Ändra layouten eller formateringen i ett avsnitt av dokumentet

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med avsnittsbrytningar kan du ändra layout eller formatering för en eller flera sidor i ett dokument. Du kan till exempel använda sidor med två kolumner i stället för en eller avgränsa kapitlen i ett dokument, så att varje kapitels första sida tilldelas sidnummer 1. Du kan också skapa ett särskilt sidhuvud eller en särskild sidfot för ett visst avsnitt i ett dokument.

Obs!: I Microsoft Office Word 2007 kan du välja någon av sidorna i galleriet med nya sidlayouter. Genom att klicka på rätt sidlayoutalternativ i Ny sida kan du till exempel lägga till en sida med en kolumn i ett avsnitt som har två kolumner.

Exempel på ett dokument med avsnittsbrytningar

1. Avsnitt som har formaterats som en kolumn

2. Avsnitt som har formaterats som två kolumner

Artikelinnehåll

Olika avsnittsbrytningar som du kan infoga

Ändra dokumentets layout eller formatering

Ta bort ändringar i dokumentlayouten

Olika avsnittsbrytningar som du kan infoga

Med avsnittsbrytningar ändrar du layouten eller formateringen för avgränsade delar i ett dokument. Du kan ändra följande format för ett avsnitt:

 • Marginaler

 • Pappersstorlek och orientering

 • Papperskälla för skrivare

 • Sidokantlinjer

 • Lodrät justering för text på en sida

 • Sidhuvud och sidfot

 • Spalter

 • Sidnumrering

 • Radnumrering

 • Fotnoter och slutkommentarer

  Meddelanden: 

  • En avsnittsbrytning styr formateringen i det avsnitt som föregår brytningen. Om du tar bort en avsnittsbrytning, tas avsnittsformateringen också bort för den text som föregår avsnittsbrytningen. Den texten blir en del av nästa avsnitt och följer dess formatering. Om du har avgränsat kapitlen i ett dokument med hjälp av avsnittsbrytningar och tar bort avsnittsbrytningen i början av kapitel 2, ingår kapitel 1 och kapitel 2 i samma avsnitt. Det avsnittet får samma formatering som tidigare användes för kapitel 2.

  • Den avsnittsbrytning som styr formateringen av den sista delen av dokumentet visas inte som en del av dokumentet. Om du vill ändra dokumentformateringen klickar du på dokumentets sista stycke.

I exemplen nedan visas de avsnittsbrytningar som du kan infoga. (Den dubbla prickade linjen illustrerar en avsnittsbrytning.)

Med kommandot Nästa sida infogas en avsnittsbrytning och det nya avsnittet börjar på nästa sida. Kommandot är särskilt användbart om du vill börja på ett nytt kapitel i ett dokument.

Avsnittsbrytning nästa sida

Med kommandot Löpande infogas en avsnittsbrytning och nästa avsnitt börjar på samma sida. Löpande avsnittsbrytningar är användbara om du vill införa formateringsändringar, till exempel fler eller färre kolumner, på en sida.

Löpande avsnittsbrytning

Med Jämn sida eller Udda sida infogas en avsnittsbrytning och det nya avsnittet börjar på närmast följande sida med udda eller jämnt nummer. Använd alternativet Udda sida eller Jämn sida om du vill att alla dokumentkapitel ska börja på udda eller jämna sidor.

Avsnittsbrytning udda sida

Överst på sidan

Ändra dokumentets layout eller formatering

 1. Klicka där formateringen ska ändras.

  Du kanske vill markera en viss del av dokumentet för att införa avsnittsbrytningar före och efter markeringen.

 2. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka i gruppen Avsnittsbrytningar på den avsnittsbrytning som motsvarar den formateringsändring du vill göra.

  Om du till exempel delar upp ett dokument i kapitel kanske du vill att varje kapitel ska börja på en udda sida. Då klickar du på Udda sida i gruppen Avsnittsbrytningar.

Överst på sidan

Ta bort ändringar i dokumentlayouten

Med avsnittsbrytningar definieras var formateringen ändras i dokumentet. Om du tar bort en avsnittsbrytning, tas också avsnittsformateringen bort för den text som föregår brytningen. Den texten blir en del av nästa avsnitt och följer dess formatering.

Kontrollera att Utkastvy är aktiverad, så att avsnittsbrytningarna visas som dubbla streckade linjer.

 1. Markera den avsnittsbrytning som ska tas bort.

 2. Tryck på DEL.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×