på ditt Dyn-konto i området Alerts (aviseringar) på sidan Account Summary (kontoöversikt).

  Nettica-BP-Configure-1-2

 3. Logga in på ditt Dyn-konto med ditt Nettica-användarnamn och Nettica-lösenord.

  Dyn-BP-Transfer-1-1

 4. Välj View, modify, purchase, and delete your services (visa, ändra, köp och ta bort dina tjänster) i avsnittet My Services (mina tjänster).

  Dyn-BP-Transfer-1-2

 5. Välj Add Zone Service (lägg till zontjänst) i avsnittet Dyn Services (Dyn-tjänster) på sidan Account Level Services (tjänster på kontonivå).

  Dyn-BP-Transfer-1-3

 6. I fältet domännamn skriver du, eller kopierar och klistrar in, ditt domännamn.

  (Om du har fler än en domän att överföra väljer du + add more names (lägg till fler namn) och lägger till domännamnet för var och en av de andra domänerna.)

  Dyn-BP-Transfer-1-4

 7. Välj Transfer an existing domain to your account (överför en befintlig domän till ditt konto) i området Name Registration (namnregistrering).

  Obs!: Om ditt Nettica-konto har upphört måste köpa DNS-tjänster från Dyn. Nettica-konton med återstående giltighet överförs proportionellt till Dyn.

  Dyn-BP-Transfer-1-5

 8. Välj I already have DNS service for this domain (jag har redan DNS-tjänsten för den här domänen) i området DNS Services (DNS-tjänster).

  Dyn-BP-Transfer-1-6-1

 9. Välj Continue.

  Dyn-BP-Transfer-1-6-2

 10. Dubbelkontrollera posten Requested Domains (begärda domäner) på sidan Add Zone Services (lägg till zontjänster) och välj sedan Continue (fortsätt) för att slutföra överföringsprocessen.

  Dyn-BP-Transfer-1-8

Obs!: Det brukar ta ungefär 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Felsöka problem när du har ändrat domännamn eller DNS-poster.

Tillbaka till början

Ändra domänens namnserverposter (NS)

Även när dina DNS-tjänster är aktiva är namnservrarna för dina överförda domäner konfigurerade som inaktiva (parkerade) som standard. Om du vill konfigurera namnservrarna så att de pekar på Office 365 måste du först delegera din domän till Dyns vanliga DNS-namnservrar och sedan ändra din namnservrar så att de pekar på Office 365.

Viktigt!: 

 • När du har utfört stegen i det här avsnittet är de enda namnservrarna som bör finnas i listan dessa fyra:

 • Följande procedur visar hur du tar bort andra, oönskade namnservrar från listan, och hur du lägger till korrekta namnservrar om de inte redan finns i listan.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på Dyn genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.

  Dyn-BP-Transfer-1-1

 2. Välj View, modify, purchase, and delete your services (visa, ändra, köp och ta bort dina tjänster) i avsnittet My Services (mina tjänster).

  Dyn-BP-Transfer-1-2

 3. Välj Dyn Standard DNS Service (Dyns DNS-standardtjänst) för den domän du vill delegera i avsnittet ZONE LEVEL SERVICES (tjänster på zonnivå) på sidan Account Level Services (tjänster på kontonivå).

  Dyn-BP-Delegate-1-1

 4. Välj Update your delegation (uppdatera din delegering) på sidan DNS for domännamn.

  Dyn-BP-Delegate-1-2

 5. Välj OK för att acceptera Dyn-delegering.

  Dyn-BP-Delegate-1-3

 6. Välj Edit Nameservers (redigera namnservrar) på sidan Domain Name Registration (registrering av domännamn).

  Dyn-BP-Delegate-1-4

 7. Ta bort standardnamnservrarna i rutan Nameservers: (namnservrar) på sidan Domain (domän) genom att markera dem och sedan trycka på Del-tangenten.

  Dyn-BP-Redelegate-1-1

 8. På den första raden i rutan Nameservers: (namnservrar) skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet från Första raden i tabellen nedan.

  Tryck på Retur på tangentbordet för att skapa en ny rad, gå till den andra raden i rutan Nameservers: (namnservrar) och skriv in, eller kopiera och klistra in, värdet från Andra raden.

  Första raden

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Andra raden

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Dyn-BP-Redelegate-1-2

 9. Välj Save Nameservers (välj namnservrar).

  Dyn-BP-Redelegate-1-3

Obs!: Det kan ta flera timmar innan ändringarna har uppdaterats genom hela DNS-systemet på Internet. Sedan är din Office 365 e-post och andra tjänster klara att fungera med din domän.

Tillbaka till början

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Tillbaka till början

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×