Ändra layout eller format i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat ett diagram kan ändra du snabbt dess utseende. I stället för att manuellt lägga till eller ändra diagramelement eller formatering diagrammet, kan du snabbt tillämpa en fördefinierad layout och format i ett diagram. Microsoft Office Excel finns en mängd olika användbara fördefinierade layouter och format (eller snabb layouter och snabbformat) som du kan välja från. Du kan anpassa en layout eller format på ett diagram ytterligare genom att manuellt ändra layout och format på de enskilda diagramelement som används i diagrammet.

Du kan inte spara en anpassad layout eller ett anpassat format. Om du vill använda samma layout eller format igen kan du däremot spara diagrammet som en diagrammall.

Viktigt!: Om du vill utföra följande procedurer måste du ha ett befintligt diagram. Mer information om hur du skapar ett diagram finns i Skapa ett diagram.

Vad vill du göra?

Använda en fördefinierad diagramlayout

Använda ett fördefinierat diagramformat

Ändra diagramelementens layout manuellt

Ändra format på diagramelement manuellt

Spara ett diagram som en diagrammall

Använda en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera.

  När du gör det visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Snabblayout på fliken Design och välj önskad diagramlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: När Excelfönstret är minimerat är snabblayouterna tillgängliga i galleriet Snabblayout i gruppen Snabblayout.

  Om du vill visa alla tillgängliga layouter klickar du på mer Bild av knapp .

Överst på sidan

Använda ett fördefinierat diagramformat

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Om du vill visa alla fördefinierade diagramformat klickar du på fler Bild av knapp .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: När Excelfönstret förminskas är diagramformaten tillgängliga i galleriet Snabbformat för diagram i gruppen Tabellformat.

Tips: Diagramformat använda färger i det aktuella dokumenttemat som används i arbetsboken. Du kan ändra färgerna genom att växla till ett annat dokumenttema. Du kan också anpassa ett dokument dem om du vill visa ett diagram i de exakta färger som du vill använda. Mer information finns i Använd, anpassa, och spara ett dokumenttema i Word eller Excel.

Överst på sidan

Ändra diagramelementens layout manuellt

 1. Klicka på diagrammet eller gör följande för att välja diagramelement du vill ändra layouten i en lista med diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.

   När du gör det visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på det element du vill ha

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Gör ett eller fler av följande på fliken Layout:

  1. Klicka på det layoutalternativ för etiketter som du vill använda i gruppen Etiketter.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det alternativ för axel eller stödlinjer som du vill ha i gruppen Axlar.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Klicka på det layoutalternativ du vill använda i gruppen Bakgrund.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Obs!: Layoutalternativ som du väljer används till det element som du har valt. Om du har markerat hela diagrammet används till exempel dataetiketter i alla dataserier. Om du har en enda datapunkt markerat används dataetiketter endast till markerade dataserier eller datapunkten.

Överst på sidan

Ändra format på diagramelement manuellt

 1. Klicka på diagrammet.

  När du gör det visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och välj det diagramelement som du vill formatera.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande på fliken Format:

  • Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering och välj formateringsalternativ.

  • Klicka på knappen Mer Bild av knapp i gruppen Figurformat och välj ett format.

   Figurformat på menyflik i Excel

  • I gruppen Figurformat klickar du på Formfyllning, Kontur eller Figureffekter och välj sedan önskade formateringsalternativ.

Överst på sidan

Spara ett diagram som en diagrammall

Om du vill skapa ett till, liknande diagram kan du spara det nyligen skapade diagrammet som en mall. Sedan kan du basera nya, liknande diagram på mallen.

 1. Klicka på diagrammet som du vill spara som mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

  Tips: Såvida du inte anger någon annan mapp sparas mallfilen (CRTX) i mappen Diagram och mallen blir tillgänglig under Mallar i både dialogrutan Infoga diagram (fliken Infoga, gruppen Diagram, dialogruteikonen Bild av knapp ) och dialogrutan Ändra diagramtyp (fliken Design, gruppen Typ, Ändra diagramtyp).

  Mer information om hur du använder mallar för diagram finns i Återanvända favoritdiagram med hjälp av mallar.

En diagrammall innehåller diagramformatering och de färger som användes när du sparade diagrammet som en mall. När du använder diagrammallen för att skapa ett nytt diagram i en annan arbetsbok används diagrammallens färger, inte färgerna i arbetsbokens dokumenttema. Om du vill använda dokumenttemats färger i stället för diagrammallens färger högerklickar du på diagramområde och klickar sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×