Ändra layout eller format i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat ett diagram kan du ändra dess utseende. För att undvika en massa manuell formatering erbjuder Microsoft Office Excel en mängd olika användbara fördefinierade layouter och format som du kan använda på diagrammet. Du kan sedan anpassa diagrammet ytterligare genom att manuellt ändra layouten och formateringen för de enskilda diagramelementen.

Även om du inte kan spara en anpassad layout eller ett anpassat format så kan du använda en anpassad layout eller ett anpassat format igen genom att spara diagrammet som en diagrammall.

Viktigt    Om du vill utföra följande procedurer måste du ha ett befintligt diagram. Mer information om hur du skapar ett diagram finns i Skapa ett diagram från början till slut.

Vad vill du göra?

Välj en fördefinierad Diagramlayout

Välj ett fördefinierat diagramformat

Ändra diagramelementens layout manuellt

Ändra format på diagramelement manuellt

Spara ett diagram som en diagrammall

Använda en fördefinierad diagramlayout

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Snabblayout på fliken Design och välj önskad diagramlayout.

  Bild av menyfliksområde

  Obs!    När Excelfönstret är minimerat är snabblayouterna tillgängliga i galleriet Snabblayout i gruppen Snabblayout.

  Tips!    Om du vill visa alla tillgängliga layouter klickar du på Mer Bild av knapp .

Överst på sidan

Använda ett fördefinierat diagramformat

 1. Klicka på det diagram som du vill formatera.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Tips!    Om du vill visa alla fördefinierade diagramformat klickar du på Mer Bild av knapp .

  Bild av menyfliksområde

  Obs!    När Excelfönstret förminskas är diagramformaten tillgängliga i galleriet Snabbformat för diagram i gruppen Tabellformat.

Tips    Diagramformat använder färgerna för det aktuella dokumenttema som används för arbetsboken. Du kan ändra färgerna genom att byta till ett annat dokumenttema. Du kan också anpassa ett dokument så att det visar ett diagram med just de färger som du vill.

Överst på sidan

Ändra diagramelementens layout manuellt

 1. Klicka någonstans i diagrammet eller klicka på det diagramelement som du vill ändra.

  Diagramverktyget och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör ett eller fler av följande på fliken Layout:

  • I gruppen Etiketter klickar du på ett layoutalternativ för den diagrametikett som du vill ändra.

   Bild av menyfliksområde

  • I gruppen Axlar klickar du på ett layoutalternativ för den axel eller stödlinje som du vill ändra.

   Bild av menyfliksområdet

  • I gruppen Bakgrund klickar du på ett layoutalternativ för den bakgrund som du vill ändra.

   Alternativ för diagrammets sidoytor, basytor och 3D-rotation finns endast för 3D-diagram.

   Bild av menyfliksområde

  • I gruppen Analys klickar du på ett layoutalternativ för alla linjer eller staplar som du vill lägga till eller ändra.

   Beroende på diagrammets typ kan vissa analysalternativ inte vara tillgängliga.

 3. Obs!    De layoutalternativ du väljer tillämpas på det element som du har markerat. Om du till exempel har markerat hela bladet, används dataetiketter för alla dataserier. Om du bara har markerat en enstaka datapunkt, används dataetiketter bara på den markerade dataserien eller datapunkten.

Tips!    

 • På fliken Layout kan du även hitta alternativ för att lägga till bilder, figurer eller textrutor (gruppen Infoga) och du kan ändra namn på diagrammet (gruppen Egenskaper).

 • Om du vill ändra formatet på ett specifikt diagramelement kan du högerklicka på diagramelementet och sedan klicka på Format <Diagramelement>.

Överst på sidan

Ändra diagramelementens formatering manuellt

 1. Klicka på det diagramelement som du vill ändra eller gör på följande sätt för att välja det från en lista med diagramelement:

  1. Klicka på diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och välj det diagramelement som du vill ändra formateringen för.

   Bild av menyfliksområde

 2. Gör något av följande på fliken Format:

  1. I gruppen Aktuell markering klickar du på Formatera markering och i dialogrutan Format <Diagramelement> väljer du önskade formateringsalternativ.

  2. Välj ett format i gruppen Figurformatmer knappen Bild av knapp .

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. I gruppen Figurformat klickar du på Formfyllning, Kontur eller Figureffekter och välj sedan önskade formateringsalternativ.

  4. I gruppen WordArt-format klickar du på ett WordArt-alternativ eller klickar på Textfyllning, Textkontur eller Texteffekter och välj sedan önskade textformateringsalternativ.

Tips    Om du vill ändra formatet på ett specifikt diagramelement kan du högerklicka på diagramelementet och sedan klicka på Format <Diagramelement>.

Överst på sidan

Spara ett diagram som en diagrammall

Om du vill skapa ytterligare ett diagram som det du just skapade kan du spara diagrammet som en mall som du kan använda som bas för andra liknande diagram.

 1. Klicka på det diagram som du vill spara som en mall.

  Diagramverktyget och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

  Tips!    Om du inte anger en annan mapp, mallfilen (crtx) kommer att sparas i mappen diagram och mallen blir tillgänglig under mallar i dialogrutan Infoga diagram (flikenInfoga, gruppen diagram, Dialogruteikonen Bild av knapp ) och dialogrutan Ändra diagramtyp (flikenDesign, gruppen typ, Ändra diagramtyp ).

Obs!    En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok använder det nya diagrammet färgerna från diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som tillämpas i arbetsboken. Om du istället vill använda färgerna i dokumenttemat högerklickar du på diagramområdet och sedan på Återställ/matcha format.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×