Ändra måttenhet för linjalen i Visio

Ändra måttenhet för linjalen i Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

  1. Klicka på dialogruteikonen Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

    Dialogruteikonen Utskriftsformat

  2. Klicka på fliken Sidegenskaper. Välj de enheter som du vill använda i listan Måttenhet och klicka på OK.

Ändra avstånd för linjalindelningar

  • Du kan ändra avståndet för linjalindelningar genom att klicka på dialogruteikonen Linjaler och rutnät i gruppen Visa på fliken Visa. Välj önskat avstånd i listorna för Indelning.

Ändra nollpunktens placering på linjalen

Som standard är nollpunkten placerad längst ned till vänster på ritningssidan. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra nollpunktens placeringen på båda linjalerna håller du ned Ctrl och drar från linjalernas skärningspunkt till den plats som du vill flytta nollpunkten till.

  • Ändra placering på en linjal genom att hålla ned Ctrl och sedan dra från den andra linjalen.

  • Flytta tillbaka nollpunkten till det nedre vänstra hörnet på sidan genom att dubbelklicka på skärningspunkten för de två linjalerna.

Kan jag använda bildpunkter som måttenhet?

För en del typer av ritningar kanske du vill ändra måttenheten till bildpunkter. En bildpunkt är emellertid inte en måttenhet. En bildpunkt är bara en punkt på skärmen, och punktens storlek varierar beroende på skärm. Om du vill använda bildpunkter väljer du måttenheten Punkter.

  1. Klicka på Utskriftsformat om du vill ändra måttenhet för linjalen, på Arkiv-menyn och klicka sedan på fliken Sidegenskaper. Klicka på de enheter som du vill använda under Måttenheter, och klicka sedan på OK.

  2. Om du vill ändra avstånd för linjalindelningar på Verktyg-menyn klickar du på Linjaler och rutnät. Klicka på önskat avstånd under underavdelningar.

Obs!: För en del typer av ritningar kanske du vill ändra måttenheten till bildpunkter. En bildpunkt är emellertid inte en måttenhet. En bildpunkt är bara en punkt på skärmen, och punktens storlek varierar beroende på skärm. Om du vill använda bildpunkter väljer du måttenheten Punkter.

Mer information finns i

Visa eller dölja linjaler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×